DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TAM PHƯỚC - ĐỒNG NAI

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TAM PHƯỚC - ĐỒNG NAI


1/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Won

Địa chỉ: Lô 33, đường số 7, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3566322, 3566320

Số Fax: (0251) 3566321

Mail: chowon.vn@gmail.com

 

2/ Công Ty Cổ Phần B.U.I Furniture

Địa Chỉ:  Lô 33, đường số 07, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:  (0251)  3510748/749

Số Fax:   (0251)  3510750

Website: www.buifurniture.vn

Email: info@buifurniture.vn

 

3/ Công ty TNHH Kotop Vina

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

 Điện thoại: (0251)  3510810  

 Email: laittn@kotopvina.com

 

4/ Công Ty TNHH Choice Pro - Tech

Địa Chỉ:Lô 24, Đường Số 6, KCN Tam Phước TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3513881 & 0937.009.958

Fax:   (0251) 3513841

Mail:   trantuantai83@yahoo.com.vn

Website:  http://www.choicetape.com

 

5/ Công Ty TNHH Mộc Nghệ Thuật

Khu Công Nghiệp Tam Phước, Đường 7, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3511065, 3511066, 3511067

Số Fax: (0251) 3511070

 

6/ Công Ty TNHH Gỗ Nhật Minh

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3513 906

Email: nhatminhfurniturevn@vnn.vn

Website: www.nhatminhfuniture.com

 

7/ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Khải Toàn

Địa chỉ: Lô 33, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Điện thoại 0933386999

 

8/ Công Ty  TNHH Bình Dương Chinh Long - Chi Nhánh Đồng Nai

Địa chỉ: Lô 33 đường số 7 KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3513585

Fax : (0251) 3513586

 

9/ Công Ty TNHH Bao bì Nước Giải Khát CROWN Đồng Nai

 Địa chỉ: Đường số 4, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (0251) 3510297

 

10/ Công Ty TNHH Timber Industries

Địa Chỉ:  Đường 6, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:    (0251) 3512828

Số Fax:  (0251) 3512829

 

11/ Công Ty TNHH Quốc Tế Designlive

Địa Chỉ:   Đường Số 6 KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:   (0251) 3513886

 

12/ Công Ty TNHH Kumwon Vina

Địa Chỉ:    Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3831507

Số Fax:      (0251) 3510218

 

13/ Công Ty TNHH Evertrade Việt Nam

Địa Chỉ:    Số 35 đường Số 6, Khu KCN Tam Phước,  TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:    (0251) 3 513 618

 

14/ Công Ty TNHH Sơn Đại Hưng

Địa Chỉ:   Số 5, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3512777 & (0251)  3512779

Fax: (0251) 3512780

 

15/ Công Ty TNHH Shen Phat Furniture

Địa Chỉ:  Đường số 3, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:  0976 774 311

 

16/ Công Ty TNHH Symphony Century Việt Nam

Địa Chỉ: Lô 33, Đường Số 7, KCN Tam Phước,Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

 Điện thoại:  (0251) 6281913, 076.736.1462

 Fax:   (0251) 6281914

Mail:     thanhminh_120781@yahoo.com

Website:  http://fnlind.com 

 

17/ Công Ty TNHH Hàn Việt Plastic

Địa Chỉ:Lô 33, KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại:  (0251) 3513192, 3513193

Fax: (0251) 3513194

 

18/ Công Ty TNHH Vinafilter Technology

Địa Chỉ: Đường Số 9 KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Tel: (0251).351.3879

Fax: (0251).351.3877

Email: vinafilter@vnn.vn ;   Dannyhung@vinafiltertech.com.vn

 

19/ Công Ty TNHH Kumsung Vina

Địa chỉ : Đường Số 9, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (0251) 3513055

Fax: (0251) 3513056

 

20/ Công Ty TNHH Segis Pisico Việt Nam

Đ/c: Khu Công Nghiệp Tam Phước, Lô 34, Đường 6, H. Long Thành, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Tel: (0251) 3512669, 6280199

Fax:(0251) 3512670

Email: segispisico@vnn.vn                                                     

 

21/ Công Ty TNHH Lực Quán (Vn) Công Nghiệp Nhựa

Nhà máy    : Số 37 , Đường Số 9 , Khu Công Nghiệp Tam Phước , TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)  6280170~190

Fax: (0251) 6280209

Website: http://lucquan.vn

Email: lucquan@lucquan.vn

 

22/ Công Ty TNHH Timber Industries

Địa chỉ: KCN Tam Phước,, Đường 6, H. Long Thành, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3512830, 3512831

Số Fax: (0251) 3512829

 

23/ Công Ty TNHH Home Voyage Việt Nam

 Địa chỉ: Lô 23 KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:  (0251) 3.512.654

 

24/ Công Ty TNHH Sản Xuất Đồ Mộc Chien Việt Nam

Địa Chỉ: KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3 512451-3

Số Fax:       (0251) 3 512457

 

25/ Công Ty TNHH Tân Dương

Địa Chỉ: KCN Tam Phước, Lô 1,Đường 6, H. Long Thành, Đồng Nai

 Điện thoại: (0251) 3512459, 3512461, 3512462

 Số Fax:  (0251) 3512460

Website:  http://hsienyang-vn.com

Email: tanduong.ktt@gmail.com

 

 26/ Công Ty TNHH Farbez

Địa chỉ: Đường Số 5, KCN Tam Phước, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3512777

Fax: (0251) 0613512780


 

27/ Chi Nhánh Khu Công Nghiệp Tam Phước - Công Ty Cổ Phần Đtk

Địa Chỉ:  Đường số 1, Khu công nghiệp Tam Phước, Xã Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:     (0251) 6280299

Số Fax:    (0251)  616280297