DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN VIỆT HƯƠNG 1 - BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN VIỆT HƯƠNG 1 - BÌNH DƯƠNG


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN VIỆT HƯƠNG 1 - BÌNH DƯƠNG
1/ Công ty  TNHH SX Giấy Nhám Merit Việt Nam

Ngành Nghề: Chất Mài Mòn

Địa Chỉ: Lô C10 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Merit@Hcm.Fpt.Vn

 

2/ Công ty  TNHH Ming Kuan

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô F5 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Mingkuan@Hcm.Vnn.Vn

 

3/ Công ty  TNHH Cosmos Knitting Int'l

Ngành Nghề: Dây Các Loại

Địa Chỉ: Lô D11-D12 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Cosmosw@Hcm.Vnn.Vn

 

4/ Công ty  TNHH Nhã Chánh

Ngành Nghề: Nhựa - Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Lô P1 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Nhachanh@Vnn.Vn
 

5/  Công ty  TNHH Ever Win Việt Nam

Ngành Nghề: Túi, Cặp, Giỏ Xách

Địa Chỉ: Lô F6 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Everwinvn@Hcm.Vnn.Vn

 

6/ Công ty  CP Việt Hương

Ngành Nghề: Cơ Sở Hạ Tầng & Đầu Tư Phát Triển

Địa Chỉ: Km11 Đl Bình Dương Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Vhip@Hcm.Vnn.Vn


7/ Công ty  TNHH Quốc Tế Nhựa Việt Hoa

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô D2 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Yehhua@Hcm.Vnn.Vn

 

8/ Công ty  TNHH Jm Caps

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô C7 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Jmcapsvn@Unet.Vnnews.Com

 

9/ Công ty  TNHH Tân Kim Lý

Ngành Nghề: Dệt - Hóa Chất, Vật Tư & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô G3 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Công ty tankimly@Hcm.Vnn.Vn

 

10/ Công ty  TNHH Jorn Technology

Ngành Nghề: Băng Dán, Băng Công Nghiệp, Băng Bảo Vệ

Địa Chỉ: Lô M1-M2-M3 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Jorn@Hcm.Vnn.Vn

 

11/ Công ty  TNHH Taung Liang (Việt Nam)

Ngành Nghề: Gas - Thiết Bị Dùng Gas

Địa Chỉ: E1-E2 Ql13 K Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Taungliangvn@Yahoo.Com

 

12/ Công ty  TNHH Asia Paint Việt Nam

Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô I5-I6 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Asiapaint@Hcm.Vnn.Vn


13/ Công ty  TNHH Dệt Toung Loong (Việt Nam)

Ngành Nghề: Chỉ - May & Thêu

Địa Chỉ: Lô E5-E6 Ql13 KCN Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Jimko@Unet.Vnnews.Com

 

14/ Công ty  TNHH Korea Foam

Ngành Nghề: Cách Nhiệt - Vật Liệu & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô J2 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Cachnhiet.Com@Gmail.Com

 

15/ Công ty  TNHH Henkel Việt Nam - CN

Ngành Nghề: Hóa Mỹ Phẩm

Địa Chỉ: Lô H6 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Henkel@Fmail.Vnn.Vn

 

16/  XN Super Foam Việt Nam

Ngành Nghề: Cao Su - Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Lô E4 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Chungchanhsuperfoam@Vnn.Vn

 

17/ Công ty  TNHH Her Kuang

Ngành Nghề: Chỉ - May & Thêu

Địa Chỉ: Lô E3 Ql13 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Herkuang@Hcm.Vnn.Vn

 

18/ Công ty  TNHH Allover World

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: D3-D4 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Newhouse@Hcm.Vnn.Vn

 

19/ Công ty  TNHH Jinn Yih Chung

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: D7-D8 Đường 3 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Jyc.Print@Hcm.Vnn.Vn

 

 20/ Công ty  TNHH Nhựa Chinli

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô H7 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Chinli@Chinli.Com

 

21/  Công ty  TNHH Công Nghiệp Shinwon Vn

Ngành Nghề: Dệt - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô N2 Khu C Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Email: Nnnn.Sg@Gmail.Com

 

21/ Công ty  TNHH Smb Electric Việt Nam

Ngành Nghề: Điện - Thiết Bị & Dụng Cụ Điện

Địa Chỉ: Lô N1 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Website: Smbelectric.Com


23/ Công ty  TNHH KPack - CN

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Khu C Lô N5 Khu Công Nghiệp Việt Hương 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương