DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN BECAMEX - BÌNH PHƯỚC

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN BECAMEX - BÌNH PHƯỚC


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN BECAMEX - BÌNH PHƯỚC


1/ Công Ty Cổ Phần Gỗ Minh Dương Chi Nhánh Bình Phước

Mã số : 3700476590-002

Địa chỉ : Lô B13-B, Khu B, Khu Công Nghiệp Becamex Chơn Thành – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Điện thoại: 0907885568

 

2/ Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Nội Thất Kim Tín

Địa chỉ : Lô A25-A, đường D2 KCN Becamex Chơn Thành Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Điện thoại: 0964308266

 

3/ Công Ty TNHH Leoch Battery (Việt Nam)

Mã số : 3801157209

Địa chỉ: Lô B8A, Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 01208236489

 

4/ Công Ty TNHH May Mặc Dor Lon

Mã số : 3801183008

Địa chỉ: Lô B2-H, Khu B, Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, Xã Minh Thành , Huyện Chơn Thành , Bình Phước

Điện thoại:0928255585

 

5/ Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam – Chi Nhánh Nm 2 Tại Bình Phước

Mã số : 3801203575

Địa chỉ: Lô B10-B, Khu B, KCN Becamex Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 025138362518

 

6/ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Viet Good

Mã số : 3801217514

Địa chỉ: Lô B2-Q, Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 8863477694852

 

7/Công Ty TNHH Yu Xin Việt Nam

Mã số : 3801244613

Điện thoại: 02743889819

 

8/ Công Ty TNHH Đồ Gỗ Da Teng

Mã số : 3801244500

Địa chỉ: Lô A17-G, Khu Công Nghiệp Becamex – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 09880554808

 

9/ Công Ty TNHH Sản Xuất Kết Cấu Thép Hồng Tín

Mã số : 3801240552

Địa chỉ: Lô A26-A, KCN Becamex-Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02862810440

 

10/ Công Ty TNHH Yu Xin Việt Nam

Mã số : 3801244613

Địa chỉ: Lô B1-D, Khu Công Nghiệp Becamex – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02743889819

 

11/ Công Ty TNHH Run Sheng Việt Nam

Mã số : 3801244677

Địa chỉ: Lô B1-C, Khu Công Nghiệp Becamex – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 027438819

 

12/ Công Ty TNHH Kaidi Electrical International Việt Nam

Mã số : 3801245568

Địa chỉ: Lô A23-A, Khu Công Nghiệp Becamex – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02742222677

 

13/ Chi Nhánh Nhà Máy Bình Phước Công Ty TNHH Bách Đạt Việt Nam

Mã số : 3702327139-001

Địa chỉ : Lô A17-C, A17-D, A17-E, Khu công nghiệp Becamex Chơn Thành – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02743800820

 

14/ Công Ty TNHH Linh Kiện Pin Sun-Tech

Mã số : 3801251603

Địa chỉ : Lô B1-E, Khu Công Nghiệp Becamex Chơn Thành – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0853081455

 

15/ Công Ty TNHH Tbs Sevice Việt Nam

Mã số : 3801251674

Địa chỉ : TDC 35.29-30.01 KCN Becamex Chơn Thành, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0909996778

 

16/ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp Kim Tín Chơn Thành

Mã số : 3801255164

Địa chỉ : Lô A25-A, Đường D2, KCN Becamex Chơn Thành Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Điện thoại: 0931554068

 

17/ Công Ty TNHH Camel Safety

Mã số : 3801260238

Địa chỉ : Lô B7, B, Khu Công Nghiệp Becamex Chơn Thành Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Điện thoại: 0866566066

 

18/ Công Ty TNHH Lâm Việt Bình Phước

Mã số : 3801262958

Địa chỉ : Lô B13-A, Khu B, Khu Công nghiệp Becamex Chơn Thành – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Điện thoại: 0907581626