DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN KIM HUY - BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN KIM HUY - BÌNH DƯƠNG

                                                         DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN KIM HUY - BÌNH DƯƠNG1/ Công Ty TNHH Đồ Gỗ Gia Dụng Dinh Gia Vn

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

Địa chỉ: Đường H1, Lô CN5, Khu công nghiệp Kim Huy, Thành phố Thủ Dầu Một,  Bình Dương

Liên hệ: 0274-3783 996999

 

2/ Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xây Dựng Thiên An

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Địa chỉ: Lô CN 6, Đường H2, Khu công nghiệp Kim Huy, Thành phố Thủ Dầu Một,  Bình Dương

Liên hệ: 06503823723

 

3/ Công Ty  TNHH Jiang Men Technology Việt Nam

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại

Địa chỉ: lô CN4 đường N6 Khu công nghiệp Kim Huy, Thành phố Thủ Dầu Một,  Bình Dương

 

4/ Công Ty TNHH Xương Hưng

Ngành nghề chính: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn

Địa chỉ: lô CN5, Khu công nghiệp Kim Huy, Thành phố Thủ Dầu Một,  Bình Dương

 

5/ Công Ty TNHHMột Thành Viên Hearticans

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Địa chỉ: Nhà xưởng số 19, lô CN6, Khu công nghiệp Kim Huy, Thành phố Thủ Dầu Một,  Bình Dương

Liên hệ: 06503669541

 

6/ Công Ty TNHH Meraki Bd

Ngành nghề chính: Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da

Địa chỉ: lô CN4 CN5, đường N6,  Khu công nghiệp Kim Huy, Thành phố Thủ Dầu Một,  Bình Dương

Liên hệ: 02743794977

 

7/ Công Ty TNH Themost

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

Địa chỉ: Xưởng 20 lô CN6, Khu công nghiệp Kim Huy, Thành phố Thủ Dầu Một,  Bình Dương

Liên hệ: 02743803936- 02743

 

8/ Công Ty TNHH Hợp Kim Bước Nhảy

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Địa chỉ: Nhà xưởng số 2 Lô CN 6, Khu công nghiệp Kim Huy, Thành phố Thủ Dầu Một,  Bình Dương

Liên hệ: 02743669503

 

9/ Chi Nhánh Công Ty TNHH Astro Engineering Vn Tại Kcn Kim Huy

Ngành nghề chính: Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật

Địa chỉ: Lô CN 15, Khu công nghiệp Kim Huy, Thành phố Thủ Dầu Một,  Bình Dương


 

10/ Công Ty TNHH Momentum Việt Nam

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Địa chỉ: Nhà Xưởng số 1, Lô CN6, Khu công nghiệp Kim Huy, Thành phố Thủ Dầu Một,  Bình Dương

Liên hệ: 0650 3510150

 

11/ Công Ty TNHH Kim Phong

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Địa chỉ: Lô CN 16 giáp đường D1, Khu công nghiệp Kim Huy, Thành phố Thủ Dầu Một,  Bình Dương

Liên hệ: (84-28) 38658866/ 38645568

 

12/ Công Ty TNHH Moash Enterprise Việt Nam

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Địa chỉ: Lô CN 16, Khu công nghiệp Kim Huy, Thành phố Thủ Dầu Một,  Bình Dương

Liên hệ: 02743631889

 

13/ Công Ty TNHH Phú Kiệt

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Địa chỉ: Nhà xưởng số 3, Lô CN6, Khu công nghiệp Kim Huy, Thành phố Thủ Dầu Một,  Bình Dương

Liên hệ: 02838965288