DANH BẠ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN LÊ MINH XUÂN


Danh sách một số công ty trong Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Bình Chánh1/ Công Ty TNHH Hielectric
Ngành Nghề: Xe Máy – Phụ Tùng
Địa Chỉ: Lô E4 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661096
Fax: (028) 37661097
Email: Hielectriccoltd@HCM.Vnn.Vn

2/ Công Ty TNHH Adc
Ngành Nghề: Hóa Nông
Địa Chỉ: Lô E15a KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661112

3/Công Ty CP Cửu Long
Ngành Nghề: Nông Nghiệp – Hóa Chất
Địa Chỉ: Lô C19a Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661713
Fax: (028) 38208113

4/ Công Ty TNHH Yung Chang Việt Nam
Ngành Nghề: May Mặc – Phụ Liệu
Địa Chỉ: H10a-B Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661775
Fax: (028) 37661778
Email: Yclabel@HCM.Vnn.Vn

5/ Công Ty Ld Wu Feng Việt Nam
Ngành Nghề: Nước -Thiết Bị & Dịch Vụ Xử Lý Nước
Địa Chỉ: Lô C12-C12a Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661001
Fax: (028) 37661007
Email: Sales@Wufeng-Sanitation.Com

6/ Công Ty TNHH SX TMdv Vĩnh Hưng
Ngành Nghề: Hóa Chất
Địa Chỉ: Lô B28-29 Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661867

7/ Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang
Ngành Nghề: Hóa Nông
Địa Chỉ: Lô E27-28 Đường 11 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37660121
Fax: (028) 37660538

8/Công Ty TNHH SX TM Hưng Lợi
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk
Địa Chỉ: Lô H37 Đường 1 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661967
Fax: (028) 37661981
Email: Hungloi97@HCM.Fpt.Vn

9/ Công Ty TNHH Hiệp Phú Huy
Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm
Địa Chỉ: E7 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38808272

10/ DNTN Cơ Khí Trình Tiến Cường
Ngành Nghề: Ốc, Vít, Bù Loong
Địa Chỉ: Lô A4 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37660958
Fax: (028) 37661162

11/ Công Ty TNHH Chiterlin Furniture
Ngành Nghề: Nội Thất
Địa Chỉ: Lô A15-16 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37660960
Fax: (028) 37660959

12/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhựa Taa Weiw Việt Nam
Ngành Nghề: Nhựa – Nguyên Liệu
Địa Chỉ: 15e Lô E Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37660756
Fax:(028) 37660754

13/ Công Ty TNHH Gia Cường Thịnh
Ngành Nghề: Bánh Xe Đẩy
Địa Chỉ: Lô K2a Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37662476
Fax: (028) 37662475

14/ Công Ty TNHH SX DV TM Môi Trường Xanh
Ngành Nghề: Chất Thải, Rác – Dịch Vụ & Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô H10e Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37660965
Fax: (028) 37660715
Email: Mtx@Geco.Com.Vn

15/ Công Ty TNHH Mtv Nhựa Uy Thành
Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô K10 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37663220

16/ Công Ty TNHH TM SX Ắc Quy Hàn Châu
Ngành Nghề: Sản Phẩm Điện Hóa
Địa Chỉ: Lô N13-N4 C14b Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37660757
Fax: (028) 39627440
Email: Acquihanchau@Gmail.Com

17/ DNTN TMDV Bình Hiệp
Ngành Nghề: In Lụa, Vải
Địa Chỉ: Lô A8-9-10-11 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37660353
Fax: (028) 37660363

18/ Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Bưu Điện
Ngành Nghề: Cơ Khí Điện
Địa Chỉ: Lô J9-J10 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37662054
Fax: (028) 37661194

19/ Công Ty TNHH SX TM Hoàng Sơn Phát
Ngành Nghề: Giấy – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô F10-F11 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37663160
Fax: (028) 37663159

20/ Công Ty TNHH Chuan-Lin
Ngành Nghề: Dệt Nhuộm
Địa Chỉ: M2 Đường 8 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37660820
Fax: (028) 37660842
Email: Chuanlinvn@Vnn.Vn

21/ Công Ty TNHH SX DV TM Môi Trường Xanh
Ngành Nghề: Chất Thải, Rác – Dịch Vụ & Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô H10e Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37660965
Fax: (028) 37660715
Email: Mtx@Geco.Com.Vn

22/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Chian Shyang Việt Nam
Ngành Nghề: Ốc, Vít, Bù Loong
Địa Chỉ: Lô E10 Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37660611
Fax: (028) 37660594
Email: Chianshyang.Vn@HCM.Vnn.Vn

23/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Strong Way Việt Nam
Ngành Nghề: Xe Hơi – Phụ Tùng
Địa Chỉ: Lô H15 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661655
Fax: (028) 37661659

24/ DNTN Nhuộm In Hoa Vải Nhân Thành
Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy
Địa Chỉ: A21-E36 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661057
Email: Leninnhan@Yahoo.Com

25/ Công Ty TNHH Bảo Chính
Ngành Nghề: Nội Thất – Thầu Thiết Kế & Trang Trí
Địa Chỉ: Lô J8 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37662425
Fax: (028) 37662426

26/ Công Ty TNHH Tân Khánh Hưng
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Nuôi Trồng, Thiết Bị & Thức Ăn Nuôi Trồng
Địa Chỉ: Lô K3b-K3c Đường 4 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37662163
Fax: (028) 37662162
Email: Tankhanhhung@Yahoo.Com

27/ DNTN Hoàng Dũng
Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy
Địa Chỉ: Lô N5 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37660550

28/ Công Ty TNHH Bray Controls Việt Nam
Ngành Nghề: Cơ Khí
Địa Chỉ: Lô K1-2-5 Đường 2 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37423428
Fax: (028) 37123430

29/ Công Ty TNHH SX TMDV Han Da
Ngành Nghề: Xe Máy – Phụ Tùng
Địa Chỉ: Lô J1a Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37662294 Fax: (028) 37662295

30/Công Ty TNHH SX TM Hồng Châu
Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: Lô N1-M1 C14b Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37660783
Fax: (028) 37661448
Email: Congtyhongchau@Yahoo.Com

31/ DNTN SX TM Tùng Nguyê
Ngành Nghề: Thùng Các Loại
Địa Chỉ: Lô B1 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661090 Fax: (028) 37661521

32/ Công Ty Cp Bao Bì Hộp Thiếc Cầu Tre (Tipaco)
Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu
Địa Chỉ: Lô H17-18 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37662412
Fax: (028) 37662540

33/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Strong Way Việt Nam
Ngành Nghề: Xe Hơi – Phụ Tùng
Địa Chỉ: Lô H15 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661655
Fax: (028) 37661659

34/ Công Ty TNHH Leader Weld Alloy Rod Việt Nam
Ngành Nghề: Hàn – Vật Tư & Thiết Bị
Địa Chỉ: K-B1 Lô T Đường 2a KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37662612
Fax: (028) 37662452
Email: Leaderweld@Vnn.Vn

35/ Công Ty TNHH Tân Mậu Hưng
Ngành Nghề: Đèn Các Loại
Địa Chỉ: Lô H1c Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661609
Fax: (028) 37661610

36/ Công Ty Ld Wu Feng Việt Nam
Ngành Nghề: Nước -Thiết Bị & Dịch Vụ Xử Lý Nước
Địa Chỉ: Lô C12-C12a Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661001
Fax: (028) 37661007
Email: Sales@Wufeng-Sanitation.Com

37/ DNTN Cơ Khí Trình Tiến Cường
Ngành Nghề: Ốc, Vít, Bù Loong
Địa Chỉ: Lô A4 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37660958
Fax: (028) 37661162

38/ Công Ty TNHH Vạn Phúc Thành
Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy
Địa Chỉ: Lô J3 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38805389

39/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Cao Su Nhựa Độc Lập (InruBình Chánho)
Ngành Nghề: Cao Su – Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô C11 Đường 7c KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661960
Fax: (028) 37661008

40/ Công Ty TNHH SX TM DV Bao Bì Nhựa Trung Sơn
Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì
Địa Chỉ: Lô C1-C2 Đường 7 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37660494

41/ Công Ty TNHH SX TM Gia Hưng
Ngành Nghề: Đúc – Dụng Cụ & Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô K9 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661662
Fax: (028) 37661663

42/ DNTN SX TM Phú Thịnh
Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì
Địa Chỉ: Lô A20 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661761

43/ Cơ Sở Minh Huy
Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô F24 Đường 64 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37663118

44/ DNTN Hữu Trí Gia
Ngành Nghề: Ván Ép
Địa Chỉ: Lô B-3a Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661590
Fax: (028) 37661589

45/ Công Ty TNHH SX TM Tân Thanh Hoa
Ngành Nghề: Thương Mại – Công Ty
Địa Chỉ: E15a Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37662305

46/ Công Ty TNHH Tân Thới Hiệp
Ngành Nghề: Hóa Chất
Địa Chỉ: Lô K3b-3c Đường 4 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37661454

47/ Công Ty TNHH Hóa Tiên Tiến
Ngành Nghề: Vật Liệu Chống Thấm
Địa Chỉ: Lô E17 Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37662371
Fax: (028) 37662342

48/Công Ty TNHH Mandarin Foundry
Ngành Nghề: Khuôn Mẫu
Địa Chỉ: C14-14a Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại:(028) 37660759
Fax: (028) 37660758

49/ Công Ty TNHH Vạn Phúc Thành
Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy
Địa Chỉ: Lô J3 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38805389

50/ Công Ty TNHH Tân Hùng Thái
Ngành Nghề: Hóa Chất
Địa Chỉ: Lô H1 Đường 1 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38559358
Email: Tanhungthai@Yahoo.Com