DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN CẦU TRÀM - H.CẦN ĐƯỚC - T.LONG AN

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN CẦU TRÀM - H.CẦN ĐƯỚC - T.LONG AN

 

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN CẦU TRÀM - H.CẦN ĐƯỚC - T.LONG AN1/ Công Ty Cổ Phần Metal And Plastic Packaging

Địa Chỉ: Lô E11, E12, KCN Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

 

2/ Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại An Phú Cường

Địa Chỉ: Lô E9, E10 KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

 

3/ Công Ty TNHH Hisheng Luggage And Garment Accessory

Địa Chỉ: Lô G1, Đường D3, KCN Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

 

4/ Công Ty TNHH Nhựa Vitahco

Địa Chỉ: Lô E5, KCN Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

 

5/ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng & Xuất Nhập Khẩu Trung Thành

Địa Chỉ: KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

 

6/ Công Ty Cổ Phần Sợi Việt Phú

Địa Chỉ: Lô F7-F12, Đường D2, KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

 

7/ Công Ty TNHH Bao Bì Gia Phát – Long An

Địa Chỉ: Lô C21, Đường N2, KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

 

8/ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Trung Hiền

Địa Chỉ: KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
 

9/ Công Ty TNHH Jia Hsin

Địa Chỉ: D1-D6 KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

 

10/ Công Ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh Long An

Địa Chỉ: Lô D8, Đường D2, KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.

 

11/ Công Ty Cổ Phần TW Long An

Địa Chỉ: Lô H2-H3 Đường N1, KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

 

12/ Công Ty Cổ Phần SX & TM Shimmer

Địa Chỉ: Lô C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10, KCN Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

 

13/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Chung Phát

Địa Chỉ: Ấp Cầu Tràm, KCN Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An.

 

14/ Công Ty Tnhh Sản Xuất Globe Gloves (Việt Nam)

Địa Chỉ:  Một Phần Lô D8, D9, D10, D11, D12 KCN Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

 

15/ Công Ty TNHH KNK Saigon

Địa Chỉ: Lô A4-A5, Đường D1, KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

 

16/ Công Ty TNHH TM XNK Kim Thắng

Địa Chỉ: Lô B2-B3-B4-B5-B6, Đường N3, Kcn Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

 

17/ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hiệp Tiến Phát

Địa Chỉ: Lô G, Đường N1, KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

 

18/  Công Ty TNHH MTV  SX & TM Phong Cách

Địa Chỉ: Lô G, KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

 

19/ Công Ty TNHH MTV Đại Hàn Kim Long An

Địa Chỉ: Lô E8, Đường D2, KCN Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

 

20/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Aqm

Địa Chỉ: Lô E6 KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

 

21/ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vinh Lợi

Địa Chỉ: Lô E1, E2 Và Một Phần Lô E3 KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

 

22/ Công Ty TNHH New World Leather Products

Địa Chỉ: Lô E9, E10 KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

 

23/ Công Ty TNHH Thương Mại In Bao Bì Tân Thành Long

Địa Chỉ: Một Phần Lô E3 Và Lô E4, Đường N2 KCN Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An