DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ĐẠI ĐĂNG - BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ĐẠI ĐĂNG - BÌNH DƯƠNG


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ĐẠI ĐĂNG - BÌNH DƯƠNG1/ Công Ty TNHH Jinfuyu

Địa chỉ: Lô D1 - 1, Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

2/ Công ty TNHH Nhựa Cây Trung Bộ (Việt Nam)

Địa chỉ: D2-3, KCN Đại Đăng - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dơng

 

3/ Công ty TNHH HUA SONG

Địa chỉ: Lô C1-3-3, Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

4/ Công ty TNHH Tuấn Toàn

Địa chỉ: Lô C1-16, Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

5/ Công Ty TNHH E Upper Group

Địa chỉ: Lô A-1, A7, Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
 

6/Công ty TNHH Kingship Scales

Địa chỉ: Lô C2-15 Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

7/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Xương Quần

Địa chỉ: Lô C2-15, Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

8/Công ty TNHH Sharp Mind Technology Việt Nam

Địa chỉ: Lô B-8, Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

9/ Công ty TNHH Colour Billion

Địa chỉ: Lô C2-16 Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

10/ Công Ty TNHH Quốc Tế J&F

Địa chỉ: Lô C2-18, Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

11/ Công Ty TNHH Double Premium

Địa chỉ: Lô C2-17, Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

12/ Công Ty TNHH U - House Enterprise

Địa chỉ: Lô B7 - Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

13/ Công ty TNHH Nikken Super Abrasive

Địa chỉ: Lô C2-8 Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

14/ Công ty TNHH Hiệp Tỉnh

Địa chỉ: Lô B7 - Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

15/ Công Ty TNHH Việt Nam Janie Color Plastics

Địa chỉ: Lô C1-4,C1-5, Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

16/ Công Ty TNHH Glory Glass Beads

Địa chỉ: Lô C2 -11 Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

17/ Công ty TNHH Entire Coupling

Địa chỉ: Lô C1-8,9, Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

18/ Công Ty TNHH Thép Zipson Industrial

Địa chỉ: Lô C2-9, C2 -10, Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

 

19/ Công Ty TNHH Xây Dựng - Đầu Tư Đại Đăng (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

Địa chỉ: Lô F1-CN, Khu Công Nghiệp Đại Đăng, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương