DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ĐỊNH QUÁN - ĐỒNG NAI

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ĐỊNH QUÁN - ĐỒNG NAI

 

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ĐỊNH QUÁN - ĐỒNG NAI


 

1/ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nhựa Vạn Thịnh

MST: 3603427830

Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Sản Phẩm Từ Plastic

Địa chỉ: Đường 5, KCN Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai
 

2/ Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Định Quán

MST: 3600623241

Ngành Nghề Chính: Chuẩn Bị Mặt Bằng

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai


3/ Công Ty TNHH Hạt Giống C.P Việt Nam

MST: 3603072401

Ngành Nghề Chính: Xây Dựng Công Trình Kỹ Thuật Dân Dụng

Địa chỉ: I-4, Đường Số 1, KCN Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai


4/ Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Định Quán

MST: 3600623241

Ngành Nghề Chính: Chuẩn Bị Mặt Bằng

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai


5/ Công Ty TNHH Hoàng Văn

MST: 3600845364

Ngành Nghề Chính: Xây Dựng Công Trình Đường Sắt Và Đường Bộ

Địa chỉ: Lô 1, Đường 5, (Đường 3 Cũ), Khu Công Nghiệp Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai


6/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Yến

MST: 3603407457

Ngành Nghề Chính: Chế Biến Và Bảo Quản Rau Quả

Địa chỉ: Lô Iii-5, Khu Công Nghiệp Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai


7/ Công Ty TNHH Đại Quang Minh

MST: 3601405158

Ngành Nghề Chính: Sản Phẩm Từ Rơm, Rạ Và Vật Liệu Tết Bện

Địa chỉ: KCN Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai


8/ Công Ty TNHH Hạt Giống C.P. Việt Nam

MST: 3600358402

Ngành Nghề Chính: Trồng Cây Hàng Năm Khác Vào Đâu

Địa chỉ: Lô I-4, Đường Số 1, KCN Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai


9/ Công Ty Cổ Phần Danaco Đồng Nai

MST: 3603889553

Ngành Nghề Chính: Trồng Cây Gia Vị, Cây Dược Liệu, Cây Hương Liệu Lâu Năm

Địa chỉ: Lô Ii-6, Khu Công Nghiệp Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai