DANH BẠ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN LÊ MINH XUÂN


Danh sách một số công ty trong Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Bình Chánh1/ Công Ty TNHH Hielectric

Ngành Nghề: Xe Máy – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô E4 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Hielectriccoltd@HCM.Vnn.Vn


2/ Công Ty TNHH Adc

Ngành Nghề: Hóa Nông

Địa Chỉ: Lô E15a KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM3/Công Ty CP Cửu Long

Ngành Nghề: Nông Nghiệp – Hóa Chất

Địa Chỉ: Lô C19a Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM4/Công Ty TNHH Yung Chang Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc – Phụ Liệu

Địa Chỉ: H10a-B Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Yclabel@HCM.Vnn.Vn


5/ Công Ty Ld Wu Feng Việt Nam

Ngành Nghề: Nước -Thiết Bị & Dịch Vụ Xử Lý Nước

Địa Chỉ: Lô C12-C12a Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Sales@Wufeng-Sanitation.Com


6/ Công Ty TNHH SX TMdv Vĩnh Hưng

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: Lô B28-29 Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM7/ Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang

Ngành Nghề: Hóa Nông

Địa Chỉ: Lô E27-28 Đường 11 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM8/Công Ty TNHH SX TM Hưng Lợi

Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk

Địa Chỉ: Lô H37 Đường 1 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Hungloi97@HCM.Fpt.Vn


9/ Công Ty TNHH Hiệp Phú Huy

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: E7 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM10/ DNTN Cơ Khí Trình Tiến Cường

Ngành Nghề: Ốc, Vít, Bù Loong

Địa Chỉ: Lô A4 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM11/ Công Ty TNHH Chiterlin Furniture

Ngành Nghề: Nội Thất

Địa Chỉ: Lô A15-16 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM12/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhựa Taa Weiw Việt Nam

Ngành Nghề: Nhựa – Nguyên Liệu

Địa Chỉ: 15e Lô E Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM13/ Công Ty TNHH Gia Cường Thịnh

Ngành Nghề: Bánh Xe Đẩy

Địa Chỉ: Lô K2a Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM


14/ Công Ty TNHH SX DV TM Môi Trường Xanh

Ngành Nghề: Chất Thải, Rác – Dịch Vụ & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô H10e Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Mtx@Geco.Com.Vn


15/ Công Ty TNHH Mtv Nhựa Uy Thành

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô K10 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM16/ Công Ty TNHH TM SX Ắc Quy Hàn Châu

Ngành Nghề: Sản Phẩm Điện Hóa

Địa Chỉ: Lô N13-N4 C14b Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Acquihanchau@Gmail.Com


17/ DNTN TMDV Bình Hiệp

Ngành Nghề: In Lụa, Vải

Địa Chỉ: Lô A8-9-10-11 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM18/ Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Bưu Điện

Ngành Nghề: Cơ Khí Điện

Địa Chỉ: Lô J9-J10 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM19/ Công Ty TNHH SX TM Hoàng Sơn Phát

Ngành Nghề: Giấy – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô F10-F11 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM20/ Công Ty TNHH Chuan-Lin

Ngành Nghề: Dệt Nhuộm

Địa Chỉ: M2 Đường 8 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Chuanlinvn@Vnn.Vn


21/ Công Ty TNHH SX DV TM Môi Trường Xanh

Ngành Nghề: Chất Thải, Rác – Dịch Vụ & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô H10e Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Mtx@Geco.Com.Vn


22/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Chian Shyang Việt Nam

Ngành Nghề: Ốc, Vít, Bù Loong

Địa Chỉ: Lô E10 Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Chianshyang.Vn@HCM.Vnn.Vn


23/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Strong Way Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Hơi – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô H15 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM24/ DNTN Nhuộm In Hoa Vải Nhân Thành

Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy

Địa Chỉ: A21-E36 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Leninnhan@Yahoo.Com


25/ Công Ty TNHH Bảo Chính

Ngành Nghề: Nội Thất – Thầu Thiết Kế & Trang Trí

Địa Chỉ: Lô J8 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM26/ Công Ty TNHH Tân Khánh Hưng

Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Nuôi Trồng, Thiết Bị & Thức Ăn Nuôi Trồng

Địa Chỉ: Lô K3b-K3c Đường 4 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Tankhanhhung@Yahoo.Com


27/ DNTN Hoàng Dũng

Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy

Địa Chỉ: Lô N5 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM


28/ Công Ty TNHH Bray Controls Việt Nam

Ngành Nghề: Cơ Khí

Địa Chỉ: Lô K1-2-5 Đường 2 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM29/ Công Ty TNHH SX TMDV Han Da

Ngành Nghề: Xe Máy – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô J1a Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM


30/ Công Ty TNHH SX TM Hồng Châu

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô N1-M1 C14b Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Congtyhongchau@Yahoo.Com


31/ DNTN SX TM Tùng Nguyên

Ngành Nghề: Thùng Các Loại

Địa Chỉ: Lô B1 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM


32/ Công Ty Cp Bao Bì Hộp Thiếc Cầu Tre (Tipaco)

Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu

Địa Chỉ: Lô H17-18 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM33/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Strong Way Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Hơi – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô H15 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM34/ Công Ty TNHH Leader Weld Alloy Rod Việt Nam

Ngành Nghề: Hàn – Vật Tư & Thiết Bị

Địa Chỉ: K-B1 Lô T Đường 2a KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Leaderweld@Vnn.Vn


35/ Công Ty TNHH Tân Mậu Hưng

Ngành Nghề: Đèn Các Loại

Địa Chỉ: Lô H1c Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM36/ Công Ty Ld Wu Feng Việt Nam

Ngành Nghề: Nước -Thiết Bị & Dịch Vụ Xử Lý Nước

Địa Chỉ: Lô C12-C12a Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Sales@Wufeng-Sanitation.Com


37/ DNTN Cơ Khí Trình Tiến Cường

Ngành Nghề: Ốc, Vít, Bù Loong

Địa Chỉ: Lô A4 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM38/ Công Ty TNHH Vạn Phúc Thành

Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy

Địa Chỉ: Lô J3 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM


 

39/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Cao Su Nhựa Độc Lập (InruBình Chánho)

Ngành Nghề: Cao Su – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô C11 Đường 7c KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

 

40/ Công Ty TNHH SX TM DV Bao Bì Nhựa Trung Sơn

Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì

Địa Chỉ: Lô C1-C2 Đường 7 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM


41/ Công Ty TNHH SX TM Gia Hưng

Ngành Nghề: Đúc – Dụng Cụ & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô K9 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

 


42/ DNTN SX TM Phú Thịnh

Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì

Địa Chỉ: Lô A20 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM43/ Cơ Sở Minh Huy

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô F24 Đường 64 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
 

 

44/ DNTN Hữu Trí Gia

Ngành Nghề: Ván Ép

Địa Chỉ: Lô B-3a Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM45/ Công Ty TNHH SX TM Tân Thanh Hoa

Ngành Nghề: Thương Mại – Công Ty

Địa Chỉ: E15a Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM46/ Công Ty TNHH Tân Thới Hiệp

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: Lô K3b-3c Đường 4 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM


47/ Công Ty TNHH Hóa Tiên Tiến

Ngành Nghề: Vật Liệu Chống Thấm

Địa Chỉ: Lô E17 Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM48/ Công Ty TNHH Mandarin Foundry

Ngành Nghề: Khuôn Mẫu

Địa Chỉ: C14-14a Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
 


49/ Công Ty TNHH Vạn Phúc Thành

Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy

Địa Chỉ: Lô J3 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM


 

50/ Công Ty TNHH Tân Hùng Thái

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: Lô H1 Đường 1 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Tanhungthai@Yahoo.Com51/ Công Ty TNHH SX TMdv A.T.L

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: Lô K4b Đường 4 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

 

52/ Công Ty TNHH Galaxies Enterprise

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô C15a-C16 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

 


53/ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á

Ngành Nghề: Bao Bì

Địa Chỉ: Lô H1b Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

 

54/ Công Ty TNHH SX TMdv Cát Thái

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô J2a Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM55/ Công Ty TNHH TM SX Đông Hưng

Ngành Nghề: Thể Dục Thể Thao – Trang Phục, Dụng Cụ, Thiết Bị

Địa Chỉ: 12d Lô J Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Donghungpkd@Yahoo.Com.Vn

 

56/ Công Ty TNHH TM SX Ngọc Yến – Cn

Ngành Nghề: Thuốc Trừ Sâu

Địa Chỉ: Lô B27-B46 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

 


57/ Công Ty TNHH SX TM Chắc Nghiệp Vĩnh Hưng

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô J2a Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM


 

58/ DNTN SX TM Linh Vân

Ngành Nghề: Da & Giả Da

Địa Chỉ: Lô E33 Đường 11 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: DNTNlinhvan@Vnn.Vn59/ Công Ty TNHH Công Nghệ Cnc

Ngành Nghề: Khuôn Mẫu

Địa Chỉ: B2a Lô K Đường 2a KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Email: Cnctechnology@HCM.Vnn.Vn


60/ Công Ty TNHH SX TMdv Huy Hùng Tuấn

Ngành Nghề: Đúc – Xưởng Đúc

Địa Chỉ: Lô Q86-95 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM