DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TÂN THUẬN, QUẬN 7, TP.HCM

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TÂN THUẬN, QUẬN 7, TP.HCM1. Công Ty TNHH Đế Lĩnh
Ngành Nghề: Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói
Địa Chỉ: Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM


2. Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Bensia
Ngành Nghề: Văn Phòng Phẩm
Địa Chỉ: Đường 10 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
Email: bensia@hcm.vnn.vn


3. Công Ty TNHH Hatchando (Việt Nam)
Ngành Nghề: Rau Quả
Địa Chỉ: Đường 15 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
Email: hcdvn@hcm.fpt.vn
 

4. Công Ty TNHH Hana Jewelry Vn
Ngành Nghề: Đồ Trang Sức
Địa Chỉ: Đường 15 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM


5. Công Ty TNHH Nidec Tosok (Việt Nam)
Ngành Nghề: Động Cơ Điện – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Đường 16 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
 

6. Công Ty TNHH Công Nghiệp Á Châu
Ngành Nghề: Cơ Khí
Địa Chỉ: Đường 12 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
Email: Achcm@Yahoo.Com.Vn
 

7. Công Ty TNHH Sankei (Việt Nam)
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Đường 14 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
Email: sankeivn@hcm.vnn.vn
 

8. Công Ty TNHH Thực Phẩm Asuzac
Ngành Nghề: Thực Phẩm
Địa Chỉ: Đường 10 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
Email: asuzacfoods@hcm.vnn.vn
 

9. Công Ty TNHH Vớ Lancheston
Ngành Nghề: Dệt Kim – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Đường 8 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
Email: lancheston@hcm.fpt.vn
 

10. Công Ty TNHH Pungkook Sài Gòn
Ngành Nghề: Túi, Cặp, Giỏ Xách
Địa Chỉ: Bg-23 Đường 8 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
Email: pksaigon@hcm.vnn.vn
 

11. Công Ty TNHH Bao Bì Nhật Bản Việt Nam
Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu
Địa Chỉ: Lô U33b-35 Đường 20 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
Email: Jptvn1@Hcm.Vnn.Vn


12.Công Ty TNHH Always
Ngành Nghề: Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng
Địa Chỉ: Đường 16 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM


13.Công Ty TNHH Công Nghiệp Palace (Việt Nam)
Ngành Nghề: Găng Tay
Địa Chỉ: Tân Thuận HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM


14. Công Ty TNHH Sứ Đại Đồng
Ngành Nghề: Sành Sứ
Địa Chỉ: Tân Thuận HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
Email: tatungdd@hcm.vnn.vn
 

15. Công Ty TNHH Bảo Hiểm Fubon Việt Nam
Ngành Nghề: Bảo Hiểm
Địa Chỉ: HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
Email: fubonhcm@hcm.Vnn.Vn


16.Công Ty TNHH Chubu Rika (Việt Nam)
Ngành Nghề: Xi Mạ
Địa Chỉ: Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
Email: Crvc@hcm.Vnn.Vn


17. Công Ty TNHH Mtex Việt Nam
Ngành Nghề: Xe Hơi – Phụ Tùng
Địa Chỉ: Đường 18 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM


18. Ngân Hàng Tm Cp Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Cn Nam Sài Gòn
Ngành Nghề: Ngân Hàng
Địa Chỉ: HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM


19. Công Ty TNHH Mekelong Vn
Ngành Nghề: Hóa Mỹ Phẩm
Địa Chỉ: Đường 12 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
Email: Mekelong@Mekelong.Com.Vn

 

20. Công Ty TNHH Đạt Việt
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Đường 3 HCM Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM
Email: Datviet@Saigonnet.Vn