DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TÂN THUẬN, QUẬN 7, TP.HCM

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN TÂN THUẬN, QUẬN 7, TP.HCM


1/ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Top Opto

Ngành Nghề: Kính – Quang Học

Địa Chỉ: Đường 22 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700304

Email: Topoptotec@HCM.Vnn.Vn

 

2/ Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Bensia

Ngành Nghề: Văn Phòng Phẩm

Địa Chỉ: Đường 10 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700097

Fax: (028) 37700176

Email: bensia@hcm.vnn.vn

 

3/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Á Châu

Ngành Nghề: Cơ Khí

Địa Chỉ: Đường 12 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701188

Fax: (028) 37701189

Email: Achcm@Yahoo.Com.Vn

 

4/ Công Ty TNHH Hana Jewelry Vn

Ngành Nghề: Đồ Trang Sức

Địa Chỉ: Đường 15 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Fax: (028) 37700714

Điện Thoại: (028) 37700713

 

5/ Công Ty TNHH Nidec Tosok (Việt Nam)

Ngành Nghề: Động Cơ Điện – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 16 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Fax: (028) 37700024

Điện Thoại: (028) 37700026
 

6/ Công Ty TNHH Đế Lĩnh

Ngành Nghề: Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: Đường 18 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Fax: (028) 37701958

Điện Thoại: (028) 37700445

 

7/ Công Ty TNHH Sankei (Việt Nam)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 14 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701060

Fax: (028) 37701059

Email: sankeivn@hcm.vnn.vn


8/ Công Ty TNHH Thực Phẩm Asuzac

Ngành Nghề: Thực Phẩm

Địa Chỉ: Đường 10 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701457

Fax: (028) 37701020

Email: asuzacfoods@hcm.vnn.vn


9/ Công Ty TNHH Vớ Lancheston

Ngành Nghề: Dệt Kim – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 8 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701481

Fax: (028) 37701483

Email: lancheston@hcm.fpt.vn


10/ Công Ty TNHH Pungkook Sài Gòn

Ngành Nghề: Túi, Cặp, Giỏ Xách

Địa Chỉ: Bg-23 Đường 8 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701433

Fax: (028) 37701008

Email: pksaigon@hcm.vnn.vn


11/ Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu

Địa Chỉ: Lô U33b-35 Đường 20 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701915

Fax: (028) 37701917

Email: Jptvn1@Hcm.Vnn.Vn
 

12/ Công Ty TNHH Always

Ngành Nghề: Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: Đường 16 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700900


13/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Palace (Việt Nam)

Ngành Nghề: Găng Tay

Địa Chỉ: Tân Thuận , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Fax: (028) 37700514

Điện Thoại: (028) 37701902
 

14/ Công Ty TNHH Sứ Đại Đồng

Ngành Nghề: Sành Sứ

Địa Chỉ: Tân Thuận , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Fax: (028) 37701080

Điện Thoại: (028) 37701081

Email: tatungdd@hcm.vnn.vn
 

15/ Công Ty TNHH Bảo Hiểm Fubon Việt Nam

Ngành Nghề: Bảo Hiểm

Địa Chỉ: , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 54155678

Email: fubonhcm@hcm.Vnn.Vn


16/ Công Ty TNHH Chubu Rika (Việt Nam)

Ngành Nghề: Xi Mạ

Địa Chỉ: Đường 18 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700683

Email: Crvc@hcm.Vnn.Vn


17/ Công Ty TNHH Mtex Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Hơi – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Đường 18 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701324


18/ Ngân Hàng Tm Cp Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Nam Sài Gòn

Ngành Nghề: Ngân Hàng

Địa Chỉ: , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Fax: (028) 37701635

Điện Thoại: (028) 37701634


19/ Công Ty TNHH Mekelong Vn

Ngành Nghề: Hóa Mỹ Phẩm

Địa Chỉ: Đường 12 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700058

Fax: (028) 37700057

Email: Mekelong@Mekelong.Com.Vn
 

20/ Công Ty TNHH Đạt Việt

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 3 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701451

Fax: (028) 37701453

Email: Datviet@Saigonnet.Vn

 

21/ Công Ty TNHH M.K Science Việt Nam

Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện

Địa Chỉ: 2a Đường 15 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700241

Fax: (028) 37700243

Email: Mksv@Mksv.Com.Vn

22/Công Ty TNHH Dây Khóa Kéo Keen Ching

Ngành Nghề: May Mặc – Phụ Liệu

Địa Chỉ: Đường 16 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701625

Fax: (028) 37700(028) 371

Email: Keenching@Kcc.Com.Vn


23/ Công Ty TNHH Liên Minh Vina

Ngành Nghề: Sợi

Địa Chỉ: Đường 1 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38785621
 


24/ Công Ty Cp Dược Phẩm Sa Vi (Savipharm)

Ngành Nghề: Dược Phẩm

Địa Chỉ: Lô Z1-2-3a Tân Thuận , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700144

Fax: (028) 37700145

Email: Svp@Savipharm-Vn.Com


25/ Công Ty TNHH Perfect Quality Industrial (Vn) Inc

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Khu B Đường 5 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701728

Fax: (028) 37701440

Email: Perfect-Quality@Vnn.Vn


26/ Công Ty TNHH D & Y Technology Việt Nam

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô Q12-B14 Đường 18 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Fax: (028) 37700296

Điện Thoại: (028) 37700565


27/ Công Ty TNHH Toyo Precision

Ngành Nghề: Máy May – Vật Tư & Phụ Tùng

Địa Chỉ: Đường 6 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701382


28/ Sanyo Semiconductor Co. Ltd

Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện

Địa Chỉ: Đường 8 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701403

Fax: (028) 37701830

Email: meica.mtv@hcm.vnn.vn
 

29/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Thuận Xương

Ngành Nghề: Ống – Kim Loại, Nhựa & Cao Su

Địa Chỉ: Tân Thuận , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701436

Fax: (028) 37701438

Email: Sales@Shuenchang.Com


30/ Công Ty TNHH Yasuda Fashion (Việt Nam)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 18 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701353

Fax: (028) 37701615

Email: yasudavietnam@hcm.vnn.vn


31/ Công Ty TNHH Công Nghệ An Thịnh

Ngành Nghề: Cơ Khí

Địa Chỉ: Lô Y , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700919

Fax: (028) 37700920

Email: George.Le@Act-Vn.Com


32/ Công Ty TNHH Askey

Ngành Nghề: Điện Tử

Địa Chỉ: Đường 18 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Fax: (028) 37701011

Điện Thoại: (028) 37701019
 

33/ Công Ty TNHH Altera Việt Nam

Ngành Nghề: Điện Tử

Địa Chỉ: Lô D01 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Fax: (028) 36426201

Điện Thoại: (028) 36366102

 

34/ Công Ty TNHH Aricent Việt Nam

Ngành Nghề: Dịch Vụ

Địa Chỉ: Lô D01 Đường Tân Thuận , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37702000


35/ Công Ty TNHH May Mặc Wonderful Sài Gòn

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 14 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701386

Fax: (028) 37701595

Email: Wonderful_Sg@hcm.Vnn.Vn
 

36/ Công Ty TNHH Găng Tay Toàn Mỹ

Ngành Nghề: Găng Tay

Địa Chỉ: Đường 12 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701367

Email: Cmglovesvn@hcm.Vnn.Vn
 

37/  Công Ty TNHH Unimax Sài Gòn

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 12 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Fax: (028) 37701794

Điện Thoại: (028) 37701790
 


38/ Công Ty TNHH Hợp Vũ (Việt Nam)

Ngành Nghề: Bảo Hộ Lao Động

Địa Chỉ: Đường 15 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701516

Email: Kidihv@Hcm.Vnn.Vn
 


39/ Công Ty TNHH Thụy Bang (Việt Nam)

Ngành Nghề: Băng Dán, Băng Công Nghiệp, Băng Bảo Vệ

Địa Chỉ: Đường 10 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700008
 

40/ Công Ty TNHH T.T.T.I

Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện

Địa Chỉ: Đường 16 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701342

Email: Tttico@hcm.Vnn.Vn
 

41/ Công Ty TNHH Nhựa Sơn Việt

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường 10 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701686
 


42/ Công Ty TNHH Proceeding

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 15 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701874

Fax: (028) 37701876

Email: Proceeding@hcm.Vnn.Vn
 

43/ Công Ty TNHH Nikkiso Việt Nam

Ngành Nghề: Y Tế – Vật Tư & Thiết Bị

Địa Chỉ: Đường 19 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701320
 


44/ Công Ty TNHH Semo Vina

Ngành Nghề: Đồ Chơi

Địa Chỉ: Đường 8 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701447

Email: Semovina@hcm.Vnn.Vn
 

45/ Công Ty TNHH New London – Vn

Ngành Nghề: Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô R27b-29a Đường 16 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700592
 

46/ Công Ty TNHH Hàng Trang Sức Kp

Ngành Nghề: Đồ Trang Sức

Địa Chỉ: Đường 12 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700425
 

47/ Công Ty TNHH Bao Bì Gia Phú

Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 1 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701045

Email: Giaphu@Unet.Vnnews.Com


48/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Tempearl (Việt Nam)

Ngành Nghề: Điện – Dụng Cụ Ngắt, Chuyển Mạch

Địa Chỉ: Đường 8 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701213

Email: Tempearl-Vn@HCM.Vnn.Vn

 

49/ Công Ty TNHH Liên Hiệp Phát (Việt Nam)

Ngành Nghề: Găng Tay

Địa Chỉ: Tân Thuận , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37700347

 

50/ Công Ty TNHH Hatchando (Việt Nam)

Ngành Nghề: Rau Quả

Địa Chỉ: Đường 15 , Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37701919

Fax: (028) 37701050

Email: hcdvn@hcm.fpt.vn