DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ĐỒNG XOÀI - BÌNH PHƯỚC

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ĐỒNG XOÀI - BÌNH PHƯỚC1/ Công Ty TNHH Nội Thất Tân Vĩnh Nghĩa Bp

Ngành nghề Chính: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Địa chỉ: KCN Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 0386760118

 

2/ Công Ty TNHH Mây Điền

Ngành nghề Chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Địa chỉ: KCN Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713814941

 

3/ Công Ty TNHH Mai Linh Bình Phước

Ngành nghề Chính: Vận tải hành khách đường bộ khác

Địa chỉ: KCN Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02716250888

 

4/ Công Ty TNHH Vương Ninh

Ngành nghề Chính: Sản xuất giày, dép

Địa chỉ: KCN Đồng Xoài 1, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

 

5/ Công Ty TNHH Gaya Industry

Ngành nghề Chính: Hoàn thiện sản phẩm dệt

Địa chỉ: KCN Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 01208236489

 

7/ Công Ty TNHH Dệt May Youlai

Mã số thuế: 3801271159

Ngành nghề Chính: Sản xuất các loại dây bện và lưới

Địa chỉ: Lô C1, C3 đường N4, KCN Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

 

7/ Công Ty TNHH Bao Bì Hoa Phú Việt Nam

Ngành nghề Chính: Sản xuất giấy nhăn bìa nhăn các sản phẩm về giấy

Địa chỉ: KCN Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02712200888

 

8/ Công Ty TNHH Gaya Industry

Địa chỉ: KCN Đồng Xoài 1, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Ngành nghề Chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

 

9/ Công Ty Cổ Phần Trường Mầm Non Quốc Tế

Ngành nghề Chính: Giáo dục mẫu giáo

Địa chỉ: KCN Đồng Xoài 1, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 0943073860

 

10/ Công Ty Cổ Phần Tấn Phước Điền

Ngành nghề Chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Địa chỉ: Lô 01 KCN Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 0933504567

 

11/  Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại Phúc Thịnh

Ngành nghề Chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Địa chỉ: KCN Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713889122

 

12/ Công Ty Cổ Phần Hà Phước Thịnh

Mã số thuế: 3801210501

Ngành nghề Chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Địa chỉ: KCN Đồng Xoài 1, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

 

13/ Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Khang Gia

Ngành nghề Chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Địa chỉ: KCN Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 0971177325

 

14/ Công Ty TNHH Tech Seal – Dai Binh

Ngành nghề Chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Địa chỉ: KCN Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713890190

 

15/ Công Ty TNHH Sinh Khối Nahnoom

Ngành nghề Chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Địa chỉ: KCN Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 0903350975

 

16/ Công Ty TNHH Nội Thất Tinh Tuyền

Ngành nghề Chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Địa chỉ: KCN Đồng Xoài 1, Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 0818087886