DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN SÓNG THẦN 2 - BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN SÓNG THẦN 2 - BÌNH DƯƠNG


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN SÓNG THẦN 2 - BÌNH DƯƠNG
1/  Công Ty TNHH Great Eastern Resins Industrial (Vn)
Ngành Nghề: Keo & Chất Dính
Địa Chỉ: 8 Đường 17 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Greco_Vn@Hcm.Vnn.Vn
 
 
2/  Công Ty TNHH Gạch Men Long Tai
Ngành Nghề: Gạch Men
Địa Chỉ: 28 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Longtai@Saigonnet.Vn
 
 
3/ Công Ty TNHH Asama Yuh Jiun Int'l Việt Nam
Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
Địa Chỉ: 19 Lô N Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Asamavn@Hcm.Vnn.Vn
 

4/ Công Ty TNHH Hochang Vina
Ngành Nghề: Nón, Nón Bảo Hiểm
Địa Chỉ: 10 Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Info@Capbanks.Com
 
 
5/ Công Ty CP Lâm Đạt Hưng
Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm
Địa Chỉ: 37 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Lds@Hcm.Vnn.Vn
 
 
6/ Công Ty TNHH Thái Phong
Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô O Đường 23 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Thaiphongco@Hcm.Fpt.Vn
 

7/ Công Ty CP Tập Đoàn Hoa Sen (Hsg)
Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che
Địa Chỉ: 9 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Sales@Lotussteel.Com ;
 
 
8/ Công Ty TNHH Long Huei (Việt Nam)
Ngành Nghề: Bảo Hộ Lao Động
Địa Chỉ: 23 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Ac@Vn-Zeus.Com ; Sunplp@Zeus-Helmets.Com
 
 
9/ Công Ty Ld American Home
Ngành Nghề: Gạch Men
Địa Chỉ: KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Contact@American-Home.Com.Vn
 
 
10/ Kaken Vietnam Laboratory
Ngành Nghề: Giám Định & Kiểm Định
Địa Chỉ: Lô K Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Kvl.Jr@Kotiti.Com.Vn
 

11/ Công Ty CP Thép Pomina
Ngành Nghề: Thép - Công Ty
Địa Chỉ: Đường 27 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Webmaster@Pomina-Steel.Com ; Pomina@Pomina-Steel.Com
 
 
12/ Công Ty TNHH Active Int'l (Vn)
Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
Địa Chỉ: 5 Lô N Đường 23 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Ww.Active@Hcm.Vnn.Vn
 
 
13/  Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Ngành Nghề: Giám Định & Kiểm Định
Địa Chỉ: Lô K Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Website: Www.Bureauveritas.Com/CPs
 
 
14/  Công Ty CP Đại Thiên Lộc (Dtls)
Ngành Nghề: Thép - Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô A Đường 22 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Daithienloc@Hcm.Vnn.Vn
 

15/ Công Ty TNHH Nan Pao Resins Vn
Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 10 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Nanpao@Saigonnet.Vn
 
 
16/ Công Ty TNHH Song Tain Việt Nam
Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
Địa Chỉ: 17 Lô O Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Songtain@Hcm.Vnn.Vn
 
 
17/ Công Ty TNHH Đồ Gỗ Quang Minh
Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm
Địa Chỉ: 22 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Brighfurniture@Hcm.Vnn.Vn
 
 
18/ Công Ty TNHH Thực Phẩm Tm Đại Phát
Ngành Nghề: Thực Phẩm - Chế Biến & Đóng Gói
Địa Chỉ: 32 Đường 6 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Bay@Daiphatfood.Com.Vn ; Daiphat@Daiphatfood.Com

 
19/ O'leer Industrial Vietnam Co., Ltd
Ngành Nghề: Giày, Dép - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 25 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Oleer.Ltd@Hcm.Vnn.Vn

 
20/ Công Ty TNHH Mtv Cơ Khí Xd Hoa Sen (Hecc)
Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: 9 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương


21/ Công Ty TNHH Thực Phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn (Saigon Nutri Food)
Ngành Nghề: Thực Phẩm
Địa Chỉ: Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Sales@Saigonnutrifood.Com ;
 
 
22/ Công Ty TNHH U.P Việt Nam
Ngành Nghề: Gas - Lắp Đặt Hệ Thống & Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô N Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Upvietnam@Hcm.Vnn.Vn
 
 
23/ Công Ty TNHH Năng Lượng & Kỹ Thuật Môi Trường Fujikasui
Ngành Nghề: Nước -Thiết Bị & Dịch Vụ Xử Lý Nước
Địa Chỉ: 3 Đường 20 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Fkv@Fujikasui.Com.Vn
 
 
24/ Công Ty TNHH Bình Minh
Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 28 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Es-Correctionltd@Hcm.Vnn.Vn
 
 
25/ Công Ty TNHH Bor Yueh Int'l Việt Nam
Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
Địa Chỉ: 26 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Boryuehsonics_Vn@Hcm.Vnn.Vn
 
 
26/ Công Ty TNHH Sx Olympic Pro Vn
Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
Địa Chỉ: 6 Đường 23 KCN Sóng Thần 2, H.Thuận An, Bình Dương
Email: OlympiCPro@Hcm.Vnn.Vn
 
 
27/ Công Ty TNHH Poh Huat
Ngành Nghề: Nội Thất - Vật Tư Thiết Kế & Trang Trí
Địa Chỉ: 17 Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Jeff@Pohhuat.Com
 
 
28/ Hiệp Hội Thương Gia Đài Loan Tỉnh Bình Dương
Ngành Nghề: Hiệp Hội
Địa Chỉ: 29 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Btbvn@Hcm.Vnn.Vn
 
 
30/ Công Ty TNHH Sheang Lih Cycle Việt Nam
Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
Địa Chỉ: 21 Lô N Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Shining@Hcm.Vnn.Vn

 
31/ Công Ty TNHH Sx Tm Khải Hoàn
Ngành Nghề: Xe Hơi - Phụ Tùng
Địa Chỉ: 36 Lô 6 Đường 6 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Vgcglass@Hcm.Vnn.Vn
 
 
32/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Tung Shin
Ngành Nghề: Nhôm
Địa Chỉ: 8 Đường 18 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Tungshin@Hcm.Vnn.Vn
 
 
33/ Công Ty TNHH Quốc Tế Chutex
Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 18 Lô C1 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Bienhoaagan@Chutex.Com.Vn
 

34/ Công Ty TNHH Dệt Kao Sha Việt Nam
Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 5 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: Kaoshavn@Hcm.Vnn.Vn