DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ĐỊNH QUÁN - ĐỒNG NAI

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ĐỊNH QUÁN - ĐỒNG NAI

 

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ĐỊNH QUÁN - ĐỒNG NAI


 

1/ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nhựa Vạn Thịnh

SĐT: 0903699233

Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Sản Phẩm Từ Plastic

Địa chỉ: Đường 5, KCN Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai

2/ Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Định Quán

SĐT: 02513632288

Ngành Nghề Chính: Chuẩn Bị Mặt Bằng

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai

3/ Công Ty TNHH Hạt Giống C.P Việt Nam

SĐT; 02513853584

Ngành Nghề Chính: Xây Dựng Công Trình Kỹ Thuật Dân Dụng

Địa chỉ: I-4, Đường Số 1, KCN Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai


4/ Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Định Quán

SĐT: 02513632288

Ngành Nghề Chính: Chuẩn Bị Mặt Bằng

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai


5/ Công Ty TNHH Hoàng Văn

SĐT: 02513853678

Ngành Nghề Chính: Xây Dựng Công Trình Đường Sắt Và Đường Bộ

Địa chỉ: Lô 1, Đường 5, (Đường 3 Cũ), Khu Công Nghiệp Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai


6/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Yến

SĐT: 0937613582

Ngành Nghề Chính: Chế Biến Và Bảo Quản Rau Quả

Địa chỉ: Lô Iii-5, Khu Công Nghiệp Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai


7/ Công Ty TNHH Đại Quang Minh

SĐT: 0913774573

Ngành Nghề Chính: Sản Phẩm Từ Rơm, Rạ Và Vật Liệu Tết Bện

Địa chỉ: KCN Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai


8/ Công Ty TNHH Hạt Giống C.P. Việt Nam

SĐT: 02513853584

Ngành Nghề Chính: Trồng Cây Hàng Năm Khác Vào Đâu

Địa chỉ: Lô I-4, Đường Số 1, KCN Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai


9/ Công Ty Cổ Phần Danaco Đồng Nai

SĐT: 0919816477

Ngành Nghề Chính: Trồng Cây Gia Vị, Cây Dược Liệu, Cây Hương Liệu Lâu Năm

Địa chỉ: Lô Ii-6, Khu Công Nghiệp Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai