DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN LONG HẬU - H.CẦN GIUỘC - T.LONG AN

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN LONG HẬU - H.CẦN GIUỘC - T.LONG AN


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN LONG HẬU - H.CẦN GIUỘC - T.LONG AN


 

1/ Công ty TNHH Một Thành Viên Cervin Việt Nam

Địa chỉ: Lô NX - C1, C2, C3, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

2/ Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại An Khải

Địa chỉ: Lô K.03, KCN Long Hậu, Đường Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

 

3/ Công ty TNHH RCH Việt Nam

Địa chỉ: Nhà xưởng F01B2, Lô F.01B, đường Long Hậu - Hiệp Phước KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

4/ Công ty TNHH Một Thành Viên WPE Việt Nam

Lô K.01, đường Trung Tâm, ấp 3, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

5/ Chi Nhánh Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam

Địa chỉ: Khu A1, Lô E01, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

6/ Công ty TNHH MTV Elecro Engineering Việt Nam

Địa chỉ: Lô N-11,12 Đường số 5 KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

7/ Công ty TNHH Dyechem Alliance (VN)

Địa chỉ: Lô D02, đường Trung Tâm, K KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

8/ Công ty TNHH Liên doanh TOPCAKE

Địa chỉ: Lô M.01, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

9/ Công ty TNHH Trần Nam

Địa chỉ: Lô Q7, đường số 80, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

10/ Công ty CP Cát An (KCN Long Hậu)

Địa chỉ: Lô K.03, đường Long Hậu, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

11/ Công ty TNHH World Cat Việt Nam

Lô E.01, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

12/ Công ty TNHH Inoac Polymer Việt Nam

Địa chỉ: Lô B1-3, Đường số 3, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

13/ Công ty TNHH Một Thành Viên Lifemate Việt Nam

Địa chỉ: Lô B2-1C, Đường D1, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

14/ Công ty Cổ Phần Fecon Miltec

Địa chỉ: Lô NX – D2, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

15/ Công ty Cổ phần Thiết bị điện VI-NA-SI-NO

Địa chỉ: Lô H.08, Đường số 1, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

16/ Công ty Cổ Phần Và Đầu Tư Thương Mại VNT

Địa chỉ:: K05B, Đường số 02, KCN Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

17/ Công ty TNHH Một Thành Viên Kawakin

Địa Chỉ: Lô B2, 2C, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

18/ Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Investco

Địa Chỉ: Lô G.02A, đường số 1, ấp 3, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

19/ KeyTech Việt Nam - Công ty TNHH MTV KeyTech Việt Nam

Địa chỉ: Lô B1-6B KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

20/ Công ty TNHH Mỹ Vân

Địa chỉ: Lô H.03, Đường số 2, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

 

21/ Công ty Cổ Phần Cát An

Địa chỉ: Lô K.03, KCN Long Hậu, Đường Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

 

22/ Công ty TNHH Kaise Việt Nam

Địa chỉ: Lô Q-4A, đường số 8, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, T.Long An