DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN GÒ DẦU - ĐỒNG NAI

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN GÒ DẦU - ĐỒNG NAI

 

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN GÒ DẦU - ĐỒNG NAI
 


1/ Công Ty Tnhh Surint Omya (Viet Nam)

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

2/ Công Ty Tnhh Nhựa Và Hóa Chất Tpc Vina

Lĩnh Vực: Sản Xuất Plastic Và Cao Su Tổng Hợp Dạng Nguyên Sinh

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

3/Công Ty Tnhh Kpx Vina

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ:  Lô 10, Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

4/ Công Ty Tnhh Aica Đồng Nai

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

5/  Công Ty Cổ Phần Gạch Men V.T.C

Lĩnh Vực: Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Từ Đất Sét

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai


6/ Công Ty Shell Việt Nam Trách Nhiệm Hữu Hạn

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Dầu Mỏ Tinh Chế

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

7/ Công Ty Phân Bón Việt Nhật

Lĩnh Vực: Sản Xuất Phân Bón Và Hợp Chất Ni Tơ

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

8/ Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Pancera

Lĩnh Vực: Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Từ Đất Sét

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

9/ Công Ty Tnhh Hóa Chất Và Phân Bón Nam Việt Tân

Lĩnh Vực: Sản Xuất Phân Bón Và Hợp Chất Ni Tơ

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

10/ Công Ty Tnhh Hóa Chất Chất Hóa Dẻo Vina

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai


11/ Công Ty Tnhh Uic Việt Nam

Lĩnh Vực: Hoạt Động Dịch Vụ Phục Vụ Cá Nhân Khác Còn Lại Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

12/ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aica Đồng Nai

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

13/ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ak Vina

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ: Số 02, Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

14/ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Hóa Chất Haein

Lĩnh Vực: Sản Xuất Hoá Chất Cơ Bản

Địa chỉ: Lô 10, Đường 3, Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

15/ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghiệp Rock Team (Việt Nam)

Lĩnh Vực: Sản Xuất Hoá Chất Và Sản Phẩm Hoá Chất

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

16/ Công Ty Tnhh Totalenergies Marketing Việt Nam

Lĩnh Vực: Sản Xuất Sản Phẩm Dầu Mỏ Tinh Chế

Địa chỉ: Lô Số 3, Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

17/ Công Ty Tnhh Top Solvent (Việt Nam)

Lĩnh Vực: Sản Xuất Hoá Chất Và Sản Phẩm Hoá Chất

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

18/ Công Ty Tnhh Petronas (Việt Nam)

Lĩnh Vực: Sản Xuất Khí Đốt, Phân Phối Nhiên Liệu Khí Bằng Đường Ống

Địa chỉ: Lô 03, Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Huyện Long Thành, Đồng Nai