DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN SÓNG THẦN 1 - BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN SÓNG THẦN 1 - BÌNH DƯƠNG

1/ Công Ty TNHH Casa
Ngành Nghề: Trà
Địa Chỉ: 16 Đl Độc Lập KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3791085
Fax: (0274)3791086
Email: Gygvn@Hcm.Vnn.Vn

2/ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thành Nghĩa
Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: Đường 7 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737670
Fax: (0274)3737671
Email: Tnenineering@Vnn.Vn

3/ Plantation Grown Timbers (Vietnam) Co. Ltd
Ngành Nghề: Gỗ - Xuất Nhập Khẩu
Địa Chỉ: 9 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790390
Fax: (0274)3737598
Website: Www.Pgtmate.Com

4/ Công Ty TNHH Cao Su Siêu Việt
Ngành Nghề: Băng Tải Các Loại
Địa Chỉ: 16 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3742402
Fax: (0274)3742405
Email: Sieuvietcaosu@Hcm.Vnn.Vn

5/ Công Ty Ld Sx Bao Bì Tong Yuan
Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 6 Đường 9 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3742250
Fax: (0274)3742238
Email: Tongyuanvn@Hcm.Vnn.Vn

6/ Công Ty CP Công Nghiệp Bao Bì Ngai Mee
Ngành Nghề: Bao Bì - Vật Liệu
Địa Chỉ: 9a Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3742299
Fax: (0274)3742224
Email: Hcmc@Ngaimee.Com

7/ Công Ty TNHH Ngũ Kim Huasheng
Ngành Nghề: Điện Tử - Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện
Địa Chỉ: 10a Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737679
Fax: (0274)3737677
Email: Kimhuasheng@Vnn.Vn

8/ Công Ty TNHH Synthomer Việt Nam
Ngành Nghề: Keo & Chất Dính
Địa Chỉ: 8 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790027
Fax: (0274)3742376
Email: Chemtech@Hcm.Vnn.Vn ; Chemtech_User@Yahoo.Com.Tw

9/ Công Ty TNHH Best South Việt Nam
Ngành Nghề: Keo & Chất Dính
Địa Chỉ: Đường 2 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3742426
Fax: (0274)3742425
Email: Bestsouth-Vn@Hcm.Vnn.Vn

10/ Công Ty TNHH Scancom Việt Nam
Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô 10 Đường 8 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3791051
Fax: (0274)2217793
Website: Www.Scancom.Net

11/ Công Ty TNHH Uni Eastern Việt Nam
Ngành Nghề: Bê Tông - Trộn Sẵn
Địa Chỉ: 3 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3791112
Fax: (0274)3752838
Email: Uniremiconblock@Yahoo.Com

12/ Công Ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam
Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 1 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3742206
Fax: (0274)3742205
Email: Hrvn@Jotun.Com

13/Công Ty TNHH United PoTTeries Sài Gòn (Upsgn)
Ngành Nghề: Gốm - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 2 Đường 8 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3742275
Fax: (0274)3742246
Email: Info@UnitedpoTTeries.Com

14/ Công Ty TNHH Sx Tm Nam Phát
Ngành Nghề: Nhựa - Nguyên Liệu
Địa Chỉ: Kho 10 Lô 2 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737401
Fax: (0274)3737403
Email: Namphat.Co@Vnn.Vn

15/ Công Ty TNHH Sx Tm Phạm Lộc
Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che
Địa Chỉ: 9a Lô O Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274) 39683020

16/ Công Ty TNHH Đông Thái
Ngành Nghề: Nệm & Nệm Giường
Địa Chỉ: Kho 2 Lô O KCN Sóng Thần 1, X.Đông Hòa, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274) 38891388


17/ Công Ty TNHH Plastic Intercon
Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm
Địa Chỉ: Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737437
Fax: (0274)3737438
Email: Sales@Pihangers.Com

18/ Công Ty TNHH Srithai Việt Nam
Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm
Địa Chỉ: 9 Đường 2 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790023
Fax: (0274)3790025
Email: Vitaplast@Hcm.Fpt.Vn

19/ Công Ty TNHH Vĩnh Tụ (Well Content)
Ngành Nghề: Thể Dục Thể Thao - Trang Phục, Dụng Cụ, Thiết Bị
Địa Chỉ: 10 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3742227
Fax: (0274)3742226
Email: Wellcontent@Hcm.Vnn.Vn

20/ Công Ty CP Vùng Quê
Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm
Địa Chỉ: Kho Số 3 Lô Mn Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732977
Email: Thecountry@Hcm.Fpt.Vn

21/ Công Ty TNHH Hồng Vận
Ngành Nghề: Bao Bì - Dịch Vụ
Địa Chỉ: Kho 12c Kho Lam Thành Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737346
Fax: (0274)3737349
Email: Hongvan@DiecuTTing.Com.Vn ;

22/ Công Ty CP BeTTer Resin
Ngành Nghề: Keo & Chất Dính
Địa Chỉ: 40 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3742255
Fax: (0274)3742254
Email: BeTTerresin@Hcm.Vnn.Vn

23/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Hai My - Cn
Ngành Nghề: Kệ Chứa Hàng & Trưng Bày
Địa Chỉ: Lô Mn Kho 4b Đường 9 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737318
Fax: (0274)3737321
Email: Kinhdoanh@Haimy.Com ; Sales@Haimay.Com ;

24/ Công Ty TNHH May Mặc Hung Wah Vn
Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 11 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732868
Fax: (0274)3732866
Email: Alex.Chan@Hungwah.Com.Vn

25/ Công Ty TNHH Dệt May Thế Hòa
Ngành Nghề: Dệt - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Kho M7 Lô Mnivb Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732777
Fax: (0274)3752172

26/ Công Ty CP Phân Bón Việt Mỹ
Ngành Nghề: Phân Bón
Địa Chỉ: 7 Đl Độc Lập KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737363
Fax: (0274)3737353

27/ Công Ty TNHH Giấy Hưng Thịnh
Ngành Nghề: Giấy - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Kho 8 Lô O Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732836
Fax: (0274)3652762
Email: Hungthinhpaper@Vnn.Vn

28/ Công Ty TNHH Acme
Ngành Nghề: Túi Xách - Phụ Liệu
Địa Chỉ: 5a Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732860
Fax: (0274)3732862
Email: Acme@Hcm.Vnn.Vn

29/ Công Ty TNHH Hansoll Vina (Hsv)
Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 6 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732930
Email: Simon@Hansollvina.Com

30/ Công Ty CP Sx Xd Tm An Lộc
Ngành Nghề: Thương Mại - Công Ty
Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1 X.An Bình, H.Thuận An, Bình Dương
Điện Thoại: 02838965918
Fax: 02838965919

31/ Highland Dragon Enterprise Co., Ltd (Hd)
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản - Chế Biến & Xnk
Địa Chỉ: 15 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790201
Fax: (0274)3790210
Email: Headoffice@Highlanddragon.Com.Vn

32/ Công Ty TNHH Tmdv Sx Duy Hưng
Ngành Nghề: Giày, Dép - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 8 KCN Sóng Thần 1, Độc Lập, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: 38961997
Fax: 02838961995

33/ Công Ty TNHH Mtv Tiếp Vận Gemadept (Glc)
Ngành Nghề: Nông Sản
Địa Chỉ: Lô J1 Đường 8 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737499
Fax: (0274)3790708

34/ Công Ty TNHH Giày An Thịnh
Ngành Nghề: Giày, Dép - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 26 KCN Sóng Thần 1 Đl Độc Lập, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274) 38968754

35/ Công Ty TNHH Tiếp Vận Thăng Long - Cn
Ngành Nghề: Xuất Nhập Khẩu - Công Ty
Địa Chỉ: 7 Đl Độc Lập KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732533
Website: Www.Tamlong.Com

36/Công Ty TNHH Nhựa Hừng Đông
Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô E Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1 X.An Bình, H.Thuận An, Bình Dương
Điện Thoại: (0274) 38967971

37/ Swire Cold Storage Vietnam Co, LTD
Ngành Nghề: Kho
Địa Chỉ: 18 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790015
Fax: (0274)3742375
Email: Gsanders@Spcs.Com.Vn

38/ Công Ty TNHH Hóa Công Nghệ Nano
Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 7 Đl Độc Lập KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790916
Fax: (0274)3791610
Email: Nanochem@Vnn.Vn

39/ Công Ty TNHH Leading Edge Hệ Thống Thông Gió
Ngành Nghề: Thể Dục Thể Thao - Trang Phục, Dụng Cụ, Thiết Bị
Địa Chỉ: 12 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732856
Fax: (0274)3732858
Email: Leadingedge@Hcm.Vnn.Vn

40/ Công Ty TNHH Srithai Việt Nam
Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm
Địa Chỉ: 9 Đường 2 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790023
Fax: (0274)3790025
Email: Vitaplast@Hcm.Fpt.Vn

41/ Công Ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam Hệ Thống Thông Gió
Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 1 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3742206
Fax: (0274)3742205
Email: Hrvn@Jotun.Com

42/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Hai My - Cn
Ngành Nghề: Kệ Chứa Hàng & Trưng Bày
Địa Chỉ: Lô Mn Kho 4b Đường 9 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737318
Fax: (0274)3737321
Email: Kinhdoanh@Haimy.Com ; Sales@Haimay.Com ; Haimyrack@Haimy.Com

43/ Công Ty TNHH Sx Tm Thái Hòa
Ngành Nghề: Cần Trục & Cầu Trục
Địa Chỉ: Lô E Đường 8 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737936
Fax: (0274)3737391
Email: Thaihoavn@Vnn.Vn

44/Công Ty TNHH Dệt May Thế Hòa
Ngành Nghề: Dệt - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Kho M7 Lô Mnivb Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732777
Fax: (0274)3752172

45/ Công Ty TNHH Đông Thái
Ngành Nghề: Nệm & Nệm Giường
Địa Chỉ: Kho 2 Lô O KCN Sóng Thần 1, X.Đông Hòa, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: 38891388

46/ Công Ty TNHH Giấy Hưng Thịnh
Ngành Nghề: Giấy - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Kho 8 Lô O Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732836
Fax: (0274)3652762
Email: Hungthinhpaper@Vnn.Vn

47/ Highland Dragon Enterprise Co., Ltd (Hd)
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản - Chế Biến & Xnk
Địa Chỉ: 15 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790201
Fax: (0274)3790210
Email: Headoffice@Highlanddragon.Com.Vn

48/ Công Ty TNHH Hansoll Vina (Hsv)
Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 6 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732930
Email: Simon@Hansollvina.Com

49/ Công Ty CP Vùng Quê
Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm
Địa Chỉ: Kho Số 3 Lô Mn Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732977
Email: Thecountry@Hcm.Fpt.Vn

50/ Công Ty TNHH SX TM Nam Phát
Ngành Nghề: Nhựa - Nguyên Liệu
Địa Chỉ: Kho 10 Lô 2 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737401
Fax: (0274)3737403
Email: Namphat.Co@Vnn.Vn

51/ Công Ty TNHH Hồng Vận
Ngành Nghề: Bao Bì - Dịch Vụ
Địa Chỉ: Kho 12c Kho Lam Thành Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737346
Fax: (0274)3737349
Email: Hongvan@DiecuTTing.Com.Vn ; Grandcorp@Hcm.Fpt.Vn