DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B - BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B - BÌNH DƯƠNG


1/ Công ty  TNHH Kỹ Nghệ Miền Nam

Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô B2-28 Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

Email: Southernengi@Yahoo.Com.Vn

 

2/ Công ty  Cp Công Nghiệp Ameco

Ngành Nghề: Xây Dựng - Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô B2-56 Đường 2 Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

Email: Sales@Ameco.Vn

 

3/ Công ty  TNHH Thuận Lợi

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô B2-35 Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

Email: Thuanloi_Bdg@Email.Viettel.Vn

 

4/ Công ty  TNHH Cao Su Việt

Ngành Nghề: Cao Su - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô B2-35 Đường 2 Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

Email: Caosuviet@Vnn.Vn

 

5/ Công ty  TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hoàng Lâm

Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô B2-53 Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

Email: Hoanglam@Hoanglam.Com.Vn

 

6/ Công ty  CP Oseven

Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 2 Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

Website: Www.Duyhoangco.Com

 

7/ Công ty  TNHH Phú Mỹ

Ngành Nghề: Khu Công Nghiệp - Chế Xuất

Địa Chỉ: 1 Đường 4 Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

Email: Tandonghiepb@Hcm.Vnn.Vn

 

8/ Công Ty TNHH Dịch Vụ Kerry-Its Việt Nam

Địa Chỉ: lô B2-38,39 Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

 

9/ Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Trung Vượng

Địa Chỉ: Lô B2-29...39, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

 

10/ Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Trung Vượng

Địa Chỉ: Lô B2-29...39, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

 

11/ Công ty TNHH Nội Thất Kiến á

Địa Chỉ: Lô B2-59,60, đường số 2, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

 

12/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Nhựa Hà Linh

Địa Chỉ: Lô B2 - 26,27 đường số 3, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

 

13/ Công Ty TNHH TM - DV Nam Giang

Địa Chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương
 

14/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Mv Investment

Địa Chỉ: Lô B2-36, 37,38, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

 

15/ Công Ty TNHH Kho Lạnh CLK

Địa Chỉ: Lô B2 Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương