DANH BẠ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP XUYÊN Á

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN XUYÊN Á


Danh sách một số công ty trong Khu công nghiệp Xuyên Á, Long An

 

1/ Công Ty Cao Su Phú Việt

Địa chỉ:  Lô LB2-03, đường số 1, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An

 

2/ Công Ty TNHH Javi

Địa chỉ : Nhà máy - Lô EL6 - 02,Đường số 2, KCN Xuyên Á, Huyện Đức Hoà, Long An

 

3/ Công Ty TNHH Kim Thành Hưng

Địa chỉ: Lô 01-HC9, Đường số 5, KCN Xuyên Á, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

4/ Công Ty TNHH Athena

Địa chỉ: Lô 01HF-14-đường số 4, KCN Xuyên Á, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

5/ Công Ty TNHH Sơn Tân Đức

Địa chỉ: LA4-LA5, KCN  Xuyên Á, Đường Số 1, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

6/ Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Hoàn Phú

Địa chỉ: LE6-01, KCN Xuyên Á, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

7/ DNTN TM DV KT A Đông Nguyên

Địa chỉ: Lô La 10 -Đường Số 1 , KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Tình Long An

 

8/ Công Ty TNHH Sinh Học Phương Nam

Địa chỉ : LD8, Đường số 2, KCN Xuyên Á, Huyện Đức Hoà, Tình Long An
 

9/ Công Ty TNHH Sơn Dayoung Việt Nam

Địa chỉ:Lô 01 - HB8,ĐS 5, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

10/ Công Ty TNHH Quốc Hâm

Địa chỉ: Xưởng Sản Xuấ t- Lô LD 11, Đường số 2, KCN Xuyên á, X. Mỹ Hạnh Bắc,Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

11/ Công Ty TNHH Thủy Sản Thái Bình Dương -Long An

Địa chỉ: Lô A1, Đường số 1, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

12/ Công Ty Cổ Phần Châu Âu Vina

Địa chỉ: Lô LE7+ LE8, Đường số 3, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

13/ Công Ty TNHH Artco International

Địa chỉ : Lô LC7, LC8 và LC9, đường số 3, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

14/ Công Ty TNHH Kim Khí Thịnh Văn

Địa chỉ: KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

15/ Công Ty TNHH Zhan Huei Electroplate

Địa chỉ: Lô số 23, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

16/ Công Ty TNHH Dệt May Nam Trường Thịnh Long An

Địa chỉ:Lô LE1, đường số 7, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

17/ Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất S.G.S

Địa chỉ:Lô LD 12, đường số 2, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

18/ Công Ty Cổ Phần Lê Việt

Địa chỉ: LD 7, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

19/Công Ty TNHH Thủy Tinh Thái Tô

Địa chỉ: Lô LE5, Đường số 2, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

20/ Công Ty Cp Công Nghệ Cao Su Latex

Địa chỉ: Lô LB 2-04, đường số 7, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

21/ Công Ty TNHH Nhãn Mác Shinjin Vina

Địa chỉ: Lô LE10 KCN Xuyên Á, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

22/ Công Ty TNHH Điều Hành Thời Trang Quốc Tế

Địa chỉ: Lô 3HG-1, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

23/ Công Ty TNHH Máy Móc Thiết Bị Hắc Cát

Địa chỉ:  Lô LD10 KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An

 

24/ Công Ty TNHH Dệt Mei Sheng

Địa chỉ: Lô HC13, HC14, HC15, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tình Long An