DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN HẢI SƠN - H.ĐỨC HÒA - T.LONG AN

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN HẢI SƠN - H.ĐỨC HÒA - T.LONG AN

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN HẢI SƠN - H.ĐỨC HÒA - T.LONG AN


1/Công Ty TNHH Sợi Xoắn Win Win Việt Nam

Địa Chỉ: Lô F3, Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Hải Sơn (Gđ 3+4), Ấp Bình, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

2/ Công Ty TNHH SX TM We Việt Nam

Địa Chỉ: Lô Q20a, Đường Số 11, KCN Hải Sơn (Giai Đoạn 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

 

3/ Công Ty TNHH Thực Nghiệp Đông Việt

Địa Chỉ: Lô T5a-T6, Đường Số 12, KCN Hải Sơn Mở Rộng (Gđ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

 

4/ Công Ty Cổ Phần Long An Phú

Địa Chỉ: Lô S18, Đường Số 12, KCN Hải Sơn Mở Rộng (Gđ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

 

5/ Công Ty TNHH MTV Nhà Thép Hoàng Kim

Địa Chỉ: Lô J7, Đường Số 5, KCN Hải Sơn (Gđ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

 

6/ Công Ty Cổ Phần Zenwood

Địa Chỉ: Lô G15, Đường Số 4, Khu Cn Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An7/Công Ty TNHH Nguyên Liệu Giày Jaan Mao Việt Nam

Địa Chỉ: Lô P1-P2, Đường Số 10, KCN Hải Sơn (Gđ 3+4), Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

 

8/ Công Ty TNHH Sản Xuất Ván Trung Hồng

Địa Chỉ: Lô L6-L7, Đường Số 5, KCN Hải Sơn (Gđ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

 

9/ Công Ty Cổ Phần Sơn Long Thọ

Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Hải Sơn (Gđ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

 

10/ Công Ty TNHH Zii Decor

Địa Chỉ: Lô B8, Đường Số 1, Khu Công Nghiệp Hải Sơn, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

 

11/ Công Ty TNHH Nội Thất Việt Vĩnh Kiệt

Địa Chỉ: Lô H3 Đường Số 4, Khu Công Nghiệp Hải Sơn (Gđ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

 

12/ Công Ty TNHH Xơ Sợi An Thái

Địa Chỉ: Lô E18-E19, Đường Hải Sơn- Tân Đức, KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

 

13/ Công Ty TNHH Lưới Quốc Thịnh

Địa Chỉ: Lô Q5, Đường Số 7, KCN Hải Sơn (Gđ 3+4), Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

 

14/ Công Ty TNHH Đỉnh Hoằng (Vn)

Địa Chỉ: Lô A8c Đường Số 4, Khu Công Nghiệp Hải Sơn (Gđ 1+2), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

 

15/ Công Ty Cổ Phần Th Sức Khỏe Việt Nam

Địa Chỉ: Lô M 16 + 17, Đường Số 7, Khu Công Nghiệp Hải Sơn, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

16/ Công Ty TNHH Caleo

Địa Chỉ: Lô E11, Đường Hải Sơn - Tân Đức, KCN Hải Sơn (Gđ 2), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

17/ Công Ty TNHH Trang Minh Đức Hòa

Địa Chỉ: Lô J20-21, Đường Số 6,Khu Công Nghiệp Hải Sơn (Gđ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

18/ Công Ty TNHH Công Nghệ Untra Paint Việt Nam

Địa Chỉ: Lô R40a, Đường Số 8, KCN Hải Sơn Mở Rộng (Gđ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

19/ Công Ty TNHH Việt Trung Development

Địa Chỉ: Lô B23, Đường Số 2, KCN Hải Sơn (Gđ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

20/ Công Ty TNHH SX TM XNK Nhiên Liệu Song Nhi

Địa Chỉ: Lô Số 6, Đường Số 4, KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

 

21/ Công Ty TNHH Nhựa - Ngũ Kim Shenhua (Việt Nam)

Địa Chỉ: Lô I21b, Đường Số 5, Khu Công Nghiệp Hải Sơn (Gđ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An


22/ Công Ty TNHH Guang Bang Việt Nam

Địa Chỉ: Lô I14 Đường Số 10, KCN Hải Sơn, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An