DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN DẦU GIÂY - ĐỒNG NAI

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN DẦU GIÂY - ĐỒNG NAI


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN DẦU GIÂY - ĐỒNG NAI1/ Công Ty TNHH  Thức Ăn Gia Súc Lái Thiêu Chi Nhánh Đồng Nai

Địa chỉ: Lô L1, L2, L3, L4, KCN Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0650.375.4159 - Fax: 0650.3743292

Webside: Http://Laithieu.Com.Vn/

 

2/ Chi Nhánh Công Ty TNHH  De Heus Tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: Lô F1, F2, F7, F8, KCN Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.772.300 - Fax: 02513.772.306

Website: www.Deheus.Com

 

3/ Chi Nhánh Công Ty TNHH  Mtv Nhôm Lâm Đồng

Địa chỉ: Lô F5, KCN Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.772.688 - Fax: 02513.772.689

Website: Baobidongnaitkv.Com

 

4/ Công Ty Cp Juksu Vina

Địa chỉ: Lô G5, KCN Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513 772 330 - Fax: 02513 772 329

Email: Contact@Juksuvina.Com.Vn

 

5/ Công Ty TNHH  Haid Feed

Địa chỉ: Lô Đất K3, K4, KCN Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513 772 788

Website: Hhttps://Haidhaiduong.Com.Vn/

 

6/ Công Ty Cp Anova Feed

Địa chỉ: Lô G1,G2,G7,G8, KCN Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3 772 380 / Fax: (0251) 3 772 37

Website: Https://Www.Anovafeed.Vn/

 

7/ Công Ty TNHH  Cj Vina Argi

Địa chỉ: Lô H1, Km2, Đường Đt 769, KCN Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3772 349

Website: Https://Cjvina.Com/Vn/

 

8/ Công Ty Cp Chỉ Sợi Cao Su V.R.D Sa Do

Địa chỉ: Lô K5, K6, K7, Khu Công Nghiệp Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.772.226

Website: Http:// Www.Sado.Com.Vn

 

9/ Công Ty TNHH  Sx Và Tm Việt M

Địa chỉ: Lô G1,G2,G7,G8, KCN Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3 772 380 / Fax: (0251) 3 772 37

Website: Https://Www.Anovafeed.Vn/

 

10/ Công Ty TNHH  Nhựa Thông Sj

Địa chỉ: Lô K1, KCN Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513 681014

Email: Contact@Nhuathongsj.Vn

 

11/ Công Ty Cp Thức Ăn Chăn Nuôi Ri Co Đồng Nai

Địa chỉ: Lô G3, G4, KCN Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.772.338 - Fax: 02513.772.334

Website: Http://Www.Ricofeed.Com/Vi/Index.Html

 

12/ Công Ty TNHH  Sx Thức Ăn Chăn Nuôi Bình Minh

Địa chỉ: Lô F3, F4, KCN Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.772.228 - Fax: 02513.772.229

Email: Binhminh@Livestock.Com.Vn

 

13/ Công Ty TNHH  Bs Corporation

Địa chỉ: Lô 08, Khu Công Nghiệp Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 02513 761139

Email: Vy.Hoang@Bscorp.Com.Vn