DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI
 
1/ Công Ty TNHH Il Kwang Vina
Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy
Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3549591          Fax: (0251)3549590
Email: Quanggiap1080@Yahoo.Com

2/ Công Ty TNHH Thực Phẩm Nfc
Ngành Nghề: Thực Phẩm - Chế Biến & Đóng Gói
Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560107            Fax: (0251)3560106
Email: Thucphamnfc@Yahoo.Com

3/ Công Ty Sika Hữu Hạn Việt Nam
Ngành Nghề: Hóa Chất
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560700           Fax: (0251)3560691
Email: Sikath@Hcm.Vnn.Vn

4/ Công Ty TNHH Liên Minh Vina
Ngành Nghề: Sợi
Địa Chỉ: Đường 4 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560606          Fax: (0251)3560609
Email: Lmvn@Hdvn.Vnd.Net

5/ Công Ty TNHH Sx Thun & Nguyên Liệu May Premier Việt Nam
Ngành Nghề: May Mặc - Phụ Liệu
Địa Chỉ: Đường 8 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560832         Fax: (0251)3848942
Email: General@Premierelastic.Com.Vn ; Primiervn@Hcm.Vnn .V

6/ Công Ty TNHH Tongkook Việt Nam Spinning
Ngành Nghề: Vải
Địa Chỉ: Đường 4 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560500       Fax: (0251)3560501
Email: Quyetfleming@Yahoo.Com

7/Công Ty TNHH Splendour (Speco)
Ngành Nghề: Giày, Dép - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560968           Fax: (0251)3848569
Email: Speco@Hcm.Vnn.Vn

8/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Thăng Xuyên Việt Nam (Sun Chun)
Ngành Nghề: Nội Thất - Vật Tư Thiết Kế & Trang Trí
Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3549526           Fax: (0251)3549527
Email: Thangxuyen@Hcm.Vnn.Vn

9/ Công Ty TNHH Đài Đạt
Ngành Nghề: Giấy - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560898           Fax: (0251)3560900
Email: Tairdar@Hcm.Vnn.Vn

10/Công Ty TNHH Công Nghiệp Elma Việt Nam
Ngành Nghề: Xe Máy - Phụ Tùng
Địa Chỉ: Đường 2 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560088           Fax: (0251)3560039
Email: Elma_Vn@Hcm.Vnn.Vn

11/ Công Ty TNHH Loong Biên Việt Nam
Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm
Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560615        Fax: (0251)3560617
Email: Lbvntent@Hcm.Vnn.Vn

12/ Công Ty TNHH Việt Tín
Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560839       Fax: (0251)3540011
Email: 1307@Hcm.Vnn.Vn

13/Công Ty TNHH Fine Cable Vina (Việt Nam)
Ngành Nghề: Inox, Thép Không Gỉ
Địa Chỉ: Đường 2 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560228       Fax: (0251)3560229
Email: Fchan@Fine-Cable.Co.Kr

14/ Công Ty TNHH Wooree Vietnam
Ngành Nghề: Đèn Các Loại
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560859             Fax: (0251)3549550
Email: Phuong@Wooree.Co.Kr ; Thkim@Wooree.Co.Kr

15/Công Ty TNHH Quốc Tế Nguyên Hưng
Ngành Nghề: Quạt Điện & Linh Kiện
Địa Chỉ: Đường 2 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560109           Fax: (0251)3540663
Website: Www.Dasin-Tt.Com

16/ Công Ty Cơ Khí Xd Poslilama
Ngành Nghề: Thép - Cấu Kiện
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560854        Fax: (0251)3848634
Website: Www.Poslilama.Com.Vn

17/  Cty Cp Công Nghiệp Tung Kuang
Ngành Nghề: Nhôm
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3569255        Fax: (0251)3569259

18/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Swan Việt Nam
Ngành Nghề: Máy Nén Khí, Gas
Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560045        Fax: (0251)3560049
Email: Swanvn@Vnn.Vn

19/ Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Việt Nam
Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Đường 10 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560706       Fax: (0251)3560709
Email: Usv-Job@Mweunsg.Com

20/ Công Ty TNHH High Point Việt Nam
Ngành Nghề: Túi, Cặp, Giỏ Xách
Địa Chỉ: 319 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560864             Fax: (0251)3848226
Email: Highpoint@Hcm.Vnn.Vn

21/ Cty Cp Sx & Kd Vlxd Idico
Ngành Nghề: Vật Liệu Xây Dựng
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560724            Fax: (0251)3560132
Email: Comatra@Hcm.Vnn.Vn

22/Cty TNHH Mtv Phát Triển Đô Thị & KCN (Idico-Urbiz)
Ngành Nghề: Khu Công Nghiệp - Chế Xuất
Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560475             Fax: (0251)3560477
Email: Urbizco@Hcm.Vnn.Vn

23/  Cty TNHH Công Nghiệp Swan Việt Nam
Ngành Nghề: Máy Nén Khí, Gas
Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560045         Fax: (0251)3560049
Email: Swanvn@Vnn.Vn

24/ Công Ty TNHH Hwaseung Vina
Ngành Nghề: Thể Dục Thể Thao - Trang Phục, Dụng Cụ, Thiết Bị
Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560800            Fax: (0251)3560782

25/Cty TNHH Công Nghiệp Thăng Xuyên Việt Nam (Sun Chun)
Ngành Nghề: Nội Thất - Vật Tư Thiết Kế & Trang Trí
Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3549526       Fax: (0251)3549527
Email: Thangxuyen@Hcm.Vnn.Vn

26/  Cty Cp Sx & Kd Vlxd Idico
Ngành Nghề: Vật Liệu Xây Dựng
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560724      Fax: (0251)3560132
Email: Comatra@Hcm.Vnn.Vn

27/ Công Ty Cp Gạch Men Chang Yih
Ngành Nghề: Gạch Men
Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560770        Fax: (0251)3549566
Email: Changyih@Changyih-Ceramic.Com

28/ Công Ty TNHH Hirota Precision Việt Nam
Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: Đường 10 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560686        Fax: (0251)3560685
Email: Speed@Hcm.Vnn.Vn ; Naoto-Hirota@Estate.Ocn.Ne.Jp

 29/Cty Cp Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam
Ngành Nghề: Vệ Sinh - Thiết Bị & Dịch Vụ
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3569408              Fax: (0251)3569191
Email: Vncaesar@Hcm.Vnn.Vn ;

30/Cty TNHH King 'S Grating
Ngành Nghề: Thép - Sản Phẩm
Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3521321       Fax: (0251)3521181
Email: Kings@Hcm.Vnn.Vn

31/ Cty TNHH Ygs Vina
Ngành Nghề: Inox, Thép Không Gỉ
Địa Chỉ: Lô 2 Đường 25b KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560646          Fax: (0251)3560498
Website: Www.Ygs.Co.Kr

32/Cty Cp Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2 (D2d)
Ngành Nghề: Khu Công Nghiệp - Chế Xuất
Địa Chỉ: Đường 319b KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3817742
Email: Dongnain02@Hcm.Vnn.Vn

33/Hualon Corp. Vietnam
Ngành Nghề: Dệt Sợi
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560338     Fax: (0251)3560335
Email: Hualon@Hcm.Fpt.Vn ;

34/Cty TNHH Sx Ngư Cụ Chingfa
Ngành Nghề: Lưới
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560291            Fax: (0251)3560290
Email: Chingfa@Unet.Vnnews.Co

35/  Cty TNHH Cẩm Thạch Sài Gòn (Sgm)
Ngành Nghề: Nội Thất - Vật Tư Thiết Kế & Trang Trí
Địa Chỉ: Lô 3 Đường 5c KCN Nhơn Trạch 2, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560217         Fax: (0251)3560216
Email: Sgm@Saigonmarble.Com ; Saigonmarblebr@Vnn.Vn

36/  Cty Ld Mỹ Phẩm Lg Vina
Ngành Nghề: Hóa Mỹ Phẩm
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560575        Fax: (0251)3560581
Email: Lgvncos@Hcm.Vnn.Vn

37/  Cty TNHH Chig Feng
Ngành Nghề: Cần Trục & Cầu Trục
Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 2, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560631             Fax: (0251)3560175
Email: Cf540060@Yahoo.Com ;

38/ Cty TNHH Mtv Vlxd Tín Nghĩa
Ngành Nghề: Vật Liệu Xây Dựng
Địa Chỉ: Đường 6 KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560416               Fax: (0251)3560417
Email: Brickplant@Timexco.Com.Vn
 
39/  Công Ty TNHH Chế Biến Thủy Hải Sản & Nước Đá Tung Kong
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản - Chế Biến & Xnk
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560066             Fax: (0251)3560068
Email: Tksfnt@Yahoo.Com.Tw
 
40/ Cty TNHH Hưng Nghiệp Formosa
Ngành Nghề: Sợ
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560309                 Fax: (0251)3549808
Email: Cyong@Npc.Com.Tw ; Ktchen.Fic@Fefe.Com.Tw

41/  Cty TNHH Kuang Tai (Việt Nam)
Ngành Nghề: Hàn - Vật Tư & Thiết Bị
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560244               Fax: (0251)3560096
Email: Nomuraweld@Hcm.Hnn.Vnn.Vn

42/  Cty TNHH C.T. Polymer
Ngành Nghề: Hóa Chất
Địa Chỉ: Lô A10 Phân Khu Formosa KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560544            Fax: (0251)3540139
Email: Ctpolymer@Yahoo.Com ; Ctpolymer@Gmail.Com

43/  Cty TNHH Công Nghiệp Nguyên Tinh
Ngành Nghề: Ống - Kim Loại, Nhựa & Cao Su
Địa Chỉ: Đường D6 KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560397
Fax: (0251)3560712
Email: Nguyen_Tinh@Vnn.Vn

 44/Cty TNHH Chinwell Fasteners (Vn)
Ngành Nghề: Ốc, Vít, Bù Loong
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560405
Fax: (0251)3560403
Email: Chinwell.Vn@Gmail.Com

45/  Cty TNHH Palm Paper
Ngành Nghề: Giấy - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: C15 KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560211         Fax: (0251)3560213
Email: Hungyuan@Vnn.Vn

46/  Cty TNHH Bao Bì Việt Long
Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Đường 25c KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560445
Fax: (0251)3560453
Email: Hungchaole@Yahoo.Com.Tw

 47/ Cty TNHH Vlxd Châu Âu (Ebm)
Ngành Nghề: Cửa
Địa Chỉ: Đường N1 KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3569178
Fax: (0251)3560989
Website: Www.Ebm.Com.Vn

48/  Cty TNHH Công Nghiệp Cao Su Chính Tân Việt Nam
Ngành Nghề: Vỏ, Ruột Xe - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560910
Email: Jblue@Mail.Cst.Com.Tw

48/Cty TNHH Xd Song Hui
Ngành Nghề: Xây Dựng - Công Ty
Địa Chỉ: 25c KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện Thoại: (0251)3560589       Fax: (0251)3549726
Email: Songhui@Gmail.Com