DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN BÀU BÀNG - BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN BÀU BÀNG - BÌNH DƯƠNG


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN BÀU BÀNG - BÌNH DƯƠNG1/ Công ty Cargill Viet Nam

Địa chỉ: Đường D4, Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Wesite: https://cargillfeed.com.vn

 

2/ Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn

Địa chỉ: Ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Wesite: https://vgloves.com/

 

3/ Công ty TNHH Công Nghiệp VIETSTAR

Địa chỉ: Đường D4, Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Wesite: http://vietstarindustry.vn/

 

4/ Công ty Arneplant

Địa chỉ: Lô 18A23 - 18B23, Đường D6, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Hưng, Lai Hưng, Bến Cát, Bình Dương

Wesite: http://arneplant.com/vi/

 

5/ Công ty TNHH Nông Sản Đài Việt

Địa chỉ: đường N4, ấp Cầu Sắt, Lai Hưng, Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Wesite: http://nóngandaiviet.net.vn/

 

6/ Công ty TNHH Dệt Đại Hào

Địa chỉ: Lô B_3F_CN, KCN, Đường N10, Thị Trấn Lai Uyên, Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Wesite: https://www.grandtextile.com/

 

7/ Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu

Địa chỉ: Lô A_14D_CN, Thị Trấn Lai Uyên, Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Wesite: https://antvietnam.com/

 

8/ Công ty TNHH Kyungbang Viet Nam

Địa chỉ: Đường N2, Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Wesite: http://kyungbang.com.vn/

 

9/ Công ty TNHHH Sản xuất An Việt

Địa chỉ: Lô A_11E_CN, Thị Trấn Lai Uyên, Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Wesite: http://sofano.net.vn/

 

10/ Công ty TNHH Chế Tạo Chính Xác Bàu Bàng

Địa chỉ: Nhà xưởng A-18-6-B, A-18-6-C, Lô A-18-6-CN, Thị Trấn Lai Uyên, Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương