DANH BẠ CÔNG TY TRONG CV PHẦM MỀM QUANG TRUNG - QUẬN 12 - TP.HCM

DANH BẠ CÔNG TY TRONG CV PHẦM MỀM QUANG TRUNG - QUẬN 12 - TP.HCM


DANH BẠ CÔNG TY TRONG CV PHẦM MỀM QUANG TRUNG - QUẬN 12 - TP.HCM
 

1/ Công ty Cổ phần Misa tại TP.HCM

Địa chỉ: Tòa nhà Misa, Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: esales@hcm.misa.com.vn

Website: www.misa.com.vn

 

2/ Công ty TNHH Ample Sun Technologies

Địa chỉ: Nhà PTT, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: info@amplesuntech.com

 

3/ Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ 689 Cloud Solution

Địa chỉ: Nhà 8, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: info@689cloud.com

Website: www.689cloud.com

 

4/ Công ty TNHH Công nghệ Atalink

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà QTSC Building 1, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: contact@atalink.vn

Website: www.atalink.com

 

5/ Công ty TNHH Augen Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà JVPE, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: operations@augensoftwaregroup.com

Website: www.augensoftwaregroup.com

 

6/ Công ty TNHH bbv Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: info@bbv.vn

Website: www.bbv.vn

 

7/ Công ty TNHH 2 Click Solutions

Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: operation@2clicksolutions.com

Website: www.2clicksolutions.com

 

8/ Công ty TNHH ACES

Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: support@aces.vn

Website: www.aces.vn

 

9/ Công ty TNHH ADMS (Việt Nam)

Địa chỉ: Nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: admsvn@gmail.com

Website: www.imaiaero.co.jp

 

10/ Công Ty TNHH Aegona

Địa chỉ: Tòa nhà QTSC Building 9 (tầng 4), Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: contact@aegona.com

Website: www.aegona.vn

 

11/ Chi nhánh Công ty CP Giải pháp tự động hóa kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà QTSC Building 9, Lô 42, Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: aes.hcm@aesvietnam.com

Website: www.aesvietnam.com

 

12/ Công ty TNHH Phần mềm BIZAPPS

Địa chỉ: Nhà 8, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: info@bizapps.vn

Website: www.bizapps.vn

 

13/ Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ BIZWORK

Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: cs@bizwork.vn

Website: www.bizwork.vn

 

14/ BTM Global Vietnam

Địa chỉ: Phòng số 202, Lầu 2, Đường số 3, Tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM

Email: btmvn@btmglobal.com

Website: www.btmglobal.com

 

15/ Công ty TNHH Cad Network

Địa chỉ: Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung

Email: info@cadnetwork.com.vn

Website: www.cadnetwork.com.vn

 

16/ Trường Đại học Hoa Sen

Địa chỉ: Lô 10, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: hoasen@hoasen.edu.vn

Website: http://www.hoasen.edu.vn

 

17/ Công ty TNHH Cube System Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà JVPE (Tầng 06), Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam

Email: info@vn-cubesystem.com

Website: www.vn-cubesystem.com

 

18/ Công ty Cổ phần Giải pháp CT&P

Địa chỉ: Nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: sales@ctnpsolutions.com

Website: www.ctnpsolutions.com

 

19/ Công ty TNHH DFM-Engineering

Địa chỉ: Tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: contact@dfm-engineering.com

Website: www.dfm-engineering.com

 

20/ Công ty TNHH DIGI-TEXX

Địa chỉ: Lầu 2, Toà nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: info@digi-texx.vn

Website: www.digi-texx.vn

 

21/ Công ty TNHH DR Communication Châu Á

Địa chỉ: Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: info@drcomhealth.com

Website: www.drcomhealth.com

 

22/ Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

Địa chỉ: Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: admin@ecpay.vn

Website: www.ecpay.vn

 

23/ Trung tâm Công nghệ Phần mềm TP.HCM (Trường Đại Học FPT)

Địa chỉ: Tòa nhà Innovation, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: info@fpt.edu.vn

Website: http://fpt.edu.vn

 

24/ Công ty TNHH MTV Hệ thống Thông tin Giải pháp Việt

Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: info@vsis.com.vn

Website: www.vsis.com.vn

 

25/Công ty TNHH Gifu Kogyo Việt Nam

Địa chỉ: Nhà 6A, Đường số 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Email: development@gkv.vn

Website: www.gkv.vn

 

26/ Viện Khoa học và Công nghệ Tính Toán

Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Email: contact@icst.org.vn

Website: http://icst.org.vn

 

27/ Công ty TNHH Phần Mềm ASV

Địa chỉ: Phòng 18, Tòa nhà 6A, đường số 3, Lô 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Email:  sales@asvsoftware.com.vn

Website: http://www.asvsoftware.com.vn