DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ÔNG KÈO - ĐỒNG NAI

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ÔNG KÈO - ĐỒNG NAI


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN ÔNG KÈO - ĐỒNG NAI
 


1/ Công Ty Cp Đóng Mới Và Sửa Chữa Tàu Dầu Khí Nhơn Trạch

Ngành Nghề Chính: Công Nghiệp Chế Biến, Chế Tạo Khác

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Ông Kèo, Ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Liên hệ: 02836365360

 

2/ Công Ty Cp Công Nghệ Dầu Nhớt Đức Fromm

MST: 3603307614

Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Sản Phẩm Dầu Mỏ Tinh Chế

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Ông Kèo, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Liên hệ: 0359676539

 

3/ Công Ty TNHH Mtv Sanrimjohap Vina

Ngành Nghề Chính: Trồng Rừng Và Chăm Sóc Rừng

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Ông Kèo, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Liên hê: 028-35126379

 

4/ Công Ty TNHH Vopak Việt Nam

Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Sản Phẩm Dầu Mỏ Tinh Chế

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Ông Kèo, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Liên hệ: 02513570023

 

5/ Công Ty TNHH Maxihub

Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Sản Phẩm Hoá Chất Khác Chưa Được Phân Vào Đâu

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Ông Kèo, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Liên hệ: 02837701199

 

6/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Giao Thông Ii

Ngành Nghề Chính: Sản Xuất Xe Có Động Cơ

Địa chỉ: Đường Khu Công Nghiệp Ông Kèo, Ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Liên hệ: 093333269