DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN GIANG ĐIỀN - ĐỒNG NAI

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN GIANG ĐIỀN - ĐỒNG NAI

 
DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN GIANG ĐIỀN - ĐỒNG NAI
1/ Công Ty Cổ Phần New Life Furniture
Sản Phẩm Chính: Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế
Địa Chỉ: Nhà Xưởng Số 10, Đường Số 1, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Liên hệ: 0913614348


2/ Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Vnines
Sản Phẩm Chính: Sản Xuất Phụ Tùng Và Bộ Phận Phụ Trợ Cho Xe Ô Tô Và Xe Có Động Cơ Khác
Địa Chỉ: Lô 7, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Liên hệ: 02513683601


3/ Công Ty Cổ Phần Thái Nga Đồng Nai
Sản Phẩm Chính: Xây Dựng Nhà Các Loại
Địa Chỉ: Lô Số 4, Đường Số 03, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Liên hệ: 02837269237


4/ Công Ty Cp Av Healthcare
Sản Phẩm Chính: Sản Xuất Các Sản Phẩm Khác Từ Giấy Và Bìa Chưa Được Phân Vào Đâu
Địa Chỉ: Lô Số 18, Đường Số 8, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Liên hệ: 02516517316


5/ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Thịnh Đồng Nai
Sản Phẩm Chính: Xây Dựng Nhà Các Loại
Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Liên hệ: 0835149995


6/ Công Ty Cổ Phần Hi Việt Nam
Sản Phẩm Chính: Sản Xuất Bột Giấy, Giấy Và Bìa
Địa Chỉ: Lô Số 03, Đường Số 4, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Liên hê: 0985855206


7/ Công Ty Cổ Phần Linen Supply
Sản Phẩm Chính: Giặt Là, Làm Sạch Các Sản Phẩm Dệt Và Lông Thú
Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Liên hệ: 02518966383


8/ Công Ty Tnhh Cao Su Kỹ Thuật Thanh Thanh
Sản Phẩm Chính: Bán Buôn Chuyên Doanh Khác Chưa Được Phân Vào Đâu
Địa Chỉ: Đường Số 5, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Liên hệ: 02513685566


9/ Công Ty Tnhh Cgh Technology (Vietnam)
Sản Phẩm Chính: Sản Xuất Sản Phẩm Từ Plastic
Địa Chỉ: Nhà Xưởng Atdn01, 01/Lô 10, Đường Số 7, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã An Viễn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Liên hệ: 02513678899


10/ Công Ty Tnhh Dao Cưa Chang Sheng Việt Nam
Sản Phẩm Chính: Sản Xuất Sản Phẩm Khác Bằng Kim Loại; Các Dịch Vụ Xử Lý, Gia Công Kim Loại
Địa Chỉ: Đường Số 5, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Liên hệ: 02516266888


11/ Công Ty Tnhh Cơ Khí Chính Xác Đại Đạt
Sản Phẩm Chính: Gia Công Cơ Khí; Xử Lý Và Tráng Phủ Kim Loại Khác
Địa Chỉ: Đường Khu Công Nghiệp Giang Điền, Ấp 5, Xã An Viễn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai


12/ Công Ty Tnhh Dechang Việt Nam
Sản Phẩm Chính: Sản Xuất Đồ Điện Dân Dụng
Địa Chỉ: Nhà Xưởng C1, C2, C3, B3, B4, 11, 12, 12a, 14, 15, 16 Đường, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Liên hệ: 02513682757


13/ Công Ty Tnhh Dns Global
Sản Phẩm Chính: Sản Xuất Hàng May Sẵn (Trừ Trang Phục);
Địa Chỉ: Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai


14/ Công Ty Tnhh Dongshin Việt Nam
Sản Phẩm Chính: Sản Xuất Giày Dép
Địa Chỉ: Lô 6. Đường Đcd.03, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai


15/ Công Ty Tnhh Ebc Group
Sản Phẩm Chính: Sản Xuất Mỹ Phẩm, Xà Phòng, Chất Tẩy Rửa, Làm Bóng Và Chế Phẩm Vệ Sinh
Địa Chỉ: Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai


16/ Công Ty Hữu Hạn Cơ Khí Động Lực Toàn Cầu
Sản Phẩm Chính: Sản Xuất Phụ Tùng Và Bộ Phận Phụ Trợ Cho Xe Có Động Cơ
Địa Chỉ: Lô Số 7, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Liên hệ: 02518966269


17/ Công Ty Tnhh Air Manufacturing Innovation Việt Nam
Sản Phẩm Chính: Sản Xuất Giày Dép
Địa Chỉ: Đường Số 7, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai


18/ Công Ty Tnhh Am Industries Việt Nam
Sản Phẩm Chính: Sản Xuất Thùng, Bể Chứa Và Dụng Cụ Chứa Đựng Bằng Kim Loại
Địa Chỉ: Lô Số 15, Đường Số 8, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai


19/ Công Ty Tnhh Boo Young Vietex
Sản Phẩm Chính: Saen Xuất Vải Dệt Thoi
Địa Chỉ: Lô Số 04, Đường 4, Khu Công Nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai