hotline: 098 556 4413

Tag Archives: viec lam bao ve o quan 11

Tuyển dụng bảo vệ ở quận 11

be bi bao hanh

Công ty bảo vệ Sài Gòn 24h đang có nhu cầu tuyển dụng  bảo vệ ở quận 11 Công ty sẽ đào tạo và huấn luyên các nghiệp vụ kỹ năng cũng như trang bị những trang thiết bị cần thiết để hỗ trợ  nhân viên làm việc tốt nhiệm vụ. Làm việc cho công ty, người lao động sẽ được hưởng đầy ... Read More »