DANH BẠ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TÂN BÌNH


Danh sách một số công ty trong Khu công nghiệp Tân Bình, Bình Tân.

 

1/ Công ty TNHH In Ấn Sheng Hwafong
Ngành Nghề: In – Nhà In & Tư Vấn
Địa Chỉ: Lô 2-6d Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163440
Fax:
(028) 38163446


2/ Công ty TNHH Quang Hưng – Vpđd
Ngành Nghề: Bàn Ghế – Sản Xuất & Dịch Vụ
Địa Chỉ: 113 Lô A KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38153042
 


3/ Công ty TNHH SX TM DV Minh Quang
Ngành Nghề: Địa Ốc & Tư Vấn
Địa Chỉ: 1 Lô A Cc KCN Tân Bình P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164457
Fax: (028) 38163955


4/ Công ty Cp Văn Hóa Tân Bình (Alta)
Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì
Địa Chỉ: Lô 2-3 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162884
Fax: (028) 38162887
Email: Dieualta@HCM.Vnn.Vn5/ Công ty TNHH Tm Sx Oai Hùng
Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì
Địa Chỉ: Lô 3-6 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155498
Fax: (028) 38155124
Email:
Info@Oaihung.Com


6/ Công ty Cp Màng Bao Bì Vinh Nam Phát (Vinafilms)
Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 3-3d Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54442351


7/ Công ty TNHH Tm In Bao Bì Thảo Nhân
Ngành Nghề: Mã Vạch – Dịch Vụ & Thiết Bị
Địa Chỉ: 10 Lô B KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54442537
Fax: (028) 54441509
Email: Thaonhanbao@Yahoo.Com


8/ Công ty TNHH Thiết Bị Đình Hải (Dhe)
Ngành Nghề: Đầu Đốt
Địa Chỉ: 1c Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155195
Fax: (028) 38155196
Email: Info@Dinhhai.Com


9/ Công ty Cp Hoàng Hạc
Ngành Nghề: Điện Lạnh – Thiết Bị
Địa Chỉ: 19-20 Lô 4 Tây Thạnh KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155056
Fax: (028) 38155059
Email: Hoanghac@Hoanghac.Com.Vn


10/ Công ty TNHH Dệt May Việt Nam
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 2-5 Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162639
Fax: (028) 38162638
Email: GtivHCM@Yahoo.Com


11/ Công ty TNHH Nam Thiên
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 4-13 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152438
Fax: (028) 38152439
Email: Namthien@HCM.Vnn.Vn


12/ Công ty TNHH Công Nghiệp Jing Gong
Ngành Nghề: Khuôn Mẫu
Địa Chỉ: Lô 4-7a Đường 2 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152455
Fax: (028) 38152454
Email: Jinggong@HCM.Vnn.Vn


13/ Công ty TNHH Tm Dược Vật Tư Y Tế Tân Á
Ngành Nghề: Y Tế – Vật Tư & Thiết Bị
Địa Chỉ: 12b Lô G Cc KCN Tân Bình Đường C4, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38157006


14/ Quán Cà Phê Nét Việt
Ngành Nghề: Cà Phê – Quán Cà Phê
Địa Chỉ: 5 Lô E Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38158558


15/ DNTN SX TM Cọp Bay
Ngành Nghề: May Mặc – Thiết Bị
Địa Chỉ: 21 Lô A Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38159993
Fax: (028) 38158028
Email: Flyingtiger@Vnn.Vn


16/ Công ty TNHH Gmt
Ngành Nghề: Cách Nhiệt – Vật Liệu & Thiết Bị
Địa Chỉ: 2b Lô 3 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155565
Fax: (028) 38155568


17/ Công ty TNHH Tm Tân Hải Long
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk
Địa Chỉ: 8 Lô 4 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38360968


18/ Công ty TNHH TM Tân Hải Long
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk
Địa Chỉ: 8 Lô 4 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38360968


19/ Công ty TNHH Gia Công Chế Biến Thực Phẩm Nông Hải Sản Tường Hữu
Ngành Nghề: Thực Phẩm
Địa Chỉ: Lô 4-22b Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38151499
Fax: (028) 38151488


20/ Công ty TNHH May Thêu Minh Bích
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 12 Lô 2 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162800


21/ Công ty TNHH Hiếu Hoàng Quân
Ngành Nghề: Vải Lọc
Địa Chỉ: L62 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164717
Fax: (028) 62690778
Email: Sale@Hieuhoangquan.Com


22/ DNTN TM Tính Ích
Ngành Nghề: Bốc Xếp Hàng Hóa – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 3-11b Đường 12 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155238
Fax: (028) 38155235
Email: Tichich@HCM.Vnn.Vn


23/ Quán Lẩu Dê Chung Cư
Ngành Nghề: Thịt Dê
Địa Chỉ: 14 Lô E Cc KCN Tân Bình P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 62679206


24/ Công Ty TNHH Tm Hỗ Trợ Kiến Thiết Miền Núi – Cn
Ngành Nghề: Giáo Dục – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 3-14 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38156715
Fax: (028) 38156213


25/ Công ty TNHH Tmdv Xd Đông Nam Á
Ngành Nghề: Nội Thất – Vật Tư Thiết Kế & Trang Trí
Địa Chỉ: 306 Lô A Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38158749
Fax: (028) 38159972


26/ Công ty TNHH Bao Bì Hoàng Hà
Ngành Nghề: Bao Bì – Dịch Vụ
Địa Chỉ: Lô 3-24b Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38156218
Fax: (028) 38156362


27/ Công ty TNHH KD SX Vật Tư Thiết Bị Trường Phát
Ngành Nghề: Bốc Xếp Hàng Hóa – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 3-11b Đường 12 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155264


28/ Công ty TNHH Vi Na Trần
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk
Địa Chỉ: 114 Lô A KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38159450


29/ Công ty TNHH Hiệp Phát Lộc
Ngành Nghề: In – Bao Bì
Địa Chỉ: 20 Đường B2 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164922


30/ Công ty TNHH Decotex
Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 2-2a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155571
Fax: (028) 38155572
Email: Decotex@HCM.Vnn.Vn


31/ Công ty TNHH Xd Á Châu (Abc)
Ngành Nghề: Xây Dựng – Công Ty
Địa Chỉ: Lô 4-16 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38151853
Fax: (028) 38152213
Email: Abc_Ta@Saigonnet.Vn


32/ Công ty TNHH Liên Hiệp
Ngành Nghề: Kho
Địa Chỉ: Lô 2-1 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162839
Fax: (028) 38162837
Email: Lienhiepkl@HCM.Vnn.Vn


33/ Công ty TNHH Kuwahara Việt Nam
Ngành Nghề: Giám Định & Kiểm Định
Địa Chỉ: Lô 1-9b Đường 11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163857
Fax: (028) 38163858
Email: Kuwahara@Vnn.Vn


34/ Công ty TNHH Tm Mỹ Phẩm Chấn Đạt
Ngành Nghề: Mỹ Phẩm, Nước Hoa
Địa Chỉ: Lô 3-2a Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155547
Email: Chandat@Vnn.Vn


35/ Công ty CP Tân Hân Vươn
Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô 2-8 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162849
Fax: (028) 38162418
Email: Hanvuon@HCM.Vnn.Vn


36/ Công ty TNHH Hoàng Gia Phúc
Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 4-17 Tây Thạnh KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38158350
Fax: (028) 38158916


37/ Công ty Ld Taxi Việt Nam (Vinataxi)
Ngành Nghề: Taxi
Địa Chỉ: Lô 4-15b Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38111111
Fax: (028) 38155158
Email: Vinataxi@Singnet.Com.Sg


38/ Công ty TNHH SX Hoàng Nam
Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô 4-16 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152268
Fax: (028) 38152269
Email: Hoangnam.Com@HCM.Vnn.Vn


39/ Công ty CP Khai Thác & DVKhai Thác Thủy Sản Hạ Long
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk
Địa Chỉ: Lô 3-9a Đường 12 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155273
Fax: (028) 38155274


40/ Công ty Cp Ắc Qui Tia Sáng – Cn (Tibaco)
Ngành Nghề: Pin – Ắc Quy
Địa Chỉ: 20 Lô F Cc KCN Tân Bình Đường S11, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150095
Email: Cntiasang@Viettel.Com.Vn


41/ Công ty TNHH Châu Thịnh
Ngành Nghề: Xây Dựng – Thầu Xử Lý Nền Móng & Chống Thấm
Địa Chỉ: 8 Lô D Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54356532
Fax: (028) 54356531


42/ Công ty TNHH Mtv Sx Dv Tân Bình Tanimex
Ngành Nghề: Bao Bì – Dịch Vụ
Địa Chỉ: Lô 4-18 Tây Thạnh KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155141
Fax: (028) 38152557
Email: Dichvu@Tanimex.Com.Vn


43/ Công ty TNHH Minh Thái
Ngành Nghề: Thương Mại – Công Ty
Địa Chỉ: 3-17 Lô B Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38156764


44/ Công ty TNHH Sx Dv Hưng Phát
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 2-1b Lê Trọng Tấn KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164748


45/ Công ty TNHH Sx Xd Tm Việt Bon
Ngành Nghề: Điện Lạnh – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 3-3c Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38156619
Fax: (028) 38156621
Email: Info@Vietbon.Com


46/ Công ty TNHH In Bao Bì Quảng Cáo Mắt Việt
Ngành Nghề: In – Nhà In & Tư Vấn
Địa Chỉ: Lô 1-8a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163876
Fax: (028) 38163875


47/ Công ty TNHH Tmdv Thiên Nghi
Ngành Nghề: Điện – Công Ty
Địa Chỉ: 80-82-84 Đường D11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150136
Fax: (028) 38150137
Email: Thiennghi@Vnn.Vn


48/ Công ty Ld Bao Bì Mivipack
Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu
Địa Chỉ: Lô 3-12 Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155211
Fax: (028) 38155206
Email: Info@Mivipack.Masanggroup.Com


49/ Công ty Ld Bao Bì Mivipack
Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu
Địa Chỉ: Lô 3-12 Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155211
Fax: (028) 38155206
Email: Info@Mivipack.Masanggroup.Com


50/ Công ty TNHH Tosadenshi Việt Nam
Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện
Địa Chỉ: Lô I-8c Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54355971
Fax: (028) 54355972


51/ Công ty TNHH Thiết Kế In Ấn Quảng Cáo Tân Sao Việt
Ngành Nghề: In – Nhà In & Tư Vấn
Địa Chỉ: 16 Lô G Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38158926


52/ Công ty TNHH SX TM DV Thảo Trúc
Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 16a Tân Tạo KCN Tân Bình, P.Tân Tạo A, Q.Btân, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 37543574


53/ Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) – Cn Bình Phú
Ngành Nghề: Ngân Hàng
Địa Chỉ: Lô 3 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38159259
Fax: (028) 35170810


54/ Công ty TNHH May Sunrise
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: I-9c Đường 13 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163908
Fax: (028) 38163907


55/ Công ty TNHH Tm Sx Ngân Hà
Ngành Nghề: Gas – Thiết Bị Dùng Gas
Địa Chỉ: Lô 4-9 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152541
Fax: (028) 38152542


56/ Công ty TNHH Dệt May Việt Nam
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 2-5 Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162639
Fax: (028) 38162638
Email: GtivHCM@Yahoo.Com


57/ Công ty TNHH Kim Loại Diệp Doanh
Ngành Nghề: Inox, Thép Không Gỉ
Địa Chỉ: 9 Đường D14b KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54356588
Fax: (028) 54356589


58/ Công ty TNHH Dệt May Thêu Hương Thám
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 27-28 Lô 3 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155288
Fax: (028) 38155388


59/ Công ty TNHH Tmdv Hội Nhập Toàn Cầu
Ngành Nghề: Quảng Cáo – Bằng Niên Giám, Tạp Chí, Báo Chí
Địa Chỉ: 6 Đường S7 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164960


60/ Công ty TNHH Ampfield Việt Nam
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 3-11 Đường 12 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155284


61/ Dntn Mười Hợi
Ngành Nghề: Đúc – Xưởng Đúc
Địa Chỉ: Lô 4/5-4/6 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152440
Fax: (028) 38152527


62/ Công ty TNHH Mtv Xd Cơ Khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)
Ngành Nghề: Xây Dựng – Công Ty
Địa Chỉ: Lô 1-2 Lê Trọng Tấn KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38497475
Fax: (028) 38497654
Email: Xaylap@Tanimex.Com.Vn


63/ Công ty Cp Quốc Tế Logistics Hoàng Hà
Ngành Nghề: Vận Chuyển & Giao Nhận Hàng Hóa
Địa Chỉ: Lô 3-22 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155319
Fax: (028) 38155320
Email: Info@Hoangha.Com


64/ Công ty TNHH Thanh Hoa
Ngành Nghề: Băng Dán, Băng Công Nghiệp, Băng Bảo Vệ
Địa Chỉ: Lô 2-4a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163520
Fax: (028) 38162399


65/ Ch Giới Thiệu Sản Phẩm Giày Asia
Ngành Nghề: Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 2-9 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163634


66/ Công ty Cp Thành Tân Tiến
Ngành Nghề: Máy Móc – Các Loại
Địa Chỉ: Lô 1-8d Đường 13 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163862
Fax: (028) 38163863
Email: Director@3_T.Com.Vn


67/ Công ty TNHH Thiết Kế Mỹ Thuật Anh Hoàng
Ngành Nghề: In – Nhà In & Tư Vấn
Địa Chỉ: 19 Đường T8 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163590
Fax: (028) 38163592
Email: Anhhoangdesign@Gmail.Com


68/ Công ty TNHH Ánh Đồng
Ngành Nghề: Thang Máy
Địa Chỉ: 29 Đường D15 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54357053
Fax: (028) 54357054
Email: Info@Addecor.Com.Vn


69/ Công ty TNHH Tmdv Vận Tải Phúc Thành
Ngành Nghề: Vận Tải – Công Ty
Địa Chỉ: Phòng 20 Lô C Cc KCN Tân Bình P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028)38164165


70/ Công ty TNHH Kim Sơn
Ngành Nghề: Vàng Bạc Đá Quý
Địa Chỉ: Lô 4-7 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155692
Fax: (028) 38155691


71/ Công ty TNHH Thiết Bị Đình Hải (Dhe)
Ngành Nghề: Đầu Đốt
Địa Chỉ: 1c Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155195
Fax: (028) 38155196
Email: Info@Dinhhai.Com


72/ Công ty TNHH Tm Sx Oai Hùng
Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì
Địa Chỉ: Lô 3-6 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155498
Fax: (028) 38155124
Email: Info@Oaihung.Com


73/ Công ty Cp Phát Triển Hạ Tầng Đất Thịnh
Ngành Nghề: Điện – Thiết Kế Xây Lắp Điện
Địa Chỉ: 1 Đường S4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163455


74/ Công ty TNHH Sx Tm Phong Thạnh
Ngành Nghề: Cao Su – Sản Phẩm
Địa Chỉ: Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155167
Fax: (028) 38155169
Email: Phothaco@HCM.Vnn.Vn


75/ Công ty TNHH Sx Cơ Khí Tmdv Kiến Tạo
Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: Lô I-9a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38908164


76/ Công ty Ld Bohemia Sài Gòn
Ngành Nghề: Pha Lê
Địa Chỉ: Lô 3-26 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155171
Fax: (028) 38155172
Email: Bohemiasg@HCM.Vnn.Vn


77/ Công ty Cp Việt Phong (Vifoco)
Ngành Nghề: Gia Cầm, Gia Súc – Thức Ăn & Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 2-3 Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163092
Fax: (028) 38163079
Email: Vifoco@HCM.Vnn.Vn


78/ Công ty Ld Bohemia Sài Gòn
Ngành Nghề: Pha Lê
Địa Chỉ: Lô 3-26 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155171
Fax: (028) 38155172
Email: Bohemiasg@HCM.Vnn.Vn


79/ Công ty TNHH Mga
Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô 3-1b Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155192
Fax: (028) 38155193
Email: Mga@HCM.Vnn.Vn


80/ Dntn Mười Hợi
Ngành Nghề: Đúc – Xưởng Đúc
Địa Chỉ: Lô 4/5-4/6 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152440
Fax: (028) 38152527


81/ Công ty TNHH Xd Điện Nước Thiên Việt (Thivico)
Ngành Nghề: Điện – Công Ty
Địa Chỉ: 1 Đường S4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38161902
Fax: (028) 38161904


82/ Công ty TNHH Đầu Tư Tm Tân Phú
Ngành Nghề: Đầu Tư – Công Ty, Quản Trị & Tư Vấn
Địa Chỉ: 416 Lô A Cc KCN Tân Bình P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38165235


83/ Công ty Cp Quốc Tế Sơn Hà – Cn
Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: Lô 3-3a Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155382
Fax: (028) 38152854


84/ Công ty TNHH Tmdv Thiên Nghi
Ngành Nghề: Điện – Công Ty
Địa Chỉ: 80-82-84 Đường D11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150136
Fax: (028) 38150137
Email: Thiennghi@Vnn.Vn


85/ Công ty Cp In Khuyến Học Phía Nam
Ngành Nghề: In – Nhà In & Tư Vấn
Địa Chỉ: 9-11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164415
Email: InkhuyenhocHCM@Vnn.Vn


86/ Công ty TNHH Sx Tm Đệ Nhất An Khang
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Dụng Cụ Đánh Bắt
Địa Chỉ: Lô 3-2 Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54356496
Fax: (028) 54356499
Email: My@HCM.Vnn.Vn


87/ Công ty TNHH Hoàn Lê Anh
Ngành Nghề: Quà Tặng
Địa Chỉ: 92 Đường S9 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163174
Email: Hoanleanh@Vnn.Vn


88/ Công ty TNHH Kim Cương Sài Gòn
Ngành Nghề: Vàng Bạc Đá Quý
Địa Chỉ: Lô 4-10 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152425
Fax: (028) 38152423
Email: Saigon_Diamond@HCM.Vnn.Vn


89/ Công ty TNHH Sx Tm Hồng Đức
Ngành Nghề: Thép – Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô 2-6 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163598
Fax: (028) 38163600


90/ Công ty TNHH Sx Tm Đệ Nhất An Khang
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Dụng Cụ Đánh Bắt
Địa Chỉ: Lô 3-2 Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54356496
Fax: (028) 54356499
Email: My@HCM.Vnn.Vn


91/ Công ty TNHH Duy Thành
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 3-21 Nhóm C Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150268
Fax: (028) 38150267


92/ Công ty TNHH Gmt
Ngành Nghề: Cách Nhiệt – Vật Liệu & Thiết Bị
Địa Chỉ: 2b Lô 3 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155565
Fax: (028) 38155568


93/ Công ty Cp Thiết Bị Nhà Bếp Vi Na
Ngành Nghề: Nhà Bếp, Nhà Ăn – Thiết Bị & Dụng Cụ
Địa Chỉ: Lô 2-2b Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38165030


94/ Công ty TNHH Han Yang Vina
Ngành Nghề: Thêu – Dịch Vụ
Địa Chỉ: Lô 3-1a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155135
Fax: (028) 38155136


95/ Công ty TNHH I Chi Ban
Ngành Nghề: Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói
Địa Chỉ: Lô 3-2c Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155552
Fax: (028) 38155574


96/ Công ty TNHH Nước Nghệ Thuật Liên Hoàn Mỹ
Ngành Nghề: Đài Phun Nước
Địa Chỉ: 69 Đường D15 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54356513
Email: Lienhoanmy@Lienhoanmy.Com


97/ Công ty TNHH Công Nghiệp Wongeak (Vn)
Ngành Nghề: Nhãn Hiệu
Địa Chỉ: Lô 3-16b Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38158433
Fax: (028) 38158539


98/ Công ty TNHH Quốc Tế Cao Khải
Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán
Fax: (028) 38155625
Email: Kinhdoanh@Tanhuongco.Com


99/ Dntn Nam Phát
Ngành Nghề: Giày, Dép – Thiết Bị & Phụ Liệu
Địa Chỉ: Lô 4 Đường 2 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152428
Fax: (028) 38152429
Email: Nphateva@HCM.Vnn.Vn


100/ Dntn Cảnh Quang
Ngành Nghề: In – Nhà In & Tư Vấn
Địa Chỉ: 8 Lô B Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150831


101/ Công ty TNHH Bao Bì Tấn Thành (Tathaco)
Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 3-24 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155369
Fax: (028) 38155368
Email: Tathaco324@HCM.Vnn.Vn


102/ Công ty TNHH Kim Khí Thyssenkrupp Việt Nam
Ngành Nghề: Inox, Thép Không Gỉ
Địa Chỉ: Lô 2-1 Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163333
Fax: (028) 54355722
Email: Info@Tkmvietnam.Com.Vn


103/ Công ty TNHH Công Nghiệp Wongeak (Vn)
Ngành Nghề: Nhãn Hiệu
Địa Chỉ: Lô 3-16b Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38158433
Fax: (028) 38158539


104/ Công ty Cp Dược Phẩm Ampharco U.S.A – Cn
Ngành Nghề: Dược Phẩm
Địa Chỉ: Lô 3-20b Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38156880
Fax: (028) 38156881
Email: Amphar@Vnn.Vn


105/ Công ty Cp Điện Máy R.E.E
Ngành Nghề: Điện Lạnh – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô I-4 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38497227
Email: Info@Reetech.Com.Vn


106/ Dntn Tm Hoa Anh
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: C14-15 Đường D9 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150653


107/ Công ty Ld Dược Phẩm Mebiphar – Austrapharm
Ngành Nghề: Dược Phẩm
Địa Chỉ: Lô 3-18 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38157017
Fax: (028) 38157996


108/ Công ty TNHH Yu Teh (Việt Nam)
Ngành Nghề: Xi Mạ
Địa Chỉ: Lô 4/4-4/10 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155563
Fax: (028) 38155564
Email: Yuteh@HCM.Vnn.Vn


109/ Công ty Cp Bao Bì Sài Gòn (Sapaco)
Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu
Địa Chỉ: Lô 3-13 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155581
Fax: (028) 38159726


110/ Công ty TNHH Solatex Vina
Ngành Nghề: Hóa Chất
Địa Chỉ: Lô 2-C6 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163676


111/ Công ty TNHH Dệt May Xuất Khẩu An Linh
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 2-5 Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162608
Fax: (028) 38162803
Email: Buiasitex@Hotmail.Com


112/ Công ty TNHH Global Fab
Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện
Địa Chỉ: Lô 2-6b Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163576
Fax: (028) 38163578
Email: Accountant@Gfc.Com


113/ Công ty Cp Đầu Tư Xd Tân Vạn Phú
Ngành Nghề: Địa Ốc & Tư Vấn
Địa Chỉ: 23b Lô 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38159660


114/ Công ty Cp Đại Phú Lộc
Ngành Nghề: Điện Lạnh – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 2-10 Nhóm Cn2 Đường 9 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164271
Fax: (028) 38163772
Email: Công tydaiphuloc@Vnn.Vn


115/ Công ty TNHH Việt Tốt
Ngành Nghề: Thương Mại – Công Ty
Địa Chỉ: Lô 2-12 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38165132


116/ Công ty TNHH Sợi A.S.F
Ngành Nghề: Sợi
Địa Chỉ: Lô 3-21 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163228
Fax: (028) 38163229
Email: Info@Asf-Fibers.Com


117/ Công ty Cp In Minh Phương
Ngành Nghề: In – Bao Bì
Địa Chỉ: Lô 2-5 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54356680
Fax: (028) 54356683
Email: Minhphuong@Mpjsc.Com


118/ Công ty TNHH SX TM DV Thịnh Hưng Quang
Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: Lô 1-2b Đường 11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164264
Fax: (028) 38164265
Email: Thinhhungquangco@Vnn.Vn


119/ Công ty TNHH Pearl Dent
Ngành Nghề: Nha Khoa – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 3-15b Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152864
Fax: (028) 38152863


120/ Công ty Cp Đầu Tư Xd Công Chánh
Ngành Nghề: Cầu Đường – Thầu, Vật Tư & Thiết Bị
Địa Chỉ: Phòng 14 Lô I Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38159683


121/ Công ty TNHH Solatex Vina
Ngành Nghề: Hóa Chất
Địa Chỉ: Lô 2-C6 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163676


122/ Công ty Cp SX TM DV Kim Cương
Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì
Địa Chỉ: Lô 1-12 Đường Cn 13 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54356490
Fax: (028) 54356491
Email: Info@Vietnamdpc.Com


123/ Công ty TNHH Tm Sx Bao Bì Tân Hương
Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 3-15 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155626


124/ Công ty TNHH Sx Tm Đông Tiến Hưng
Ngành Nghề: Sợi
Địa Chỉ: Lô 4-11 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152002
Fax: (028) 38152532
Email: Dotihutexco@HCM.Vnn.Vn


125/ Công ty TNHH Kỹ Thuật Dv Satatec
Ngành Nghề: Chống Sét – Thiết Bị & Dịch Vụ
Địa Chỉ: 404 Lô G Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38803916
Fax: (028) 38157077
Email: HCM@Satatec.Com.Vn


126/ Công ty TNHH Ld Trường Phát
Ngành Nghề: Bốc Xếp Hàng Hóa – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 3-11b Đường 12 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155238
Fax: (028) 38155235
Email: Hystertruongphat@HCM.Vnn.Vn


127/ Công ty TNHH SX TM DV Hưng Khánh Minh
Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: Lô 4-5-6 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38153884
Fax: (028) 38153880
Email: Hkm04@HCM.Vnn.Vn


128/ Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite
Ngành Nghề: Vật Liệu Xây Dựng
Địa Chỉ: Lô 2-4b Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54443397
Fax: (028) 54443400
Email: Sales@Hoancaugranite.Com


129/ Công ty TNHH Dv May Mặc Cự Lực
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 2-3a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162594
Fax: (028) 38150277
Email: Zydy1@HCM.Vnn.Vn


130/ Công ty Cp Điện Máy R.E.E
Ngành Nghề: Điện Lạnh – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô I-4 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38497227
Email: Info@Reetech.Com.Vn


131/ Công ty TNHH Mã Vạch Toàn Phát Thịnh
Ngành Nghề: Mã Vạch – Dịch Vụ & Thiết Bị
Địa Chỉ: 204 Lô F KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54441756
Fax: (028) 54356316
Email: Info@Temnhanmavach.Com


132/ Công ty TNHH Quốc Tế Sao Việt
Ngành Nghề: Inox, Thép Không Gỉ
Địa Chỉ: 53 Đường B4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54355229
Fax: (028) 54355230
Email: Imexvinastar@Fpt.Vn


133/ Công ty TNHH Bao Bì Hoàng Hà
Ngành Nghề: Bao Bì – Dịch Vụ
Địa Chỉ: Lô 3-24b Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38156218
Fax: (028) 38156362


135/ Công ty TNHH Xd Công Trình Công Nghiệp Quốc Thái An
Ngành Nghề: Xây Dựng – Công Ty
Địa Chỉ: 6-8 Đường B2 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38165197
Fax: (028) 38165199


136/ Công ty TNHH Quốc Tế Sao Việt
Ngành Nghề: Inox, Thép Không Gỉ
Địa Chỉ: 53 Đường B4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54355229
Fax: (028) 54355230
Email: Imexvinastar@Fpt.Vn


137/ Công ty TNHH Sx Tm Đại Khoa (Namilux)
Ngành Nghề: Gas – Thiết Bị Dùng Gas
Địa Chỉ: Lô 3-1a Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150637
Email: Namilux@Vnn.Vn


138/ Công ty TNHH Sx Tm Đông Tiến Hưng
Ngành Nghề: Sợi
Địa Chỉ: Lô 4-11 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152002
Fax: (028) 38152532
Email:
Dotihutexco@HCM.Vnn.Vn


139/ Công ty TNHH Sx Tm Đại Khoa (Namilux)
Ngành Nghề: Gas – Thiết Bị Dùng Gas
Địa Chỉ: Lô 3-1a Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150637
Email: Namilux@Vnn.Vn


140/ Công ty TNHH Trí Nguyên
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Cung Cấp
Địa Chỉ: 218 Lô G Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 22471768


141/ Công ty TNHH Tm Sx Bao Bì Giấy Dương Nguyễn
Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 3-2 Nhóm 3 Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162745
Fax: (028) 38162744
Email: Duongnguyen@HCM.Vnn.Vn


142/ Công ty TNHH Nông Hải Sản Tmdv Thiên Tuế
Ngành Nghề: Nông Sản
Địa Chỉ: Lô 4-8 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152450
Fax: (028) 38155084
Email: Thientueco@HCM.Vnn.Vn


143/ Công ty TNHH Sx Tm Văn Phòng Phẩm Duy Nhất
Ngành Nghề: Văn Phòng Phẩm
Địa Chỉ: 29 Đường T5 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028)62740100


144/ Công ty TNHH Tm Mỹ Phẩm Chấn Đạt
Ngành Nghề: Mỹ Phẩm, Nước Hoa
Địa Chỉ: Lô 3-2a Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155547
Email: Chandat@Vnn.Vn


145/ Công ty TNHH Quốc Tế Cao Khải
Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 4-7 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152445
Fax: (028) 38152443
Email: Caokhai_Ck@HCM.Vnn.Vn


146/ Công ty TNHH Sx Dv In Bao Bì Tâm Bảo
Ngành Nghề: In – Bao Bì
Địa Chỉ: 79 Tây Thạnh KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150799
Email:
Intambao@Yahoo.Com.Vn


147/ Công ty TNHH Tm Sx Ngân Hà
Ngành Nghề: Gas – Thiết Bị Dùng Gas
Địa Chỉ: Lô 4-9 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152541
Fax: (028) 38152542


148/ Công ty TNHH Avery Dennison Vietnam
Ngành Nghề: Giấy Đề Can
Địa Chỉ: Lô 1-11 Đường Cn 13 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164639
Fax: (028) 38164638


149/ Công ty TNHH Sx Tm Vạn Đạt
Ngành Nghề: Băng Dán, Băng Công Nghiệp, Băng Bảo Vệ
Địa Chỉ: Lô 2-1 Nhóm Cn2 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38161975
Fax: (028) 38161968
Email: Vandatco@HCM.Vnn.Vn


150/ Công ty TNHH Hoàng Gia Phúc
Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 4-17 Tây Thạnh KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38158350
Fax: (028) 38158916