DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TAM PHƯỚC - ĐỒNG NAI

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TAM PHƯỚC - ĐỒNG NAI


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TAM PHƯỚC - ĐỒNG NAI


 

1/ Công Ty TNHH Lực Quán (Vn) Công Nghiệp Nhựa

Địa chỉ: Số 37 , Đường Số 9 , Khu Công Nghiệp Tam Phước , TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Website: http://lucquan.vn

Email: lucquan@lucquan.vn

 

2/ Công Ty TNHH Gỗ Nhật Minh

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Email: nhatminhfurniturevn@vnn.vn

Website: www.nhatminhfuniture.com

 

3/ Công Ty Cổ Phần B.U.I Furniture

Địa Chỉ: Lô 33, đường số 07, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Website: www.buifurniture.vn

Email: info@buifurniture.vn

 

4/ Công ty TNHH Kotop Vina

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Email: laittn@kotopvina.com

 

5/ Công Ty TNHH Choice Pro - Tech

Địa Chỉ:Lô 24, Đường Số 6, KCN Tam Phước TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Mail:   trantuantai83@yahoo.com.vn

Website:  http://www.choicetape.com

 

6/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Won

Địa chỉ: Lô 33, đường số 7, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Mail: chowon.vn@gmail.com

 

7/ Công Ty TNHH Symphony Century Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 33, Đường Số 7, KCN Tam Phước,Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Website:  http://fnlind.com 

 

8/ Công Ty TNHH Tân Dương

Địa Chỉ: Lô 1,Đường 6, Khu công nghiệp Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Website:  http://hsienyang-vn.com

Email: tanduong.ktt@gmail.com

 

9/ Công Ty TNHH Segis Pisico Việt Nam

Địa Chỉ:  Khu Công Nghiệp Tam Phước, Lô 34, Đường 6, H. Long Thành, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Email: segispisico@vnn.vn                                                     

 

10/ Công Ty TNHH Vinafilter Technology

Địa Chỉ: Đường Số 9 KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Email: vinafilter@vnn.vn

 

11/ Công Ty TNHH Quốc Tế Designlive

Địa Chỉ: Đường Số 6 KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 

12/ Công Ty TNHH Kumwon Vina

Địa Chỉ: Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 

13/ Công Ty TNHH Evertrade Việt Nam

Địa Chỉ: Số 35 đường Số 6, Khu KCN Tam Phước,  TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 

14/ Công Ty TNHH Sơn Đại Hưng

Địa Chỉ: Số 5, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 

15/ Công Ty TNHH Shen Phat Furniture

Địa Chỉ:  Đường số 3, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 

16/ Công Ty TNHH Mộc Nghệ Thuật

Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Tam Phước, Đường 7, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 

17/ Công Ty TNHH Hàn Việt Plastic

Địa Chỉ:Lô 33, KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

 

18/ Công Ty TNHH Timber Industries

Địa Chỉ: Đường 6, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 

19/ Công Ty TNHH Kumsung Vina

Địa chỉ : Đường Số 9, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 

20/ Công Ty TNHH Bao bì Nước Giải Khát CROWN Đồng Nai

 Địa chỉ: Đường số 4, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai

 

21/ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Khải Toàn

Địa chỉ: Lô 33, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

 

22/ Công Ty TNHH Timber Industries

Địa chỉ: Đường 6, Khu công nghiệp Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 

23/ Công Ty TNHH Home Voyage Việt Nam

 Địa chỉ: Lô 23 Khu công nghiệp Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 

24/ Công Ty TNHH Sản Xuất Đồ Mộc Chien Việt Nam

Địa Chỉ: Khu công nghiệp Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 

25/ Công Ty  TNHH Bình Dương Chinh Long - Chi Nhánh Đồng Nai

Địa chỉ: Lô 33 đường số 7 KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 

 26/ Công Ty TNHH Farbez

Địa chỉ: Đường Số 5, Khu công nghiệp Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 

27/ Chi Nhánh Khu Công Nghiệp Tam Phước - Công Ty Cổ Phần Đtk

Địa Chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai