DANH BẠ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN THỚI HIỆP

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TÂN THỚI HIỆP


Danh sách một số công ty trong Khu công nghiệp Tân Thời Hiệp, Quận 12


 

1/ Công Ty TNHH NB Việt Nam 2

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Khu E1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

Email: Info@Nobland.Com ; Modewin@hcm.Fpt.Vn

 

2/ Công Ty CP Bao Bì Dầu Thực Vật (Vmpack)

Ngành Nghề: Bao Bì - Vật Liệu

Địa Chỉ: Lô 6-12 Khu F KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

Email: Vpack-Co@HCM.Vnn.Vn ; Vmpack@Vmpack.Com

 

3/ Công Ty TNHH Đầu Tư Xd Kd Cs Hạ Tầng KCN Tân Thới Hiệp

Ngành Nghề: Khu Công Nghiệp - Chế Xuất

Địa Chỉ: Kp3 Nguyễn Ảnh Thủ KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

Email: Tthiz@Vnn.Vn

 

4/ Công Ty TNHH M.D.K

Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô 7-8 Khu C1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

Email: Mdk@Hcm.Vnn.Vn

 

5/ Công Ty TNHH Dong Kwang Vina

Ngành Nghề: Khăn

Địa Chỉ: Lô 7-8 Khu E1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

 

6/ Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Total Power

Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô A31 Nguyễn Ảnh Thủ KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

Email: Totalpowerco@Hcm.Vnn.Vn

 

7/ Công Ty TNHH Dệt Kim Đông Quang

Ngành Nghề: Sợi

Địa Chỉ: Lô 1-5 Khu C1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

 

8/ Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Việt Pháp

Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô 11 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

Email: Info@Vfdecolletage.Com

 

9/ Công Ty TNHH Ưu Thịnh

Ngành Nghề: Văn Phòng - Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô 12-13 Khu A1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

Email: Uuthinh@Hcm.Vnn.Vn

 

10/ Công Ty TNHH SX TM Tân Hưng Thịnh

Ngành Nghề: May Mặc - Phụ Liệu

Địa Chỉ: Lô 9 Khu 1c KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

Email: tanhungthinh@Vnn.Vn

 

11/ Công Ty TNHH Terratex Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 5-6-7 Khu D1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

 

12/ Công Ty TNHH Pots Direct Việt Nam

Ngành Nghề: Gốm - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 9 Khu B1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

 

13/ Công Ty TNHH Việt Nam N.V.T

Ngành Nghề: Thủy Hải Sản - Chế Biến & Xnk

Địa Chỉ: Lô 5 Khu B1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

Email: Exdept-Vnviking@Hcm.Vnn.Vn

 

14/ Công Ty TNHH SX TM Quân Đạt

Ngành Nghề: Nhôm

Địa Chỉ: Lô 1-2 Khu F1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

 

15/ NM Sữa Sài Gòn

Ngành Nghề: Sữa & Các Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô 1-18 Khu G1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

 

16/ Công Ty CP Sáng Tạo Công Nghiệp

Ngành Nghề: Điện - Thiết Bị & Dụng Cụ Điện

Địa Chỉ: Lô A10 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

Email: Sangtaocn@Hcm.Vnn.Vn

 

17/ Công Ty TNHH Tm Bách Khoa

Ngành Nghề: Nội Thất - Vật Tư Thiết Kế & Trang Trí

Địa Chỉ: Lô 4 Khu D1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

Email: Polytech@HCM.Vnn.Vn

 

18 / Công Ty TNHH Nobland Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 1-8 Khu A1 KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

 

19/ Công Ty TNHH Tam Tấn

Ngành Nghề: Nhựa - Bao Bì

Địa Chỉ: Lô 2-5 Khu E1 Nguyễn Ảnh Thủ KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

Email: Tamtan@HCM.Vnn.Vn