DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TÂN ĐÔNG HIỆP A - BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TÂN ĐÔNG HIỆP A - BÌNH DƯƠNG

 

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TÂN ĐÔNG HIỆP A - BÌNH DƯƠNG
1/ Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam

Địa chỉ: Lô L2,3, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A, TX Dĩ An, Bình Dương

 

2/ Công Ty TNHH Bao Bì SAHA DHARAWAT

Địa chỉ: Lô 1.1 Đường số 2, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A, TX Dĩ An, Bình Dương

 

3/ Công Ty TNHH TM-DV-SX Hiệp Trí, Xí Nghiệp SX Giày Xuất Khẩu 1 - Bình Dương

Địa chỉ: Khu L 3.2 đường số 2, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A, TX Dĩ An, Bình Dương

 

4/ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Hoa Sen

Địa chỉ: Lô 7.4A, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A, TX Dĩ An, Bình Dương

 

5/ Công Ty TNHH SUNHOME Việt Nam

Địa chỉ: Lô 51 - Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A, TX Dĩ An, Bình Dương

 

6/ Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tinh Công

Địa chỉ: Lô 7, đường số 2, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A, TX Dĩ An, Bình Dương

 

7/ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần VINACAFE Biên Hòa

Địa chỉ: lô 06, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A, TX Dĩ An, Bình Dương

 

8/ Chi Nhánh MSI - Công Ty Cổ Phần VINACAFE Biên Hòa

Địa chỉ: nhà xưởng F5 & F5 mở rộng, lô 06, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A, TX Dĩ An, Bình Dương

 

9/ Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam (Nộp Hộ Nhà Thầu Nước Ngoài)

Địa chỉ: Số 2, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A, TX Dĩ An, Bình Dương

 

10/ Công ty Cổ Phần Công Nghiệp MASAN (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

Địa chỉ: Lô 6, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A, TX Dĩ An, Bình Dương