DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN AMATA - ĐỒNG NAI

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN AMATA - ĐỒNG NAI

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN AMATA - ĐỒNG NAI
1/   Công Ty TNHH Auromex Việt Nam
Ngành Nghề: Hóa Chất
Địa Chỉ: Lô 104/8 Đường Amata 2-4 Khu Công Nghiệp Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936568


2/  Công Ty TNHH Việt Nam Wacoal
Ngành Nghề: Đồ Lót
Địa Chỉ: 110 Đường Amata Khu Công Nghiệp Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936770
Email: Job@Wacoal.Com.Vn


3/ Công Ty TNHH Okamoto Việt Nam
Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 105/2 Khu Công Nghiệp Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3993447
Email: Công Tyokamoto@Vnn.Vn


4/ Công Ty TNHH Bao Bì Kỹ Thuật Cao Riches Việt Nam
Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 104/1 Lô A Đường 2 Khu Công Nghiệp Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936811
Email: Riches.Wrap@Hcm.Vnn.Vn


5/ Công Ty TNHH Map Pacific Việt Nam
Ngành Nghề: Thuốc Trừ Sâu
Địa Chỉ: 101/6 Đường 3 Khu Công Nghiệp Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936902
Email: Map-Schiem@Bdvn.Vnd.Net


6/ Công Ty TNHH Yp Rex Việt Nam
Ngành Nghề: Phòng Cháy Chữa Cháy
Địa Chỉ: Lô 222 Đường 4 Khu Công Nghiệp Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Email: Vananh@Yprex.Com


7/ Công Ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam)
Ngành Nghề: Điện Tử - Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện
Địa Chỉ: 13 Lô 103/4 Đường 5 Khu Công Nghiệp Amata, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936801
Email: Recruitment@Spitfirevn.Com


8/ Công Ty TNHH Mainetti (Việt Nam)
Ngành Nghề: May Mặc - Phụ Liệu
Địa Chỉ: Lô 103/1 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3993169
Website: Www.Mainettigroup.Com


9/ Công Ty TNHH Nam Yang Quốc Tế Việt Nam
Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 120/1 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936702
Email: Ktkang@Namyangvn.Com


10/ Công Ty TNHH Cơ Khí Kao Meng (Việt Nam)
Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: Hiện Đại KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3893867
Email: Kaomeng@Hcm.Vnn.Vn


11/ Công Ty TNHH Quadrille (Việt Nam)
Ngành Nghề: Đồ Lót
Địa Chỉ: 118 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936660
Email: Quadrillevn@Hcm.Vnn.Vn


12/ Công Ty Cp Nhựa Reliable (Việt Nam)
Ngành Nghề: Nhựa - Bao Bì
Địa Chỉ: Lô 112 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936174
Email: Reliableplastics@Gmail.Com


13/ Công Ty TNHH Starprint Việt Nam
Ngành Nghề: In - Nhà In & Tư Vấn
Địa Chỉ: 104/4-1 Đường Amata 2-4 KCN Amata, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936921
Email: Infomation@Starprinttvn.Com


14/ Công Ty TNHH Amata Việt Nam
Ngành Nghề: Khu Công Nghiệp - Chế Xuất
Địa Chỉ: KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3991007
Email: Amatavn@Hcm.Vnn.Vn


15/ Công Ty TNHH Vp Components Việt Nam
Ngành Nghề: Xi Mạ
Địa Chỉ: Lô 104/2-1 Đường 2 KCN Amata, P.Long Bình, /Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936779
Email: Vpcomponent@Hcm.Vnn.Vn


18/ Công Ty TNHH Ritek Việt Nam
Ngành Nghề: Băng Đĩa
Địa Chỉ: 213 Đường Amata 2-4 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936111
Email: Lclung@Ritek.Com.Tw


17/ Yung Chi Paint & Varnish Mfg (Vietnam) Co., Ltd
Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 219 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936740
Email: Yungchivn@Rainbowpaints.Com.Vn


18/ Công Ty TNHH Schaeffler Việt Nam
Ngành Nghề: Bạc Đạn - Vòng Bi
Địa Chỉ: Đường 3 KCN Amata, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936622
Email: Tam.Le@Schaeffler.Com ;


19/ Công Ty TNHH Arai Việt Nam
Ngành Nghề: Nệm & Nệm Giường
Địa Chỉ: Lô 101/1-3 Đường 3 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936694
Email: Arai@Hcm.Fpt.Vn


20/ Công Ty TNHH Toyo Ink Việt Nam
Ngành Nghề: Mực & Mực In
Địa Chỉ: Lô 101 KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3936647
Email: Ktchintiv@Vnn.Vn