DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN SÓNG THẦN 2 - BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN SÓNG THẦN 2 - BÌNH DƯƠNG

1/ Hsin Mei Kuang (Vn) Co. Ltd
Ngành Nghề: Mực & Mực In
Địa Chỉ: 3 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790860
Fax: (0274)3737392
Email: Vinahmk@Hcm.Vnn.Vn

2/ Công Ty TNHH Tiger Alwin
Ngành Nghề: Nhôm
Địa Chỉ: 22 Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3710880
Fax: (0274)3710885
Email: Tigeralwin@Hcm.Vnn.Vn

3/ Công Ty TNHH Great Eastern Resins Industrial (Vn)
Ngành Nghề: Keo & Chất Dính
Địa Chỉ: 8 Đường 17 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790858
Fax: (0274)3790855
Email: Greco_Vn@Hcm.Vnn.Vn

4/ Công Ty TNHH Alhonga Việt Nam
Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
Địa Chỉ: 27 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3731236
Fax: (0274)3731238
Email: Alhonga@Hcm.Vnn.Vn

5/ Công Ty TNHH Gạch Men Long Tai
Ngành Nghề: Gạch Men
Địa Chỉ: 28 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3740511
Fax: (0274)3740515
Email: Longtai@Saigonnet.Vn

6/ Công Ty TNHH In Ấn Ming Sheng
Ngành Nghề: In - Bao Bì
Địa Chỉ: 18 Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732668
Fax: (0274)3723672
Email: Mingshengco@Hcm.Vnn.Vn

7/ Công Ty TNHH Asama Yuh Jiun Int'l Việt Nam
Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
Địa Chỉ: 19 Lô N Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3730103
Fax: (0274)3728275
Email: Asamavn@Hcm.Vnn.Vn

8/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Tân Hiệp Phong
Ngành Nghề: Giày, Dép - Thiết Bị & Phụ Liệu
Địa Chỉ: 12 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3742677
Fax: (0274)3742676

9/ Công Ty TNHH Hochang Vina
Ngành Nghề: Nón, Nón Bảo Hiểm
Địa Chỉ: 10 Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3731500
Fax: (0274)3731504
Email: Info@Capbanks.Com

10/ Công Ty CP Lâm Đạt Hưng
Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm
Địa Chỉ: 37 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790038
Fax: (0274)3790735
Email: Lds@Hcm.Vnn.Vn

11/ Công Ty TNHH Thái Phong
Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô O Đường 23 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3730911
Fax: (0274)3730912
Email: Thaiphongco@Hcm.Fpt.Vn

12/ Công Ty CP Latitude Tree Vn
Ngành Nghề: Gỗ - Xuất Nhập Khẩu
Địa Chỉ: 29 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3731385
Email: Latitudetree@Latitudetree.Com.Vn

13/ Công Ty CP Tập Đoàn Hoa Sen (Hsg)
Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che
Địa Chỉ: 9 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790955
Fax: (0274)3737902
Email: Sales@Lotussteel.Com ;

14/ Công Ty TNHH Long Huei (Việt Nam)
Ngành Nghề: Bảo Hộ Lao Động
Địa Chỉ: 23 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3731161
Fax: (0274)3731160
Email: Ac@Vn-Zeus.Com ; Sunplp@Zeus-Helmets.Com

15/ Công Ty TNHH Kim Ức Phong
Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm
Địa Chỉ: 8 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790226
Fax: (0274)3790229
Email: Jinyifong@Vnn.Vn

16/ Công Ty Ld American Home
Ngành Nghề: Gạch Men
Địa Chỉ: KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3740073
Email: Contact@American-Home.Com.Vn

17/ Công Ty TNHH Thêu Nam Phong
Ngành Nghề: Thêu - Dịch Vụ
Địa Chỉ: 28 Đường 6 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732921
Fax: (0274)3732923
Email: Namfeng@Hcm.Vnn.Vn

18/ Kaken Vietnam Laboratory
Ngành Nghề: Giám Định & Kiểm Định
Địa Chỉ: Lô K Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737371
Fax: (0274)3737372
Email: Kvl.Jr@Kotiti.Com.Vn

19/ Công Ty CP Thép Pomina
Ngành Nghề: Thép - Công Ty
Địa Chỉ: Đường 27 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3710051
Fax: (0274)3740804
Email: Webmaster@Pomina-Steel.Com ; Pomina@Pomina-Steel.Com

20/ Công Ty TNHH Minh Phú
Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 25 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790360
Fax: (0274)3732907
Email: Minhphuco@Hcm.Vnn.Vn

21/ Công Ty TNHH Active Int'l (Vn)
Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
Địa Chỉ: 5 Lô N Đường 23 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3730297
Fax: (0274)3730298
Email: Ww.Active@Hcm.Vnn.Vn

22/ Công Ty TNHH Mhy Việt Nam
Ngành Nghề: Nông Sản
Địa Chỉ: 6 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790880
Fax: (0274)3790882
Email: Mhyfood@Hcm.Vnn.Vn

23/ Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Ngành Nghề: Giám Định & Kiểm Định
Địa Chỉ: Lô K Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737371
Fax: (0274)3737372
Website: Www.Bureauveritas.Com/CPs

24/ Công Ty CP Đại Thiên Lộc (Dtls)
Ngành Nghề: Thép - Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô A Đường 22 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737922
Fax: (0274)3631627
Email: Daithienloc@Hcm.Vnn.Vn

25/ Công Ty TNHH Mtv Tôn Hoa Sen (Hssc)
Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che
Địa Chỉ: 9 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737555
Fax: (0274)3737904
Website: Www.Lotussteel.Com

26/ Công Ty TNHH Nan Pao Resins Vn
Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 10 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790378
Fax: (0274)3790377
Email: Nanpao@Saigonnet.Vn

27/ Công Ty TNHH Song Tain Việt Nam
Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
Địa Chỉ: 17 Lô O Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3730225
Fax: (0274)3730227
Email: Songtain@Hcm.Vnn.Vn

28/ Công Ty TNHH Đồ Gỗ Quang Minh
Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm
Địa Chỉ: 22 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3732890
Fax: (0274)3732891
Email: Brighfurniture@Hcm.Vnn.Vn

29/ Công Ty TNHH Esprinta (Vn)
Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Đường 12 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737161
Fax: (0274)3737160
Email: Yangji.Phan@Esprintavn.Com ;

30/ Công Ty TNHH Thực Phẩm Tm Đại Phát
Ngành Nghề: Thực Phẩm - Chế Biến & Đóng Gói
Địa Chỉ: 32 Đường 6 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790540
Fax: (0274)3790542
Email: Bay@Daiphatfood.Com.Vn ; Daiphat@Daiphatfood.Com

31/ Công Ty CP Phát Triển KCN Sóng Thần (Stiz Bình Dương)
Ngành Nghề: Khu Công Nghiệp - Chế Xuất
Địa Chỉ: 27 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, X.An Bình, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3793077
Fax: (0274)3793073
Website: Www.Stiz.Com.Vn; Www.Autokingdom.Com.Vn

32/ O'leer Industrial Vietnam Co., Ltd
Ngành Nghề: Giày, Dép - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 25 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3729034
Fax: (0274)3729032
Email: Oleer.Ltd@Hcm.Vnn.Vn

33/ Công Ty TNHH Mtv Cơ Khí Xd Hoa Sen (Hecc)
Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: 9 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737097

34/ Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam
Ngành Nghề: Thực Phẩm - Chế Biến & Đóng Gói
Địa Chỉ: 16-18 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790811
Fax: (0274)3737974
Email: Marketing@Upvn.Net ; Michael@Upvn.Net08

35/ Công Ty TNHH Thực Phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn (Saigon Nutri Food)
Ngành Nghề: Thực Phẩm
Địa Chỉ: Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3737693
Fax: (0274)3737694
Email: Sales@Saigonnutrifood.Com ;

36/ Công Ty TNHH U.P Việt Nam
Ngành Nghề: Gas - Lắp Đặt Hệ Thống & Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô N Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3728888
Fax: (0274)3728999
Email: Upvietnam@Hcm.Vnn.Vn

37/ Công Ty TNHH Tsaiyarn Int'l Vn
Ngành Nghề: Xe Máy - Phụ Tùng
Địa Chỉ: 27b Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3710555
Fax: (0274)3710333
Email: Tsaiyam@Hcm.Vnn.Vn

38/ Công Ty TNHH Năng Lượng & Kỹ Thuật Môi Trường Fujikasui
Ngành Nghề: Nước -Thiết Bị & Dịch Vụ Xử Lý Nước
Địa Chỉ: 3 Đường 20 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790521
Fax: (0274)3790526
Email: Fkv@Fujikasui.Com.Vn

39/ Công Ty TNHH Ích Sai
Ngành Nghề: Gỗ - Thiết Bị Khai Thác & Chế Biến
Địa Chỉ: Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3793066
Fax: (0274)3793069

40/ Công Ty TNHH Bình Minh
Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 28 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3790588
Fax: (0274)3790791
Email: Es-Correctionltd@Hcm.Vnn.Vn

41/ Công Ty TNHH Bor Yueh Int'l Việt Nam
Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
Địa Chỉ: 26 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3730301
Fax: (0274)3730300
Email: Boryuehsonics_Vn@Hcm.Vnn.Vn

42/ Công Ty TNHH Sx Olympic Pro Vn
Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
Địa Chỉ: 6 Đường 23 KCN Sóng Thần 2, H.Thuận An, Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3782085
Fax: (0274)3782088
Email: OlympiCPro@Hcm.Vnn.Vn

43/ Công Ty TNHH Poh Huat
Ngành Nghề: Nội Thất - Vật Tư Thiết Kế & Trang Trí
Địa Chỉ: 17 Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3729101
Fax: (0274)3729102
Email: Jeff@Pohhuat.Com

44/ Hiệp Hội Thương Gia Đài Loan Tỉnh Bình Dương
Ngành Nghề: Hiệp Hội
Địa Chỉ: 29 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3729050
Fax: (0274)3731858
Email: Btbvn@Hcm.Vnn.Vn

45/ Công Ty TNHH Sheang Lih Cycle Việt Nam
Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
Địa Chỉ: 21 Lô N Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện Thoại: (0274)3730188
Fax: (0274)3730218
Email: Shining@Hcm.Vnn.Vn