DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ĐỒNG AN - BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ĐỒNG AN - BÌNH DƯƠNG

 

1/ Công Ty TNHH Becker Acroma Việt Nam

Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Đồng An, Đường Số 2, H. Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3768566

Số Fax: (0274) 6280098

Website: www.beckeracroma.com

Email: bav@becker-acroma.com.vn

 

2/ Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Đông Á

Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Đồng An, Đường 1, X. Bình Hòa, H. Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3743570, 3743571

Số Fax: (0274) 3743571

Email: eastasian@hcm.vnn.vn

 

3/ Công Ty TNHH Hasan - Dermapharm

Nhà máy: Đường số 2, Khu công nghiệp Đồng An, Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84. 274) 3768107

Fax: (84.274) 3768108

Website: www.hasanderma.com

Email:info@hasanderma.com

 

4/ Công ty TNHH Sakai Viet Nam

Địa chỉ: Lô F, đường số 5, Khu Công Nghiệp Đồng An, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : +84 (0)274 357 7452

Fax: +84 (0)274 357 7454

Website: http://sakaivn.com/vi/

 

5/ Công Ty TNHH Nhựa VNZ

Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Đồng An, Đường 2, X. Bình Hòa, H. Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3769655

Số Fax: (0274) 3769656

Website: www.greenbee.net.vn

Email: sales.gbp@gmail.com

 

6/ Công ty TNHH Sao Thiên EMB 

Địa chỉ: Lô H khu công nghiệp Đồng An, Đường số 6, P. Bình Hòa, Thị xã Thuận An, T. Tỉnh Bình Dương

Điện thoại:  (84-650) 3 766 772

Email: lienhe@saothienemb.com

 

7/ Công Ty TNHH STK

Địa chỉ: Lô C, đường số 2, , Khu Công Nghiệp Đồng An, TX.Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0977669577

Email: stk.tuyendung@gmail.com

 

8/ Công Ty TNHH Y.G.L Việt Nam

Địa chỉ:Lô E Đường 2B, Khu Công Nghiệp Đồng An ,Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274. 3782 065

Fax: 0274. 3782 066

Email:thanh-nguyen@ygl.com.vn

Website:http://ygl.com.vn

 

9/ Công Ty TNHH Wabo Việt Nam

Địa chỉ: lô A, đường số 1B, khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dươn

Điện thoại: 02743766216

Website:  www.wabo-textil.de/startseite

 

10/ Công Ty TNHH A & M Việt Nam

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Đồng An, Đường 5, TX. Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3768049, 3768050

Số Fax: (0274) 3768051

Website: www.asahiwood.co.jp

Email: kieutrang.shipping@amvietnam.com.vn

 

11/ Công Ty TNHH Kjac

Đường Số 5, Khu Công Nghiệp Đồng An, TX.Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3768551

Số Fax: (0274) 3768550

Website: www.kjbolt.vn

Email: thuanvk@gmail.com, kjac.thuan@kjbolt.vn

 

12/ Công Ty Becker Acroma (Thailand) Ltd

Địa chỉ: Đường số 2, , Khu Công Nghiệp Đồng An, TX.Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 768566

Số Fax: (0274) 280098

 

13/ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kuk Jae

Địa Chỉ: Lô F đường số 5, , Khu Công Nghiệp Đồng An, TX.Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0933377796

 

14/ Công Ty TNHH Chantelle Viet Nam

 Địa chỉ: Lô E, Đường 2, , Khu Công Nghiệp Đồng An, TX.Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274)3 784 153

 

15/ Công Ty TNHH Siegwerk Việt Nam

Địa chỉ: Lô B, đường số 2A, , Khu Công Nghiệp Đồng An, TX.Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại:  (0274) 3765618

 

16/ Công Ty TNHH Dĩnh Huy

Địa chỉ: 47 đường số 2 , Khu Công Nghiệp Đồng An, TX.Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274)0752421

 

17/ Công Ty TNHH Therm-X System Việt Nam Technology

Địa Chỉ: Lô C, Đường số 2, Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Tỉnh Tỉnh Bình Dương

Điện thoại:  0274 6280198

 

18/ Công Ty TNHH Paks Vina

Địa Chỉ: Đường số 2, , Khu Công Nghiệp Đồng An, TX.Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.768142

Số Fax: 0274 0768145

 

19/ Công Ty TNHH Jang Ho Vina

Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Đồng An, Đường 2, X. Bình Hòa, H. Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3768790, 3768791

Số Fax: (0274) 3768792

 

20/ Công Ty TNHH Nam Vang

Địa chỉ: Đường số 2, , Khu Công Nghiệp Đồng An, TX.Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 280088

Fax:  0274 280089

 

21/ Công Ty TNHH Điện Tử Minh Tân

Địa Chỉ: Đường số 4, Khu Công Nghiệp Đồng An, TX.Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0908258325

 

22/ Công Ty TNHH May Mặc BOWKER (Việt Nam)

Địa chỉ: Lô K1-K2-K3, đường số 6, , Khu Công Nghiệp Đồng An, TX.Thuận An,Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3768233-231