DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCX LINH TRUNG 2 - TP.THỦ ĐỨC - TP.HCM

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCX LINH TRUNG 2 - TP.THỦ ĐỨC - TP.HCM

MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 2 - TP.THỦ ĐỨC - TP.HCM

 

1/ Công Ty LD Vận Tải Hỗn Hợp Việt Nhật 2 (Logitem Vn)

Ngành Nghề: Vận Chuyển & Giao Nhận Hàng Hóa

Địa Chỉ: Lô 87 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 38975402

 

2/ Công Ty TNHH Youyouwings

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô 75-76-77 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37291457

Email: Uuwings@HCM.Fpt.Vn

 

3/ Công Ty TNHH Wang-Lih Việt Nam

Ngành Nghề: Băng Dán, Băng Công Nghiệp, Băng Bảo Vệ

Địa Chỉ: Lô 46a Đường A KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37290574/ Công Ty TNHH SX Bao Bì Packamex Vn

Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu

Địa Chỉ: Lô 20 Đường B KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37291030

'

5/ Công Ty TNHH Build-Up Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc – Phụ Liệu

Địa Chỉ: Lô 81-82 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37292353

Email: Hdvo@Build-Up-Plastic.Com

 

6/ Công Ty TNHH Quint Major Industrial Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 64-70 Đường 2 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37292815

Email: Solon.Lin@Qmico.Com


7/ Công Ty TNHH Meinan (Việt Nam)

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô 67 Đường 1 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37292979

Email: Meinan@HCM.Vnn.Vn


8/ Công Ty TNHH Sprinta (Việt Nam)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 58-60 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37291891


9/ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Fongtech

Ngành Nghề: Môi Trường – Công Ty & Dịch Vụ

Địa Chỉ: Lô 9b Đường 5 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37290335


10/ Công Ty TNHH Puratos Việt Nam

Ngành Nghề: Thực Phẩm

Địa Chỉ: Lô 23a Đường B KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37291421


11/ Công Ty TNHH Sap Việt Nam

Ngành Nghề: In Lụa, Vải

Địa Chỉ: Lô 44-46b Đường A KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37291847

Email: Sapvietnam@HCM.Vnn.Vn


12/ Công Ty TNHH Super Art (Việt Nam)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 47a Đường A KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37290710

Email: Suoerart_Vn@Yahoo.Com


13/ Công Ty TNHH Freetrend Industrial A (Vn)

Ngành Nghề: Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 26-(028) 37 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37290500

Email: Kj-Hoa@Freetrend-Vn.Com

 

14/ Công Ty TNHH Vdh Safes Sài Gòn

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô 5 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37291875

Email: Info@Vdhsafes.Com


15/ Công Ty TNHH Minigold Việt Nam

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô 77-78 KCX Linh Trung 1, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 38974891

Email: Minigold@HCM.Vnn.Vn


16/ Công Ty TNHH D.I

Ngành Nghề: Vàng Bạc Đá Quý

Địa Chỉ: Lô 69-71 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37295570

Email: Tamanie@Di.Com.Vn


17/ Công Ty TNHH Timatex Việt Nam

Ngành Nghề: Cao Su – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô 80 Đường 1 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 3729521918/Công Ty TNHH Yesum Vina

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 8-Lô 9a Đường 4 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37291903


19/ Công Ty TNHH May Mặc Kim Hồng

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 61 Đường B KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37291829

Email: Kh@Kh.Com.Vn


20/ Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Nhôm New Toyo

Ngành Nghề: Giấy – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 3 KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện Thoại: (028) 37291768

Email: Ntvn@Newtoyovn.Com