DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN BẮC ĐỒNG PHÚ - BÌNH PHƯỚC

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN BẮC ĐỒNG PHÚ - BÌNH PHƯỚC

 


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN BẮC ĐỒNG PHÚ - BÌNH PHƯỚC
 


1/ Công Ty TNHH Cung Cấp Thiết Bị Bể Cá Cảnh Yusee Việt Nam

Mã số thuế: 3801277182

Địa chỉ: Lô A3 và một phần lô A2, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại: 0347019181

 

2/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Hong Sheng (Việt Nam)

Mã số thuế: 3801202395

Địa chỉ: 1 phần lô A1, A3, A4 và Lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 0964408908

 

3/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Dệt May Hanglitai

Mã số thuế: 3801268396

Địa chỉ: Lô G2, G3, G4, G5 khu B, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại: (86)0760-23601099

 

4/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Cascoo

Mã số thuế: 3801276125

Địa chỉ: Lô B1-B2-B3 khu B, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại: 86-13600342776/03354

 

5/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Aurea

Mã số thuế: 3801277182

Địa chỉ: Lô C1-C6 và Lô B5-B6-B7-B8 khu B, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại: 13929978112/ 0335451

 

6/ Công Ty TNHH Bảo Kiên Bp

Mã số thuế: 3801256841

Địa chỉ: Lô B9, B10, B14, B15, khu B, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Diện thoại: 0936698666

 

7/ Công Ty TNHH Bách Nghị

Mã số thuế: 3801196769

Địa chỉ: Lô H14/1, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại: 0283 958219

 

8/ Công Ty TNHH Alight Industrial

Mã số thuế: 3801241789

Địa chỉ: lô A3 và 1 phần lô A2, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại: 0358215999

 

9/ Công Ty Cổ Phần Ôtô Đô Thành Bình Phước

Mã số thuế: 3801268396

Địa chỉ: Lô A1, Đường D1, KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại: 0967721666

 

10/ Công Ty TNHH Jiawei (Việt Nam)

Mã số thuế: 3801260492

Địa chỉ: Xưởng H, I, J, Lô G1 đến G10, Đường N4, N3 KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện Thoại: 02713843898

 

11/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Aurea

Mã số thuế: 3801036204

Địa chỉ: L5, L6, K10, K12 Đường D5, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại: 13929978112/ 0335451

 

12/ Công Ty TNHH Kim Hồng Hà

Mã số thuế: 3801262387

Địa chỉ: Lô K10 Đường D5 KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại: 0779333893

 

13/ Công Ty TNHH Kim Nam Tinh

Mã số thuế: 3801276904

Địa chỉ: Đường D5 Lô K11 KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện Thoại: 0779333893

 

14/ Công Ty TNHH Gỗ Merlin

Mã số thuế: 3801242454

Địa chỉ: lô A7, A8 KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại: 02713834999

 

15/ Công Ty TNHH Global Water International

Mã số thuế: 3801138284

Địa chỉ: Một phần lô C2, Đường D2, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện Thoại: 886 937 102299

 

16/ Công Ty TNHH Flicker Industrial

Mã số thuế: 3801241669

Địa chỉ: lô A1 và 1 phần lô A2, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại : 0358215999

 

17/ Công Ty TNHH Ethan Design

Mã số thuế: 3801241651

Địa chỉ: lô A4 và 1 phần lô A5, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

 

18/ Công Ty TNHH Đầu Tư Kai Rui Việt Nam

Mã số thuế: 3801253135

Địa chỉ: Lô D1- D6, khu B, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

 

19/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Nguyễn Xuân

Mã số thuế: 3801174758

Địa chỉ: Lô H10, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

 

20/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tấn Đăng Khoa

Mã số thuế: 3801053792

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại: 0978415799

 

21/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Sâm Bác

Mã số thuế: 3801268396

Địa chỉ: Lô F1, F3 khu B, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại: 096 857 8558

 

22/ Công Ty TNHH In Hoa Hong Yi

Mã số thuế: 3801113297

Địa chỉ: C2-C4 đường D2, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

 

 23/ Công Ty TNHH Jian He

Mã số thuế: 3801184428

Địa chỉ: 1 phần lô H16 và 1 phần lô H17, KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

 

24/ Công Ty Cổ Phần Đúc & Chế Tạo Khuôn Mẫu Cem

Mã số thuế: 3801276125

Địa chỉ: Lô B1-B2-B3 khu B, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước