DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN MỸ PHƯỚC I - BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN MỸ PHƯỚC I - BÌNH DƯƠNG


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN MỸ PHƯỚC I - BÌNH DƯƠNG
1/ Công Ty TNHH De Heus

Ngành Nghề: Gia Cầm, Gia Súc - Thức Ăn & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô G-2-Cn Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, TT.Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274) 3558380

Website: Www.Indochinefeed.Com.Vn

 

2/ Công Ty TNHH Primacy Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường N5 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, TT.Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274) 3567317

Email: Petertsai92@Yahoo.Com.Tw

 

3/ Công Ty TNHH Bao Bì Đông Nam Việt

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô K2 Đường N7 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, TT.Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274) 3558067

Email: Dongnamviet@Vnn.Vn

 

4/ Công Ty TNHH Thái Long Việt Nam

Ngành Nghề: Nhựa - Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Đường N7 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, TT.Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274) 3567001=

Email: Thailongvn@Vnn.Vn

 

5/ Công Ty TNHH Chin Hsin Việt Nam

Ngành Nghề: Chỉ - May & Thêu

Địa Chỉ: Đường D9 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, TT.Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274) 3558188

Email: Chinhsin@Hcm.Vnn.Vn

 

6/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhựa Tai Jaan (Việt Nam)

Ngành Nghề: Van Công Nghiệp

Địa Chỉ: Đường D9 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, TT.Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274) 3567222

Email: Taijaanvn@Vnn.Vn

 

7/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Gỗ Grand Art Việt Nam

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường D17 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, TT.Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274) 3558356

Email: Grand_Art_Vn@Yeah.Net

 

8/ Công Ty TNHH Vina Rong Hsing

Ngành Nghề: Da & Giả Da

Địa Chỉ: Đường D1 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, TT.Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274) 3567698

Email: Jimhong@Ronghsing.Com

 

9/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Gỗ Kaiser Việt Nam

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường D9 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, TT.Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274) 3558325

Email: Kaiservn@Vnn.Vn

 

10/ Công Ty TNHH Điện Tử Hân Việt

Ngành Nghề: Điện Tử - Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện

Địa Chỉ: Đường N5 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, TT.Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274) 3567357

Email: Signalcable@Vnn.Vn

 

11/ Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

Ngành Nghề: Giấy - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường D15 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, TT.Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274) 3558008

Email: Chengyang2906@Yahoo.Com

 

12/ Công Ty CP Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm (Nutifood)

Ngành Nghề: Sữa & Các Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô E3-E4 Đường D1 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, TT.Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274) 3567420

Email: Nutifood@Nutifood.Com.Vn

 

13/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Dệt Huge Bamboo

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường N7 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, TT.Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274) 3566566

Email: Huge-Bamboo@Hcm.Vnn.Vn

 

14/ Công Ty TNHH Try On Rubber Việt Nam

Ngành Nghề: Giày, Dép - Thiết Bị & Phụ Liệu

Địa Chỉ: Đường N6 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, TT.Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (274) 3553739

Email: Zzx.Trvn.Meibu.Com