DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN SUỐI TRE - ĐỒNG NAI

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN SUỐI TRE - ĐỒNG NAI


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN SUỐI TRE - ĐỒNG NAI

 

1/ Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Trần Thái

MST: 3600785789

Địa chỉ: Phòng Số 1, Đường N2, Cụm Công Nghiệp Suối Tre 1, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


2/ Công Ty TNHH Csp

MST: 3603370888

Địa chỉ: Đường N5, KCN Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


3/ Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Đình Hiến

MST : 3602592373

Địa chỉ: Đường 21/4, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


4/ Công Ty TNHH Trung Long

MST : 3601499004

Địa chỉ: Số 783, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


5/ Công Ty TNHH Kowide Outdoors

MST: 3603417039

Địa chỉ: KCN Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


6/ Công Ty TNHH Trần Lâm Anh

MST: 3603437719

Địa chỉ: Số 870, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


7/ Công Ty TNHH Bảo An Tiên

MST: 3603438021

Địa chỉ: Số 8, Đường Số 2, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


8/ Công Ty TNHH Nguyễn Thịnh Phát

MST: 3603451738

Địa chỉ: Số 11, Đường 25, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


9/ Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Đức Anh Htt

MST: 3600663773

Địa chỉ: Tổ 13, Ấp Núi Tung, Quốc Lộ 1A, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


10/ Công Ty TNHH Tâm Lộc Phát

MST: 3602555244

Địa chỉ: 110, Ấp Dưỡng Đường, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


11/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ-Thương Mại Tuấn Long

MST: 3602596956

Địa chỉ: 519, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


12/ Công Ty TNHH Tuấn Nghĩa Thạnh

MST: 3603373529

Địa chỉ: Số 413, Quốc Lộ 1, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Na


13/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Lâm Hoàng Minh

MST: 3602927125

Địa chỉ: Tổ 7, Ấp Cáp Rang, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


14/ Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Trung

MST: 3602024243

Địa chỉ: 41A, Ấp Núi Tung, Quốc Lộ 1A, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


15/ Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Cơ Khí Phú Lâm Vina

MST: 3603380188

Địa chỉ: Số 848B15, Đường 21 Tháng 4, Tổ 12, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


16/ Công Ty TNHH Mtv Thảo Hải Đăng

MST: 3603398280

Địa chỉ: Tổ 13, Đường 21/4, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


17/ Chi Nhánh - Công Ty TNHH Vân Trang Nguyễn

MST: 0313474752-001

Địa chỉ: Số 395, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


18/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Bình Minh

MST: 3603411238

Địa chỉ: Số 33/3 Đường 2, Tổ 6A, Ấp Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


19/ Công Ty TNHH Kts Footwear

MST: 3603422279
Địa chỉ: Đường Số 10, KCN Suối Tre, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai


20/ Công Ty TNHH Kim Ngọc Phan

MST: 3602498123

Địa chỉ: Số 909, Đường 21/4, Ấp Núi Tung, Xã Suối Tre, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai