DANH BẠ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN XUYÊN Á


1/ Công Ty Cao Su Phú Việt
Địa chỉ:  Lô LB2-03, đường số 1, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: (072) 3 751 530 I
Fax : (072) 3 751 531
Email: info@skylerrubber.com


2/ Công Ty TNHH Javi
Địa chỉ : Nhà máy - Lô EL6 - 02,Đường số 2, KCN Xuyên Á, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại:  0272 3751 863  &  0272 3751 864     
Fax: 0272 3751 862
Website: www.tagiaychatluong.com


3/ Công Ty TNHH Kim Thành Hưng
Địa chỉ: Lô 01-HC9, Đường số 5, KCN Xuyên Á, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: 02723751757
Fax: 02723751759
Email: kthco@yahoo.com.vn


4/ Công Ty TNHH Athena
Địa chỉ: Lô 01HF-14-đường số 4, KCN Xuyên Á, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại:    (0272) 3759.889
Website: http://athenatowel.com


5/ Công Ty TNHH Sơn Tân Đức
Địa chỉ: LA4-LA5, KCN  Xuyên Á, Đường Số 1, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An
Điện thoại: 098 685 35 79
Email: huonglai2208@gmail.com


6/ Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Hoàn Phú
Địa chỉ: LE6-01, KCN Xuyên Á, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: 08.2650305
Website: http://www.hoanphutex.com
Email: minhduc@hoanphutex.com


7/ DNTN TM DV KT A Đông Nguyên
Địa chỉ: Lô La 10 -Đường Số 1 , KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An
Tỉnh: Long An
Điện thoại: 0272 3751 700
Website: www.noihoidongnguyen.com


8/ Công Ty TNHH Sinh Học Phương Nam
Địa chỉ : LD8, Đường số 2, KCN Xuyên Á, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: (0272) 375.1912, (0272) 375.1911
Fax : (0272) 375.1910
Email : support@phuongnambiology.com.vn
Website : www.phuongnambiology.com


9/ Công Ty TNHH Sơn Dayoung Việt Nam
Địa chỉ:Lô 01 - HB8,ĐS 5, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: (072) 3751192    (072) 3751193
Website: http://www.dayoungpaint.com
Email: phuongnghiphung09@gmail.com


10/ Công Ty TNHH Quốc Hâm
Địa chỉ: Xưởng Sản Xuấ t- Lô LD 11, Đường số 2, KCN Xuyên á, X. Mỹ Hạnh Bắc, H. Đức Hoà,Long An
Điện thoại: (08) 39628652, 0903384981
Email: quocham@gmail.com


11/ Công Ty TNHH Thủy Sản Thái Bình Dương -Long An
Địa chỉ: Lô A1, Đường số 1, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: 3751285-3751284 - 0837 543 605 - Fax: 3751283-3751282 0837 543 604
Email: pacific-seafood@hcm.vn


12/ Công Ty Cổ Phần Châu Âu Vina
Địa chỉ: Lô LE7+ LE8, Đường số 3, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: (0272) 3753577
Website: www.eurovinaplastic.com
Email: eurovinaplastic@gmail.com


13/ Công Ty TNHH Artco International
Địa chỉ : Lô LC7, LC8 và LC9, đường số 3, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại : 0918667215


14/ Công Ty TNHH Kim Khí Thịnh Văn
Địa chỉ: KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: 072.3751184-072.3751 - Fax: 072.3751185
Email: thinhvan@vnn.vn


15/ Công Ty TNHH Zhan Huei Electroplate
Địa chỉ: Lô số 23, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: 3751236-237 - Fax: 3751238
Email: wenda@ccfvn.com


16/ Công Ty TNHH Dệt May Nam Trường Thịnh Long An
Địa chỉ:Lô LE1, đường số 7, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: 0989674776


17/ Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất S.G.S
Địa chỉ:Lô LD 12, đường số 2, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Fax: 02723751332
Điện thoại: 02723751330     

 
18/ Công Ty Cổ Phần Lê Việt
Địa chỉ: LD 7, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: 3751710/ 711/ 712
Fax: 3751713
Email: info@omegapowersystems.com;


19/Công Ty TNHH Thủy Tinh Thái Tô
Địa chỉ: Lô LE5, Đường số 2, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: 3751683/ 0838 659 165
Fax: 3751687/ 0838 619 487
Email: thaito-glass@hotmail.com


20/ Công Ty Cp Công Nghệ Cao Su Latex
Địa chỉ: Lô LB 2-04, đường số 7, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: 3751426 - Fax: 3751425
Email: latechco@vnn.vn


21/ Công Ty TNHH Nhãn Mác Shinjin Vina
Địa chỉ: Lô LE10 KCN Xuyên Á, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: 0272 3774 875


22/ Công Ty TNHH Điều Hành Thời Trang Quốc Tế
Địa chỉ: Lô 3HG-1, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: 028.8832493


23/ Công Ty TNHH Máy Móc Thiết Bị Hắc Cát
Địa chỉ:  Lô LD10 KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: 090825968


24/ Công Ty TNHH Dệt Mei Sheng
Địa chỉ: Lô HC13, HC14, HC15, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An
Điện thoại: 0903198779