DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN CHƠN THÀNH - BÌNH PHƯỚC

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN CHƠN THÀNH - BÌNH PHƯỚC


1/ Công Ty TNHH Shyang Ta Co., Ltd

Địa Chỉ: Lô A8, KCN Chơn Thành I, Ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Điện Thoại: 02713691225 & 02713691225

 

2/ Công Ty TNHH Mtv Gỗ Phúc Thành Bp

ĐỊA CHỈ: Lô A2.7, A2.9, KCN Chơn Thành, Xã Thành Tâm Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Điện Thoại: 0271 3691559

 

3/ Công Ty TNHH Beesco Vina

Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Chơn Thành 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Điện Thoại: 0271 3691100

 

4/ Công Ty CP SX Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Chơn Thành

Địa Chỉ: 10 Khu Công Nghiệp Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Điện Thoại: 0271 3691012

 

5/ Công Ty TNHH Vn Chen Lain Metal

Địa Chỉ: Lô A3.3 & A3.4, KCN Chơn Thành 115 Ha, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Điện Thoại: 02713691087

 

6/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Bông Thành Tín

Địa Chỉ: Lô A2-6, Khu Công Nghiệp Chơn Thành, Ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Điện Thoại: 09071741 21

 

7/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Sheng Da Vn

Địa Chỉ: Lô A3, Đường Số 6, KCN Chơn Thành 1, Ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Điện Thoại: 0916650086

 

8/ Công Ty TNHH Kim Thần Thái

Địa Chỉ: Lô A3.7 Và A3.8 KCN Chơn Thành, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện Thoại: 02713691150

 

9/ Công Ty TNHH Việt Nam Focus Underwear Asist

Địa Chỉ: KCN Chơn Thành Ii, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Điện Thoại: (0271) 3691333,(0271) 3691334, (0271)3691335 , 0969 835 865 

 

10/ Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Thiên Ý

Địa Chỉ: Lô A4.1-A4.5 KCN Chơn Thành, Ấp 2, Xã Thành Tâm, Thành Tâm, Chơn Thành, Bình Phước

Điện Thoại: (0271)3822 8476

 

11/ Công Ty TNHH Han-A Vina

Địa Chỉ: Lô F10-F11, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước Bình Phước

Điện Thoại: (0271) 3645269,

 

12/ Công Ty TNHH Beesco Vina

Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Chơn Thành 2, , Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Điện Thoại: 0271 3691100

 

13/ Công Ty Cp Sx Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Chơn Thành

Địa Chỉ: 10 Khu Công Nghiệp Chơn Thành, , Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Điện Thoại: 0271 3691012

 

14/ Công Ty TNHH Vn Chen Lain Metal

Địa Chỉ: Lô A3.3 & A3.4, KCN Chơn Thành 115 Ha, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Điện Thoại: 02713691087

 

15/ Công Ty TNHH Komex Vina

Địa Chỉ: Đường Số 8, Lô A2.4, KCN Chơn Thành I, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Điện Thoại: (0271) 3691192

 

16/Công Ty TNHH Shyang Ta Co., Ltd

Địa Chỉ: Lô A8, KCN Chơn Thành I, Ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Điện Thoại: 02713691225 & 02713691225

 

17/ Công Ty TNHH MTV Gỗ Phúc Thành Bp

Địa Chỉ: Lô A2.7, A2.9, KCN Chơn Thành, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Điện Thoại: 0271 3691559