DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN SÔNG MAY - ĐỒNG NAI

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN SÔNG MAY - ĐỒNG NAI


1/ Công Ty TNHH Far Champion International

Địa Chỉ: Đường số 7, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Tel: (0251) 3674768, 3674768

Fax: (0251) 3674769

Email: yingfarchampion88@gmail.com

 

2/ Công Ty TNHH Công Nghệ Chiêu Việt Đại

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02518.971.380~83

Fax: 02518.971.390

Email: chieu.viet.dai@gmail.com

Webside: www.chieuvietdai.com

 

3/ Công Ty TNHH Xử Lý Nước Hóa Chất Cơ Khí Cn Yuong Hsin

Địa chỉ: KCN Sông Mây, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3-968.094 – 5

Fax: (0251) 3.968.095

Mobile : 0938.138.688 - 0918.038.988

Email:  yuonghsin688@yahoo.com.vn

 

4/ Công Ty CP Van Shin Yi

Địa chỉ: Lô A 5, Đường 5, KCN Sông Mây, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0902.002.880

Email: nguyenthuanbk@gmail.com

 

5/ Chi Nhánh Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Co Co

Địa chỉ: Lô B3, đường số 4, KCN Sông Mây, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 8972347

Số Fax: (0251) 8972348

Website: www.cocomix.com.vn

 

6/ Công ty TNHH Jiamei

Địa chỉ công ty: KCN Sông Mây, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) -3673695;3673696; 3673697         

Số Fax: (0251) 84-61-3673698                 

Email: jamvn@vnn.vn

 

7/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Boss

Địa chỉ: KCN Sông Mây, Đường A2, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3968968, 3968969, 3968970

Số Fax: (0251) 3968988

Email: diem@bosscorp.com.vn

Website: www.bosscorv.com.vn

 

8/ Công Ty TNHH Đồ Gia Dụng Ngọc Sinh Vn

Địa Chỉ: KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 39676 91

Số Fax:  (0251) 39676 97

 

9/ Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Dây Đồng Thuận Phát

Địa Chỉ:  Lô 5, đường số 4, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0989.667886

 

10/ Công Ty TNHH Quốc Tế Luân Thịnh Việt Nam

Địa Chỉ: Tỉnh Lộ 767, KCN Sông Mây, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0919 089 081

 

11/ Công Ty TNHH Moland

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02518972364

Fax: 02518971364

 

12/ Công ty TNHH GSK Việt Nam

Địa chỉ :Lô 4A, Đường số 5, KCN Sông Mây, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3673586-7-8

Fax:  (0251) 3673585

 

13/ Công Ty TNHH Đông Phương Đồng Nai Việt Nam

Địa Chỉ: Đường A6, KCN Sông Mây, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)  3968790

Số Fax: (0251) 3968645

 

14/ Công Ty TNHH C & S Tech

Địa chỉ: Lô 5, Đường 4, KCN Sông Mây, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Tel: (0251) 3673748, 3673749

Fax:(0251) 3673750

 

15/ Công Ty TNHH Dệt Nhãn Junmay

Địa chỉ: Xã Bắc Sơn, KCN Sông Mây, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3869167

Fax: (0251) 3 869168

 

16/ Công Ty TNHH Platz Việt Nam

Địa Chỉ: Đường số 3, KCN Sông Mây, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 8 972 666

 

 

17/ Công Ty TNHH Hi - Trans

Địa chỉ:  KCN Sông Mây, X. Bắc Sơn,Đường 9, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3674888

Fax: (0251) 3674999

 

18 / Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gỗ Xanh

Địa Chỉ: Đường 7, KCN Sông Mây,  Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 8972774

Số Fax: (0251) 8972775

 

19/ Công Ty TNHH Wei Kang Việt Nam

Địa chỉ: KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 8971201, 8971202, 8971203, 8791204

Số Fax: (0251) 8971205