hotline: 098 556 4413

Hoạt Động

Tổ Chức Kỷ Luật

to-chuc-ky-luat

Nhân viên bảo vệ khi thực hiện công tác phải giữ một khoảng cách nhất định với cán bộ nhân viên/công nhân nhằm thực hiện đúng nhiệm vụ chức năng của mình được khách hàng quan tâm. Nhân viên trực tại các vị trí không được lơ là, mất cảnh giác hay ngủ trong giờ làm việc, không đảm bảo ... Read More »