DANH BẠ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN SÓNG THẦN


Danh sách một số công ty trong Khu công nghiệp Sóng Thần

 

1/ Công Ty TNHH Casa
Ngành Nghề: Trà
Địa Chỉ: 16 Đl Độc Lập KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

2/ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thành Nghĩa
Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Đường 7 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

3/ Plantation Grown Timbers (Vietnam) Co. Ltd
Ngành Nghề: Gỗ - Xuất Nhập Khẩu

Địa Chỉ: 9 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

4/ Công Ty TNHH Cao Su Siêu Việt
Ngành Nghề: Băng Tải Các Loại

Địa Chỉ: 16 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

5/ Công Ty Ld Sx Bao Bì Tong Yuan
Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 6 Đường 9 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

6/ Công Ty CP Công Nghiệp Bao Bì Ngai Mee
Ngành Nghề: Bao Bì - Vật Liệu

Địa Chỉ: 9a Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

7/ Công Ty TNHH Ngũ Kim Huasheng
Ngành Nghề: Điện Tử - Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện

Địa Chỉ: 10a Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

8/ Công Ty TNHH Synthomer Việt Nam
Ngành Nghề: Keo & Chất Dính

Địa Chỉ: 8 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

9/ Công Ty TNHH Best South Việt Nam
Ngành Nghề: Keo & Chất Dính

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

10/Công Ty TNHH Scancom Việt Nam
Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô 10 Đường 8 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương11/ Công Ty TNHH Uni Eastern Việt Nam
Ngành Nghề: Bê Tông - Trộn Sẵn
Địa Chỉ: 3 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

12/ Công Ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam
Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 1 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

13/Công Ty TNHH United PoTTeries Sài Gòn (Upsgn)
Ngành Nghề: Gốm - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 2 Đường 8 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

14/ Công Ty TNHH SX TM Nam Phát
Ngành Nghề: Nhựa - Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Kho 10 Lô 2 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

15/ Công Ty TNHH Sx Tm Phạm Lộc
Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: 9a Lô O Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

16/ Công Ty TNHH Đông Thái
Ngành Nghề: Nệm & Nệm Giường

Địa Chỉ: Kho 2 Lô O KCN Sóng Thần 1, X.Đông Hòa, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

17/ Công Ty TNHH Plastic Intercon
Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

18/ Công Ty TNHH Srithai Việt Nam
Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: 9 Đường 2 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

19/ Công Ty TNHH Vĩnh Tụ (Well Content)
Ngành Nghề: Thể Dục Thể Thao - Trang Phục, Dụng Cụ, Thiết Bị
Địa Chỉ: 10 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

20/ Công Ty CP Vùng Quê
Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Kho Số 3 Lô Mn Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

21/ Công Ty TNHH Hồng Vận
Ngành Nghề: Bao Bì - Dịch Vụ

Địa Chỉ: Kho 12c Kho Lam Thành Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

22/ Công Ty CP BeTTer Resin
Ngành Nghề: Keo & Chất Dính

Địa Chỉ: 40 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

23/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Hai My - Cn
Ngành Nghề: Kệ Chứa Hàng & Trưng Bày

Địa Chỉ: Lô Mn Kho 4b Đường 9 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

24/ Công Ty TNHH May Mặc Hung Wah Vn
Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 11 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

25/ Công Ty TNHH Dệt May Thế Hòa
Ngành Nghề: Dệt - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Kho M7 Lô Mnivb Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

26/ Công Ty CP Phân Bón Việt Mỹ
Ngành Nghề: Phân Bón
Địa Chỉ: 7 Đl Độc Lập KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

27/ Công Ty TNHH Giấy Hưng Thịnh
Ngành Nghề: Giấy - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Kho 8 Lô O Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

28/ Công Ty TNHH Acme
Ngành Nghề: Túi Xách - Phụ Liệu

Địa Chỉ: 5a Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

29/ Công Ty TNHH Hansoll Vina (Hsv)
Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 6 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

30/ Công Ty CP Sx Xd Tm An Lộc
Ngành Nghề: Thương Mại - Công Ty
Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1 X.An Bình, H.Thuận An, Bình Dương